Studium v Bulharsku


Vzdělávací systém


Školní docházka je v Bulharské republice povinná od 7 do 16 let. Školní rok trvá od poloviny září do konce května. Bulharský systém vzdělávání zapadá do kontinentální evropské tradice.

Vysoké školy

V Bulharsku existuje 46 vysokých škol. Univerzity poskytují vzdělávací programy na úrovních bakalář, magistr a doktor. Síť vysokých škol v Bulharsku zahrnuje univerzity a specializované vysoké školy. Do systému terciálního vzdělávání jsou zahrnuty také tzv. college, kde lze dosáhnout neuniverzitní bakalářské hodnosti.

Školné
 

Poplatky jsou diferencovány podle profesních oblastí. Výše poplatků se liší dle formy studia – poplatek za distanční studium je obvykle o 1/3 menší než v případě studia prezenčního. Výše školného se pohybuje od 200 BGN (100 €) do 1000 BGN (500 €). Zákon osvobozuje od placení školného sociálně znevýhodněné studenty a kadety vyšších vojenských škol. Školné neplatí také studenti, doktorandi a post-graduální studenti, kteří byli přijati na základě mezinárodních dohod.

Zdroj: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Stipendia

Studenti členských států EU mají, stejně jako bulharští studenti, právo na získání finanční podpory ve formě stipendií a půjček. Studenti a doktorandi mohou žádat o státní stipendia, stipendia zřízené vysokými školami a stipendia fyzických a právnických osob. Stipendia jsou prospěchová nebo založená na sociální pomoci.

Výše stipendia se pohybuje na úrovni minimální mzdy v zemi. Rektor má právo poskytnout studentům pomoc také v následujících případech:

  • jako ocenění při dosažení úspěchu v oblasti akademické, v oblasti výzkumu a vývoje a dalších aktivit
  • jako pomoc v případě špatné finanční situace

V Bulharsku existuje několik možností pro studenty vysokých škol jak žádat o stipendia v rámci dvoustranných dohod a programů, které Bulharsko podepsalo s více než 70 zeměmi po celém světě.

Zdroj: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

  • CEEPUS

CEEPUS je středoevropským univerzitním programem, který zajišťuje výměnu studentů mezi zeměmi střední a východní Evropy a poskytuje stipendia na studijní pobyt v těchto státech. Programu se mohou zúčastnit studenti, kteří ukončili alespoň dva semestry na vysoké škole, nebo postgraduální studenti. Věkový limit je stanoven na 35 let. Minimální délka pobytu v zahraničí jsou 3 měsíce (21 dní u doktorského studia), maximální délka je 10 měsíců. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Více informací na stránkách programu CEEPUS nebo Domu zahraničních služeb.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Bulharsku v roce 2022 činí 480 eur/měsíc, u pracovní stáže 630 eur/měsíc.


Vybrané bulharské university

Sofia University Saint Kliment Ohridski

Jedná se o nejznámější, nejstarší a nejprestižnější univerzitu v Bulharsku. Nachází se v hlavním městě Sofii. Univerzita zajišťuje chod tří výzkumných oddělení a šestnácti fakult, kde se vzdělává přibližně 21000 studentů (údaj k roku 2022). Univerzita provádí výzkum i na Antarktidě. Její bratrskou institucí je Národní centrum polárního výzkumu se sídlem přímo v ledových oblastech Jižního pólu.

New Bulgarian University

Nová Bulharská univerzita je soukromá univerzita se sídlem v Sofii. NBU je první soukromou vysokou školou v Bulharsku a patří mezi nejlépe hodnocené bulharské vysoké školy v zemi. Univerzita má přibližně 21000 studentů. Univerzita nabízí 54 bakalářských, 100 magisterských a 35 doktorských programů.

American University in Bulgaria

Americká univerzita v Bulharsku je soukromá univerzita nacházející se v Blagoevgradu. Předměty jsou vyučovány v angličtině. Studuje zde přibližně 1.100 studentů ze 40 zemí. Kolem 60 % studentů je mezinárodních. Univerzita nabízí studium v 9 hlavních programech: Business Administration, Informatika, Ekonomika, Evropská studia, Historie, Informační systémy, Žurnalistika a masová komunikace, Matematika, Politologie a mezinárodní vztahy.

