Chorvatsko – studium, práce, cestování

Povolení k pobytu

Při pobytu kratším než 3 měsíce občan ČR (jakožto občan EU) nepotřebuje ke vstupu do Chorvatska žádná víza ani povolení k pobytu.

Povinná registrace

Pokud občan hodlá na území Chorvatska pobývat déle než 3 měsíce, má povinnost přihlásit se k pobytu na krajském (župním) policejním ředitelství nebo na policejní stanici nejpozději do 8 dnů po uplynutí 3 měsíců jeho pobytu. Policie na základě toho vydá potvrzení o přechodném pobytu.

(zdroj: MZV ČR)

Pracovní povolení

Pro výkon práce či zaměstnání v Chorvatsku není pro občany ČR potřeba pracovní povolení. Při výkonu práce či zaměstnání přesahujícím 3 měsíce je třeba si na základě přihlášení na policii obstarat potvrzení o přechodném pobytu za účelem zaměstnání. (Totéž platí pro pobyt delší 3 měsíců za účelem studia)

(zdroj: MZV ČR)


Sociální zabezpečení a daně

Čeští občané pracující v Chorvatsku podléhají zdanění příjmu v Chorvatsku. Sazby jsou progresivní ve výši 20% a 30 %. Příjmy do výše 12 500 HRK jsou osvobozeny od daně z příjmu. Do příjmu 360 tis. HRK ročně je daň ve  výši 20 %, nad 360 tis. HRK ročně pak 30 %. Kromě toho mohou obce uložit daňovou povinnost v rozsahu od 0 do 18 procent splatné daně z příjmu fyzických osob.

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanost. Jestliže jste naposledy pracoval/a v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti na tamním úřadu práce.

Více na EURES (https://www.uradprace.cz/chorvatsko-1)

Podpory v nezaměstnanosti

V případě nezaměstnanosti jsou všichni zaměstnanci v zaměstnání a osoby vykonávající samostatnou činnost pojištěni. Pojištění v nezaměstnanosti se získává vyplácením příspěvků na zaměstnání.

Více na EURES (https://www.uradprace.cz/chorvatsko-1)

Vzdělávací systém

Školní docházka je v Chorvatsku povinná od 6 do 14 let. V Chorvatsku končí školní rok kolem 10. června a další začíná první zářijové pondělí.

Vysoké školy

Chorvatsko má binární systém vysokoškolského vzdělávání, což znamená, že potenciální studenti si mohou vybrat mezi dvěma typy vysokoškolského studia:

  • Vysokoškolské studium (University studies), které se skládá z akademických programů, které se uskutečňují výhradně na univerzitách a umožňují studentům pracovat ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, soukromém i veřejném sektoru i v širší společnosti.
  • Profesní studium (Proffesional studies), které vybavuje studenty dovednostmi nezbytnými pro jejich okamžité zařazení na trh práce. Poskytují je vysoké školy, polytechniky a univerzity.

Více informací naleznete na Study in Croatia (https://www.studyincroatia.hr)

Školné

Rozsah školného pro zahraniční studenty se liší v závislosti na vysoké škole a studijním oboru. Školné ve studijních programech humanitních a společenských věd se může pohybovat od 1 100 EUR do 10 400 EUR ročně, školné v přírodních a technických vědách se pohybuje přibližně mezi 1 000 až 6 000 EUR za rok a školné za lékařská studia se pohybuje mezi 10 000 až 12 000 EUR za rok. Mohou být účtovány další poplatky za podání žádosti mezi 60 EUR a 300 EUR.

Více informací naleznete na Study in Croatia (https://www.studyincroatia.hr)

Stipendia

Ministerstvo vědy a školství Chorvatské republiky a Agentura pro mobilitu a programy EU každoročně nabízejí stipendia na studium nebo výzkum zahraničním studentům a učitelům vysokých škol.

Více informací na (https://mzo.gov.hr/highlights/calls-417/scholarships-of-the-republic-of-croatia-call-for-applications-for-the-academic-year-2022-2023/4793)

ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Bulharsku v roce 2021/2022 činí 480 €/měsíc, u pracovní stáže 630 €/měsíc.

Dopravní předpisy

Povolená rychlost – v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na dálnici 130 km/h, na silnicích pro motorová vozidla 110 km/h

Světla – Použití tlumených světel je povinné ve dne pouze v zimním období (během platnosti zimního času), s výjimkou motorek a mopedů, u kterých platí povinnost použití světel celý rok.

Alkohol – Nový zákon povoluje 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče.

Dálniční poplatky –     Poplatky za využití chorvatských dálnic jsou vybírány prostřednictvím mýtných bran. Mýtné musí platit všechna motorová vozidla včetně motocyklů a vozidla nad 3,5 tuny. Cenu mýtného můžete vypočítat v plánovači tras na webu hac.hr

Stopování –  Stopování je v Chorvatsku povolené bez omezení


Praktická telefonní čísla

policie 92 nebo 112
hasiči 93 nebo 112
první pomoc 94 nebo 112
silniční asistence 987

Státní svátky

1. leden Nový rok
březen/duben, pohyblivý svátek Velikonoce (vždy neděle)
březen/duben, pohyblivý svátek Pondělí velikonoční
1. květen Svátek práce
květen, pohyblivý svátek Nanebevstoupení Krista (6. čtvrtek po Velikonocích)
květen/červen, pohyblivý svátek Svatodušní svátky (7. neděle a pondělí po Velikonocích)
22. červen Den boje proti fašismu
25. červen Den státnosti
5. srpen Den vítězství a díkůvzdání vlasti
15. srpen Nanebevzetí Panny Marie
1. listopad Svátek všech svatých
25. prosinec Vánoce
26. prosinec Vánoce

Kouření

Od května 2009 platí v Chorvatsku zákon, dle kterého platí zákaz kouření v restauracích barech, kavárnách a klubech. Kouření je povoleno pouze na venkovních zahrádkách a terasách. Za nedodržení zákazu hrozí až 1000 kun pokuta pro kuřáka.

Autor: Euroskop