Francie - studium, práce, cestování

Studium a stipendia ve Francii


Vzdělávací systém

Francie má jednotný vzdělávací systém. Jeho struktura (écoles, colléges, lycées) pochází ze 60.-70. let 20. století. Povinná školní docházka je od roku 1967 od 6 do 16 let. Sekundární vzdělávání se skládá ze dvou navazujících cyklů. Školní rok začíná v průběhu prvního týdne v září a končí na konci června (stejně jako v ČR).

Vysoké školy

Vysokoškolskému vzdělávání slouží univerzity (s výjimkou pěti katolických jsou všechny veřejné) a vysoké školy (soukromé i veřejné). Některé z těchto škol jsou známé pod názvem „grandes écoles“. Univerzity přijímají studenty s příslušným osvědčením (maturita) bez dalšího výběru, výjimkou jsou lékařské a farmaceutické obory. Přijetí na nejprestižnější vysoké školy (grandes écoles – CPGE) probíhá na základě konkurzu, pro který zájemci absolvují dvouletý přípravný seminář na dané škole.

Školné

Na francouzských univerzitách je školné placeno státem. Studenti zaplatí jen přijímací poplatek u zápisu.

Zápisné na universitách

  • Výše zápisného je stanovena každý rok společně ministerstvem školství a financí. Pro akademický rok 2010/2011 byl zaveden jednorázový poplatek: 174 € za bakalářský, 237 € za magisterský a 359 € za doktorský program. Inženýrské diplomové programy mají roční poplatek 564 €.

Zápisné na prestižních vysokých školách – Grandes Écoles

  • Veřejné školy pod vedením ministerstva vysokého školství a výzkumu: registrační poplatky se liší podle stupně vzdělání. Například registrační poplatky pro některé umělecké vysoké školy sahají do výše 850 € za rok a zahrnují školné, příspěvek na sociální zabezpečení a zdravotní vyšetření.
  • Zápisné na veřejných školách v gesci jiného Ministerstva: některé školy požadují příspěvek na pokrytí dodatečných nákladů. Např. u školy Ecole nationale des Ponts et Chaussées činí poplatky 1,358 € za rok (550 € registrační poplatky, 610 € školné a 198 € studentský příspěvek na sociální zabezpečení).

Zdroj: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Stipendia

Ve Francii, studenti těží z několika typů finanční podpory: sociální stipendia, stipendia založena na vzdělávacích kritériích, podpora mezinárodní mobility a státem ručené studentské půjčky. Pomoc se týká i ubytování a stravování. Zahraniční studenti mohou využívat grantů poskytovaných z francouzskou vládou. Co se týče přístupu k zvýhodněným stravovacím, ubytovacím či sociálním službám, mají zahraniční studenti stejná práva jako ti francouzští.

Zdroj: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty ve Francii v roce 2010/2011 činí 473 €/měsíc, u pracovní stáže 678 €/měsíc.

  • CampusBourses

Podpora je financována ze státního rozpočtu. Francouzské Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí poskytuje velké množství grantů pro mezinárodní studenty. Čtvrtina grantů je poskytována prostřednictvím ministerských kanceláří v Paříži (Eiffel excellence grants, Major excellence grants), zbylé jsou poskytovány velvyslanectvími a generálními konzuláty. Informace o těchto programech jsou také k dispozici prostřednictvím CampusBourses.

  • Stipendia francouzské vlády , stipendia na základě mezinárodních dohod

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům české národnosti možnost získat stipendium francouzské vlády na univerzitách, ve výzkumných centrech, knihovnách nebo fakultních nemocnicích. Stipendia na stáž jsou určena studentům české státní příslušnosti doktorandského a postdoktorandského stupně. Stipendia na základě mezinárodních dohod – Dům zahraničních služeb.

