Estonsko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Estonsku


Vzdělávací systém

Devítiletá školní docházka je povinná ve věku od 7 do 15-16 let. Školní rok trvá od 1. září do konce června.

Vysoké školy

Vysokoškolské vzdělávání zahrnuje univerzity a neuniverzitní profesně orientované školy. Univerzity poskytující vysokoškolské vzdělání a také profesně zaměřené vysokoškolské programy. Neuniverzitní profesně orientované vysoké školy poskytují vyšší odborné vzdělání, které odpovídá bakalářskému studiu na univerzitě.

Školné

Poplatky za studium se na různých vysokých školách mohou značně lišit. Závisí to na úrovni studia a specializaci. Školné se obecně pohybuje od 1023 EUR do 6730 EUR ročně. Postgraduální studijní programy mohou být dražší, v závislosti na studijním programu a univerzitě. Více se platí za studia medicíny, práva či obchodních a společenských věd. Od školného jsou osvobozeni studenti výměnných pobytů a mají nárok na malý grant, je-li tak stanoveno v dohodě.

Stipendia

Estonská vláda nabízí řadu stipendií pro studenty vysokých škol a výzkumné pracovníky na veřejných vysokých školách. Jedná se o stipendia pro magisterské, doktorské, ale i některé bakalářské studijní programy.

Většina univerzit v Estonsku nabízí stipendia pro mezinárodní studijní programy. Je možné použít i jiná mezinárodní stipendia (například Compatriots‘ stipendia, Erasmus atd.). Existuje zde i program „DoRa“, který je určen pro magisterské a doktorské studenty, kteří již studují v Estonsku nebo tak mají v úmyslu učinit.

Mezi estonské univerzity, které nabízejí programy pro zahraniční studenty a jsou oprávněny k udělení stipendií patří: Estonian Academy of Arts, Estonian Academy of Music and Theatre, Tallinn University, Tallinn University of Technology, University of Tartu.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Estonsku v roce 2022 činí 480 eur/měsíc, u pracovní stáže 630 eur/měsíc.

Vybrané estonské univerzity

University of Tartu

Universita Tartu je největší a nejlépe hodnocenou univerzitou v Estonsku. Univerzita je členem Coimbra Group. byla založena v roce 1632 a je tedy jednou z nejstarších univerzit v severní Evropě. Univerzita má přibližně 17 000 studentů. V programu Erasmus spolupracuje s více než 200 univerzitami v 26 zemích.

Tallin University of Technology

Jedná se o jedinou technickou univerzitu a jednu ze tří nejdůležitějších institucí vyššího vzdělání v Estonsku. Tallinn University of Technology nemá žádnou souvislost s Tallinskou Universitou. Fakulty se nacházejí v Tallinnu, Tartu, Kuressaare a Kohtla-Järvea jsou následující:Chemie a technologie materiálů, Stavebního inženýrství, Ekonomiky a Business Administration, Sociálních věd, Strojírenství, Informační technologie, Energetiky a Přírodovědecká fakulta.

Tallin University

Talinská univerzita je třetí největší institucí vyššího vzdělání v Estonsku. Univerzita udržuje přes 400 Erasmus výměnných dohod s vysokými školami z celé EU. Nedávno byla univerzitě udělena cena „Best Eastern European University“. Mezi studijní bakalářské programy patří: Audiovizuální media, Právo či Umění. K magisterským programům pak patří:Antropologie, Komunikační management, Literatura a kulturní sémiotika, Produkce, Evropská studia, Filmová umění, Mezinárodní vztahy atd.

historické centrum Talinnu

Historické centrum Talinnu je od roku 1997 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Důležitý hanzovní přístav v Baltském moři postupně ovládali Dánové, Řád německých rytířů, Švédové a Rusové. Od roku 1991 je opět hlavním městem nezávislého Estonska (foto: Talinn Tourism)


Práce v Estonsku


Povolení k pobytu

Pokud chcete pobývat v Estonsku méně než 3 měsíce, nepotřebujete povolení k pobytu. Při registraci na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání není potřeba povolení k pobytu až po dobu 6 měsíců.

Registrace

Žádosti o povolení k pobytu se podávají na „Citizenship and Migration Board“. Podmínky vystavení povolení k pobytu pro občany EU a jejich rodinné příslušníky:

  • doložení příjmu (pracovní poměr, důchody atd.), finančního zajištění
  • zdravotní pojištění
  • místo pobytu musí být v Estonsku

Po vystavení povolení k pobytu musíte nahlásit během 1 měsíce místo, kde bydlíte. Při doložení příjmu se vydává povolení k pobytu na 5 let s možností prodloužení. Povolení k pobytu pro studenty se vydává na základě předložení dokladu o studiu a vydává se na období studia, vždy maximálně na dobu 1 roku s možností prodloužení.

Pracovní povolení

Estonsko neuplatňuje žádná omezení vůči občanům členských států Evropské unie.

