Finsko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia ve Finsku


Vzdělávací systém

Školní docházka je ve Finsku povinná od 7 do 16 let. Školní rok začíná vždy v polovině srpna a končí koncem května či začátkem června.

Vysoké školy

Finský systém vysokoškolského vzdělávání tvoří univerzity a tzv. polytechniky (neuniverzitní profesně orientované vysoké školy). Existuje bakalářská, magisterská či doktorská úroveň studia. Univerzitní výuka propojuje vědecký výzkum a poskytování vysokoškolského vzdělání. Polytechniky jsou obvykle regionálními institucemi, které zajišťují výuku v několika oborůech a kladou důraz na profesní odbornost.

Školné

Na vysokých školách ve Finsku se školné neplatí. V rámci univerzit vysokoškolští studenti zaplatí jen malý poplatek za členství ve Studentské unii (většinou se jedná o 40 až 85 eur ročně). Na oplátku získají slevy na stravování, zdravotní péči a další sociálních výhody.

Zdroj: EACEA

Stipendia

Stipendia ve Finsku jsou k dispozici pouze v rámci doktorského studia a výzkumu. Z důvodu bezplatného vzdělávání na magisterských a bakalářských programech žádná stipendia nejsou. Pro pokrytí nákladů na každodenní život ve Finsku, je zapotřebí obrátit se na organizace či instituce v domovské zemi (např. MŠMT).

Zdroj: Study in Finland

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty ve Finsku v roce 2010/2011 činí 488 €/měsíc, u pracovní stáže 671 €/měsíc.

  • CIMO (Centre for International Mobility)

CIMO programy na finských univerzitách udělují a administrují stipendia pro studenty, výzkumné pracovníky, učitele a administrativní pracovníky vysokých škol. Tato stipendia nejsou určena pro studium na bakalářské nebo magisterské úrovni, ale především pro postgraduální studenty. Stipendia jsou k dispozici pro žadatele ze všech zemí.

  • Stipendia ve Finsku – stipendia MŠMT

MŠMT vyhlašuje výběrová řízení na stipendijní pobyty v zahraničí nabízené na základě mezinárodních smluv. Aktuální nabídku stipendijních programů naleznete na stránkách Domu zahraničních služeb.

  • Institucionální stipendia

Institucionální stipendia nabízí přímo vysokoškolské instituce a to zejména pro ty, kteří se zapsali do magisterských programů, jež vyžadují školné – zejména tedy pro studenty ze zemí mimo EU/EHP.

Vybrané finské univerzity

University of Helsinki

Jedná se o nejstarší a největší univerzitu ve Finsku s nejširším spektrem oborů. Kolem 35.000 studentů je v současné době zapsáno ve studijních programech této univerzity v rámci 11 fakult a 11 výzkumných ústavů. Univerzita je dvojjazyčná s výukou ve finštině i švédštině. Na magisterských a doktorských oborech probíhá také výuka v angličtině. Univerzita se řadí mezi nejlepší multidisciplinární výzkumné vysoké školy na světě a pro zahraniční studenty každým rokem otevírá více než 30 studijních programů.


Jyväskylä University

Jyväskylä univerzitu každoročně navštěvuje okolo 14 000 studentů a je druhou největší univerzitou ve Finsku. V současné době je rozdělena do sedmi fakult: Fakulta humanitních studií, Fakulta informačních technologií, Pedagogická fakulta, Fakulta sportu a zdraví, Fakulta matematiky a vědy, Fakulta podnikání a ekonomiky, Fakulta sociálních věd. Všechny fakulty jsou aktivní v oblasti výzkumu a nabízí bakalářské a magisterské studijní programy.

University of Tampere

Univerzitu ve finském městě Tampere navštěvuje přes 15.200 studentů. Na začátku roku 2011 tato univerzita provedla důkladnou reformu své organizace, kdy bývalé fakulty a útvary byly přeskupeny do devíti tzv. „školních modelů“. Univerzita je tedy v současné době rozdělena do devíti škol s následujícím zaměřením: Ústav biomedicínské techniky, Mediální komunikace a divadlo, Vzdělávání, Zdravotní věda, Humanitní a společenské vědy, Škola informačních věd, Škola jazyků, překladů, studií a literární vědy, Lékařská fakulta, Škola managementu.