Další informace: Aktuální stipendia, stáže a konkurzy


Vybrané francouzské univerzity

École Normale Supérieure Paris (ENS)

ENS je nejslavnější a nejprestižnější francouzská vysoká škola (grandes écoles), založená uprostřed Francouzské revoluce roku 1794. Škola se pyšní 12ti laureáty Nobelovy ceny a navštěvuje ji přibližně 2000 studentů. Řádný student ENS je zde zaměstnán a dostává plat. Kromě toho školu navštěvuje také mnoho studentů na základě mezinárodních smluv či stipendií. ENS nabízí vzdělání ve čtyřech odvětvích: matematika a přírodní vědy, humanitní vědy a filosofie, společenské vědy a jazyky, inženýrské vědy.

École Polytechnique

Nejvýznamnější technická vysoká škola ve Francii, známa jak svými vysoce náročnými přijímacími testy, tak tím, že její absolventi jsou považováni za francouzskou elitu. Ve Francii má škola podobné postavení jako například v USA MIT. I z této školy vzešlo několik držitelů Nobelovy ceny či jiných prestižních vědeckých ocenění. Škola vzdělává okolo 2700 studentů.

Université Pierre et Marie Curie (UPMC)

UPMC je největším vědeckým a lékařským komplexem ve Francii. Univerzita je zaměřena zejména na přírodní vědy a je aktivní v mnoha oblastech výzkumu s celosvětovými úspěchy, o čemž svědčí mnohá udělená ocenění. UPMC má více než 125 laboratoří, nachází se v Paříži a navštěvuje ji přes 31 000 studentů.

Další univerzity: Université Claude Bernard Lyon 1, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université de Rennes 1, Université Rene Descartes Paris 5, Université Joseph Fourier Grenoble 1, Université de Toulouse, Université Paris XI Sud,

katedrála Notre Dame
Francie má na seznamu UNESCO téměř čtyřicet památek a lokalit. Jednou z nich je i katedrála Notre Dame v Paříži, dostavěná v roce 1345. Její stavba byla zahájena již ve 12. století. (foto: Wikipedia)

Práce ve Francii


Povolení k pobytu

Pokud budete ve Francii pobývat méně než tři měsíce, nepotřebujete povolení k pobytu.

Registrace

Při pobytu delším než tři měsíce je nutné zažádat o povolení k pobytu (Carte de séjour) na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu. K žádosti o povolení k pobytu přiložíte cestovní pas, 3 pasové fotografie a doklad o ubytování ve Francii (např.nájemní smlouvu).

Pracovní povolení

Jste-li občanem České republiky a chcete pracovat ve Francii, nemusíte již vyřizovat pracovní povolení. Zaměstnávání se nadále řídí stejnými pravidly jako pro vlastní občany Francie. Od července 2008 se Francie připojila k zemím, které otevřely svůj pracovní trh pro zaměstnance z nových členských zemí EU.

Uznávání kvalifikací

Pro uznávání pracovních kvalifikací se občané České republiky mohou obrátit na národního koordinátora ve Francii, který má informace o regulovaných profesích a pomůže při podání žádosti o uznání odborné kvalifikace a určení relevantního uznávacího orgánu. Automaticky se uznávají diplomy a jiná odborná osvědčení těchto profesí: lékař, zubař, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinář, lékárník, architekt, pokud bylo studium zahájeno po 1.5.2004.

Sociální zabezpečení a daně

Pokud zaměstnanci ve Francii setrvají déle než 6 měsíců, jsou povinni odvádět daně z příjmu francouzskému daňovému úřadu. Daň z příjmu platí všechny výdělečně činné osoby sami, bez intervence zaměstnavatele. Daňové formuláře rozesílá daňový úřad v únoru. Daňový poplatník může platit daně zálohově buď měsíčně nebo ve 3 splátkách ročně v únoru, květnu a září. Daň za první pracovní rok se platí jednorázovou platbou v září následujícího roku. Daň z příjmu se počítá z čisté mzdy v závislosti na situaci plátce daně. Průměrná výše daně z příjmu je 28%, maximální výše je 49,58%.

Každý pracující je povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy (průměrně 23 %). Z povinného sociálního pojištění se hradí jen část nákladů zdravotní péče (max. 70 % z ceny ošetření).