Uznávání kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v Estonsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

Sociální zabezpečení v Estonsku spadá pod Ministerstvo Sociálních věcí a je koordinováno Komisí sociálního pojištění (Social Insurance Board), kde také získáte více informací. Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti a rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Cestování v Estonsku

Zajímavé události v Estonsku
 
 

Barokní hudební festival v Tallinu

v posledních letech se barokní hudební festival zaměřuje na interakci východní a západní hudební kultury – festival hostil již celou řadu slavných hudebníků (Baroque Music Festival Website)

druhá polovina dubna

Jazzkaar

dva týdny jazzových koncertů po celém Estonsku – od klasického jazzu až po moderní rap jazz (Jazzkaar Website)

23. června – po letním slunovratu

Letní slunovrat – Den sv. Jana

tento festival tradičně zahrnuje různé taneční folklorní a kulturní slavnosti, jako je např. přeskakování ohňů

přelom května/června

Dny starého města v Tallinu

obchodníci a umělci ze sousedních zemí přijíždějí do Tallinu – program zahrnuje koncerty, představení, ‚Tallinn Treff‘ divadelní festival, sportovní akce a další akce (Tallin Old Tlen Days Website)

počátek července

Festival Õllesummer

největší hudební festival v Estonsku, na němž vystupují známé světové kapely Õllesummer Website

čt-ne – první týden v červenci

Středověké dny

řemeslníci, obchodníci, hudebníci a herci přetvářejí Tallinn ve středověké město – lidé v kostýmech zde dotvářejí autentickou atmosféru Medieval Days Website

konec srpna

Street Theatre Festival

jeden z nejzajímavějších festivalů v Estonsku – amatérské divadelní soubory z Belgie, Estonska, Finska, Německa a Ruska představují své výkony na ulicích, v parcích a náměstích Tallinnu

první týden v říjnu

Tartu Festival staré hudby

festival v Tartu je zaměřen zejména na evropskou středověkou hudbu, jež byla výrazně ovlivněna orientální a arabskou kulturou (Tartu Early Music Festival)

Dopravní předpisy

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 110 km/h na dálnici.

Světla – Všechna vozidla musí svítit přes den a v noci.

Alkohol – Není povolena žádná přítomnost alkoholu v krvi.

Povinné vybavení – řidič i spolujezdec na předním sedadle a na každém, jež je vybaveno bezpečnostním pásem musí být připoután, hasicí přístroj a lékárnička jsou povinné.

Dálniční poplatky – Za použití silnic se neplatí, platí se poplatek při vjezdu do historického centra Tallinu.

Stopování a chodci – Stopování v Estonsku není zakázáno.


Praktická telefonní čísla

110 – Policie

112 – hasiči, zdravotnická pomoc, ambulance

188 – Technická pomoc vozidlům na silnici (mobil)

1182 – Všeobecné informace

Obvyklá pracovní doba

Běžná pracovní doba činí 40 hodin za týden/ 8 hodin za den.

Obvyklá doba obchodů

Banky: po – pá od 9:00 do 15:00 (16:00)

Obchody: s potravinami: po-pá od 9:00 do 18:00, so od 9:00 do 15:00, ostatní: po-pá od 10:00 do 20:00, soboty zavírají dříve

První sobotu v měsíci zůstávají obchody a obchodní domy otevřeny do 16:00 (17:00). V turistických oblastech jsou v sezóně obchodní domy otevřeny i v neděli. O nedělích a svátcích jsou otevřena pouze pekařství, kiosky, cukrářství a květinářství. V Kodani na hlavním nádraží a na letišti Kastrup, na hlavním nádraží v Aarhusu a Aalborgu jsou obchodní domy otevřeny každý den v týdnu od 8:00 do 24:00.

Kouření

Od roku 2005 je kouření zakázáno v soukromých a veřejných prostorech, které jsou otevřené veřejnosti, vyjma vyhrazených, odděleně větraných místností či prostor (jejich poskytování není povinné) ve správních budovách, kulturních institucích, rekreačních zařízeních, institucích vyššího vzdělávání, kancelářích a dalších veřejných prostorách podniků, vlaků, lodí či herních podniků. V barech, kavárnách, nočních klubech a jiných stravovacích zařízeních platí úplný zákaz kouření od roku 2007. Kouření je v nich povoleno pouze v oddělených místnostech s vlastní ventilací, jejichž poskytování však není povinné. Kouření je zakázáno také v podchodech, veřejné dopravě včetně taxi, na zastávkách a dalších stanovených místech.

Státní svátky

1. leden

Nový rok

24. únor

Den samostatnosti Estonska; vyhlášena v r. 1918

březen/duben, pohyblivý svátek

Velký pátek

1. květen

Svátek jara

květen/červen, pohyblivý svátek

Svatodušní svátky

23. červen

Svátek vítězství; estonská a lotyšská armáda zvítězily v r. 1918
v bitvě u Cesis v Lotyšsku

24. červen

Janův den (Letní slunovrat)

20. srpen

Den obnovy samostatnosti Estonska; estonský Nejvyšší sovět ji vyhlásil v r. 1991

16. listopad

Den obrody Estonska – není pracovní volno; v r. 1988 schválil estonský Nejvyšší sovět zákon o nadřazenosti estonských zákonů zákonům SSSR

25. prosinec

První svátek vánoční

26. prosinec

Druhý svátek vánoční

Autor: Daniela Veselá, Eurofon