Další univerzity: Tampere University of Technology, University of Turku , University of Oulu , Aalto University School of Science and Technology , Abo Akademi University, Lappeenranta University of Technology

Suomenlinna - Finsko
Námořní pevnost Suomenlinna („Finský hrad“) leží na osmi ostrovech před vjezdem do Helsinek. Pevnost z 18. století se někdy označovala za Gibraltar severu. Byla protiváhou ruské pevnosti Kronštadt založené carem Petrem I. Velikým. Roku 1991 byl komplex staveb zařazen na listinu světového kulturního dědiství UNESCO. (foto: Wikipedia)


Práce ve Finsku


Povolení k pobytu

Pokud budete ve Finsku pobývat méně než 3 měsíce, nepotřebujete žádné zvláštní povolení k pobytu.

Registrace

Budete-li ve Finsku pobývat déle jak 3 měsíce, musíte se zaregistrovat k pobytu na místní policii. Na základě předložené žádosti obdržíte písemný certifikát o registraci. Registrační poplatek je 47 euro, platí se na oddělení policie. K žádosti je potřeba základní informační formulář (k dostání na odděleních místní policie), informace od zaměstnavatele o délce pracovního kontraktu, informace o finančních prostředcích k pobytu, fotografii, pas nebo OP, ostatní dokumenty požadované finskými úřady.

Studenti, kteří ve Finsku navštěvují školu a au-pair z členských zemí EU povolení k pobytu ve Finsku nepotřebují. Pokud jejich pobyt přesáhne 90 dnů, jsou povinni registrovat u místně příslušného oddělení finské policie.

Pracovní povolení

Finsko od 1. května 2006 neuplatňuje přechodná období pro volný pohyb pracovníků. Pracovní povolení tedy není potřeba.

Uznávání kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání ve Finsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

Do registru obyvatelstva a k příslušnému magistrátu se přihlašujete na místních registračních úřadech – Local Registration Office. Každý, kdo je zaregistrován v registru obyvatel, dostává vlastní identifikační číslo – social security number pro Finsko. Poté daňový úřad vydá daňovou kartu, kterou potřebuje váš zaměstnavatel.

Pokud začnete ve Finsku pracovat, budete přispívat do finského systému sociálního zabezpečení. V každé obci se nachází úřad sociální péče a státní úřad sociálního zabezpečení, který může poskytnout informace o finském systému sociálního zabezpečení.

Sazba daně z příjmu u práce v délce trvání do 6 měsíců je 35 %. U práce v délce nad 6 měsíců je u daně z příjmu progresivní daňová sazba. Způsob danění je v tomto případě totožný jako u finských residentů.

Více informací na stránkách EURES


Cestování ve Finsku

Zajímavé události ve Finsku

přelom leden/únor

MP Helsinky – motocyklová show

návštěvníci si mohou prohlédnout širokou škálu motorek, od motocyklů Yamaha a skútrů Vespa až po off-road Hondy a cruisery Harley Davidson (MP Helsinky Website)

únor (15.den po čínském Novém roce)

Lampionový festival – Helsinky

festival ve znamení oslav čínského Nového roku je každoroční událostí oslavovanou 15.den prvního měsíce lunárního roku v čínském kalendáři – datum čínského nového roku je pohyblivé a kolísá mezi 21.1.-20.2 – festival oslavuje příchod jara a světla, nabízí nahlédnutí do čínské kultury – se zábavou, spoustou luceren a hudbou

počátek února

Musica Nova

velká jarní událost kombinující klasickou hudbu mezinárodních umělců s hudební kulturou charakteristickou pro hlavní město Finska Helsinky (Musica Nova Website)

druhá polovina února

Finský lední maratón

ve městě Kuopio – ledový maratón je určen jak pro začátečníky všech věkových kategorií, tak pro profesionály – jedná se o jednu z nejoblíbenějších událostí ve Finsku (Finland Ice Marathon Website)

druhá polovina února

Lyžařské závody – Lahti

hlavní zimní sportovní událost ve Finsku – několik tisíc účastníků ve dvou závodech (20 a 40 mil) – pro návštěvníky vstup zdarma a chcete-li se zúčastnit závodů sami, platí se jen malý registrační poplatek (Finlandia Ski Marathon in Lahti Website)

první polovina června

Samba karneval

více než 1000 samba tanečníků se účastní sobotního průvodu centrem Helsinek (Samba Carnaval Website)

červen

Oslavy letního slunovratu

festival je jednou z největších událostí roku konající se na ostrově Seurasaari – doprovázena rozsvícením obrovských ohňů, tradičními tanci a veslařskými závody