Více informací na stránkách EURES

Cestování ve Francii


Zajímavé události ve Francii

přelom únor/březen

Karneval v Nice

tato zimní událost na riviéře je jedním z největších karnevalů na světě, který nabízí návštěvníkům nespočet zábavy (Carnival Nice Website)

duben

Mezinárodní maraton v Paříži

maraton od Champs-Élysées přes Place de la Concorde, až na Foch Avenue. (Paris Marathon Website)

druhá polovina dubna

Antická show v Antibes

více jak 120 vystavovatelů představuje umělecká díla ze všech kulturních období a všech kontinentů – nábytek, šperky, obrazy, brnění, porcelán – vydáte se na pohádkovou cestu zpět v čase

květen

Filmový festival v Cannes

jeden z nejstarších a nejprestižnějších filmových festivalů na světě (Festival de Cannes Website)

přelom květen/červen

French Open

významný a největší antukový tenisový turnaj na světě konající se v Paříži (French Open Website)

první týden v červnu

Regatta – Voiles d’Antibes

velká oslava jachtingu – výběr nejpůsobivějších jachet zkonstruovaných v průběhu 20. století – koktejly, živá hudba, výstavy, umění (Les Voiles d’Antibes Website)

červenec

Tour de France

etapový závod profesionálních cyklistů – pořádá se již od roku 1903 – prochází mnoha malebnými vesničkami a francouzskými městy – končí na Champs-Elysees v Paříži (Tour de France Website)

14.červenec

Den pádu Bastily

velkolepá vojenská přehlídka – slavnosti se konají v dopoledních hodinách na Champs-Élysées

polovina července

Jazz v Juan

jeden z nejlepších jazzových festivalů na světě – vystupují zde takové hvězdy jako BB King, Carlos Santana, Jamie Cullum či Herbie Hancock – koná se ve městě Juan les Pins ležícím mezi Nice a Cannes pod borovicemi, jež daly městu jméno (Jazz a Juan Website)

od září do prosince

Podzimní festival v Paříži

festival současného umění – kombinuje různé umělecké formy – moderní hudbu, balet, divadlo, film (Festival d’Automne Website)

polovina září

Franche – Comte hudební festival

je jedním z nejstarších a nejprestižnějších festivalů klasické hudby – ve městě Besancon (Franche – Comte Music Festival Website)

první polovina září

Festival de la Plaisance

událost nabízející možnost vidět nejlepší „skvosty moře“ – majitelé jachet a kupující ze zemí celého světa se každoročně scházejí v tomto magickém prostředí v Cannes


Dopravní předpisy

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 130 km/h na dálnici. Rychlostní limit na dálničních obchvatech měst je 110 km/h, kromě dálničního obchvatu Paříže, kde je maximální povolená rychlost 80 km/h.

  • Noví řidiči – neboli ti, kteří nemají řidičský průkaz déle než dva roky, musejí dodržovat následující snížené limity: 80 km/h mimo obec, 100 km/h na dálničních obchvatech měst, 110 km/h na dálnicích. Dále musí mít na zadní části vozidla disk s červeným písmenem A. Tento disk se nevyžaduje u zahraničních turistů, zmíněné rychlostní limity však mají dodržovat také a při nedodržení mohou být pokutováni.
  • snížené rychlostní limity 50 – 80 – 100 – 110 km/h platí také za špatného počasí
  • v Paříži je omezená rychlost 90 km/h. Za překročení rychlosti v obci o 30 km/h může být odebrán řidičský průkaz

Světla – používání potkávacích světel ve dne je povinné pro mopedy a motocykly. Potkávací světla musí být rozsvícena vždy při snížené viditelnosti.

Alkohol – povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 ‰.

Povinné vybavení – řidič i jeho spolujezdci musí používat bezpečnostní pásy. Vozidla se 4 a více koly musí mít povinně reflexní vestu. Vestu musí mít řidič po ruce. Hasící přístroj a lékárnička nejsou pro osobní auta povinná. Dítě do 10 let nesmí sedět na předním sedadle, pokud nejsou všechna místa na zadních sedadlech dětmi do 10 let obsazena nebo pokud vozidlo zadní sedadla nemá – musí být připoutané v autosedačce. Děti do 13 kg musí být v autosedačce, ve které sedí proti směru jízdy. Děti od 9 do 18 kg musí používat klasickou autosedačku, větší děti mohou používat podsedák + bezp.pás. Pokud je autosedačka na předním sedadle spolujezdce, musí být vypnutý airback.

Dálniční poplatky – poplatky za dálnice jsou ve Francii vybírány formou mýtného (péage) na stanovištích přímo na úsecích dotyčných komunikací. Nejčastěji se při vjezdu na dálnici vyzvedne platební doklad a zaplatí se až při výjezdu z dálnice. Existují také dálnice, kde se platí již při vjezdu. Výše poplatku se odvíjí od kategorie vozidla (počet náprav, výška, počet sedadel), konkrétní dálnice a vzdálenost ujetá po úseku dálnice. Platbu lze uskutečnit hotově, platební kartou (terminály nepřijímají kartu Visa Electron) či šekem (terminály pro výběr platby jsou označeny podle způsobu výběru, je třeba se správně zařadit). Výše mýtného u osobních automobilů činí orientačně cca 7,2 – 10,5 EUR na 100 km.

Stopování a chodci – stopovat se může na všech místech kromě dálnic, dvouproudých silnic a ostatních zpevněných silnic. Stopaři jsou kryti pojištěním vozu.


Praktická telefonní čísla

112 – Evropské telefonní číslo v případě naléhavosti (na policii, požárníky a lékařskou pohotovost)

15 – Pohotovost

17 – Policie

18 – Hasiči

12 – Informace o tel. číslech


Obvyklá pracovní doba

Od roku 2001 byl zaveden 35ti hodinový pracovní týden. Obvyklá pracovní doba je od 9 do 18ti hodin s delší pauzou na oběd. Od 1. října 2007 lze se souhlasem zaměstnance prodloužit přesčasy nad jejich státem stanovenou dobu (220 hod/rok). Tyto dobrovolné přesčasy jsou placeny a není na ně aplikována daň z příjmu.

Otvírací doba obchodů

Banky: po – pá od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 (v Paříži od 10:00 do 17:00)

Úřady: po – pá od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00

Obchody s potravinami: út – so (v pondělí je většina obchodů zavřena buď celý den nebo jenom dopoledne) od 7:00/9:00 do 18:30/19:30. Některé obchody s potravinami jsou otevřeny v neděli dopoledne.

Další obchody: út – so (v pondělí je většina obchodů zavřena buď celý den nebo jenom dopoledne) od 9:00/10:00 – 19:30. Ve velkých supermarketech otevřeno i v neděli. V menších městech jsou obchody od 12:00 do 14:00 zavřeny. Obchodní domy zůstávají většinou otevřeny do 21:00 nebo 22:00.

Kouření

Kouření je zakázáno na všech veřejných místech (bary, kavárny, trafiky, restaurace, stanice, muzea atd.), výjimkou jsou speciální kuřácké místnosti, které splňují přísné podmínky.

Státní svátky

1. leden

Nový rok (Jour de l´An)

pohyblivý svátek

Velikonoce (Pâques, vždy neděle)

pohyblivý svátek

Pondělí velikonoční (Lundi de Pâques)

1. květen

Svátek práce (Fête du Travail)

8. květen

Den vítězství (Victoire 1945, oslava konce II. světové války)

pohyblivý svátek

Nanebevstoupení Krista (Ascension, vždy čtvrtek, 40 dní po Velikonocích)

pohyblivý svátek

Svatodušní svátky (Pentecôte, neděle a pondělí)

14. červenec

Státní svátek (Fête Nationale, oslava dobytí Bastily v roce 1789)

15. srpen

Nanebevzetí Panny Marie (Assomption)

1. listopad

Svátek všech svatých (Toussaint)

11. listopad

Konec 1. světové války (Armistice 1918)

25. prosinec

Vánoce

Autor: Daniela Veselá, Eurofon