červenec

Středověké trhy – Turku

na Starém Velkém náměstí ve městě Turku – stánky, středověké pivo, tvrzená kůže vystoupení v dobových kostýmech s šašky, to vše dokresluje atmosféru středověkých trhů – doprovázeno lidovou hudbou (Medieval Market Website)

druhá polovina srpna

šampionát v hodu mobilním telefonem

každoroční populární „sportovní“ událost ve městě Savonlinna – házení mobilem bylo původně místní specialitou, ta ale brzy přitáhla zájemce z dalších zemí, zejména ze západní Evropy a severní Ameriky – soutěží se ve 4 kategoriích:tradiční, freestyle, týmové a juniorské

začátek října

Baltský sleďový trh – Helsinky

populární týdenní festival mořských plodů pořádaný již od roku 1743 – rybáři zde nabízejí své nejlepší baltské sledě vařené různými způsoby, s různými příchutěmi


Dopravní předpisy

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 100 km/h mimo obec, 120 km/h na dálnici.

Světla – Celoročně musí mít všechna motorová vozidla při jízdě mimo obec zapnutá světla. Mlhovky nejsou povinné, pokud jsou ale použity, musí být v páru. Jejich použití je povoleno pouze za mlhy, hustého deště nebo sněžení. Mohou být použity jen současně s potkávacími světly.

Alkohol – Povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰.

Povinné vybavení – V automobilu je povinné používat bezpečnostní pásy tam, kde je jimi vůz vybaven. Děti mladší než 12 let nebo menší než 1,5 m musí sedět v autosedačce. Výstražný trojúhelník je povinný. Hasicí přístroj a autolékárnička nejsou pro osobní vozidla v povinné výbavě.

Dálniční poplatky – Ve Finsku se na dálnicích ani na ostatních silnicích nevybírají žádné poplatky.

Stopování a chodci – Stopování je ve Finsku povoleno. Na stopaře se vztahuje zákonné pojištění majitele vozidla. Chodci jsou povinni po setmění používat odrazky nebo retroreflexivní prvky na oblečení, a to i tam, kde je veřejné osvětlení.


Praktická telefonní čísla

112 – Policie, záchranná služba, hasiči

10022 – Policie

0204 1000 – Nouze na moři


Obvyklá pracovní doba

Obvyklá pracovní doba je od 9 do 17 hodin, 40 hodin týdně. V kolektivní smlouvě může být zakotvena i kratší pracovní doba. Limitovaná je přesčasová práce.

Otvírací doba obchodů

Banky: po – pá od 9:15 do 16:15

Úřady: po – pá od 8:00 do 16.00

Obchody: po – pá od 9:00 do 18:00, sobota od 9:00 do 14:00

Obchody bývají otevřeny od 9:15, menší obchody zavírají v 18, větší a obchodní domy v 21 hodin. V neděli jsou obchody uzavřené. Výjimku tvoří obchody s potravinami, které mají otevřeno i v neděli odpoledne. Obchodní domy a některé obchody zavádějí nedělní prodej v létě a v předvánočním období.

Kouření

Kouření je zcela zakázáno ve zdravotních, vzdělávacích a vládních zařízeních, v uzavřených pracovištích a kancelářích, divadlech a kinech, ačkoli mohou být poskytovány oddělené místnosti pro kuřáky. Kouření dále není povoleno ve venkovních prostorách převážně používaných osobami mladšími 18 let. Kouření je dále zcela zakázáno ve veřejné dopravě. Od roku 2007 je kouření zakázánoi v restauracích a barech, dvouletou výjimku dostalo asi sto pohostinských zařízení, i v nich musí být ale prostory pro kuřáky zcela odděleny a nesmí se zde podávat jídlo. V říjnu 2010 prošla ve Finsku reforma kuřáckého zákona, jejímž cílem je postupně ukončit prodej tabákových výrobků v zemi. V další fázi v roce 2012 bude nelegální vystavování tabákových výrobků v obchodech a v roce 2015 budou zakázány automaty na prodej cigaret.

Státní svátky

1. leden

Nový rok

6. leden

Tři Králové

březen/duben, pohyblivý svátek

Velikonoce (pátek, sobota, neděle)

1. květen

První Máj (Vappu)

duben/květen, pohyblivý svátek

Nanebevstoupení Páně (40 dní po Velikonocích)

květen

Svatodušní neděle (50 dní po Velikonocích)

20. – 26. červen, pohyblivý svátek (neoficiální)

Předvečer Slunovratu (pátek) a Slunovrat (sobota)

31. říjen – 6. listopad, pohyblivý svátek

Svátek Všech Svatých (sobota)

6. prosinec

Den Nezávislosti

24. prosinec

Štědrý den

25. – 26. prosinec

Vánoce

Autor: Daniela Veselá, Eurofon