Technical University of Sofia

Jedná se o největší technickou univerzitou v Bulharsku. Studuje zde přibližně 3.000 studentů. Univerzita je rozdělena do: 11 fakult v Sofii, 2 fakult v Plovdivu a 3 fakult s výukou cizích jazyků v Sofii.

Další univerzity: Plovdiv University , University of National and World Economy, University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia, Trakia University Stara Zagora, University of Architecture Civil Engineering and Geodesy

Rilský klášter - BulharskoRilský klášter je největští a nejstarší pravoslavný klášter v Bulharsku. V 10. století ho založil postevník sv. Ivan. V roce 1983 zařadila UNESCO klášter, který má rozlohu téměř 9 tisíc metrů čtverečních na Seznam světového kulturního dědictví. (foto: Wikipedia)


Práce v Bulharsku


Povolení k pobytu

K pobytu do 3 měsíců nepotřebují občané Evropské unie žádné zvláštní povolení k pobytu.

Registrace

V případě, že občan jiného členského státu chce pobývat na území Bulharska po dobu delší než 3 měsíce (např. za účelem zaměstnání, podnikání, studia), má povinnost dostavit se na oddělení migrační policie v místě pobytu (v Sofii je možné se dostavit přímo na Ředitelství Migrace při Policejním ředitelství MV) a požádat o potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení se dle zákona vydává v tentýž den na dobu max. 5 let, dle účelu pobytu. Pro získání zmíněného potvrzení musí občan EU doložit alespoň jeden z následujících dokladů:

  • pracovní poměr (pracovní smlouva apod.),
  • studium (potvrzení školského zařízení),
  • zdravotní pojištění a dostatečné množství peněžních prostředků (evropská zdravotní karta a výpis z bankovního účtu).

Pracovní povolení

Od 1. 1. 2007 (od vstupu země do EU) nepotřebují občané ČR pro výkon práce v Bulharsku pracovní povolení.

Uznávání kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v Bulharsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

V případě, že začnete v Bulharsku pracovat, budete přispívat do bulharského systému sociálního zabezpečení, tudíž získáte také právo na veškeré výhody tohoto systému. Pokud je mzda jediným příjmem, nemusí občan za příslušný rok podávat daňové přiznání. Pokud má občan příjmy i z jiných zdrojů (např. z pronájmu nemovitostí, z podnikání, z kapitálového majetku atp.) musí nejpozději do 30. dubna následujícího roku podat daňové přiznání Národnímu úřadu pro příjmu (NRA). Od roku 2008 je zavedena rovná daň z příjmu a to ve výši 10 %.Cestování v Bulharsku

Zajímavé události v Bulharsku
1. a 14. únorFestival sv. Trifonapatron pěstitelů vinné révy – během oslav se ochutnávají a hodnotí odrůdy vín – festival je natolik populární, že se slaví dokonce 2x – poprvé v souladu se starým a podruhé s novým kalendářem svátků
březen (první neděle před půstem – před Velikonocemi)Kukerov denfestival ve znamení zahájení zemědělské sezóny – muži v kostýmech zvířat tančí rituální tance – účelem je zahnat zlé duchy zimy a přivítat ty dobré, jenž zajistí úrodnost půdy – tanečníci chodí od domu k domu a dostávají vejce, ovoce, ořechy, suvenýry či peníze
15. březenDen sv. Theodoraměsto Bansk – oslavován koňskými závody a soutěžemi
duben (poslední sobota před velikonocemi)Den sv. Lazaratyto slavnosti jsou věnovány mladým dívkám a patří k nejoblíbenějším a nejznámějším tradicím v zemi, jsou doprovázeny rituálními písněmi a tanci
21. květenDen sv. Konstantina a Elenyna počest příchodu léta v odlehlých horských vesničkách tančí odvážlivci na žhavých uhlících za zvuků dud a bubnů – ochraňováni duchem Božím nikdy necítí bolest a zůstávají ohněm netknuti
5. červenFestival růžív Bulharsku je růže symbolem mládí, krásy a zdraví – oslavy sklizní na růžových polích jsou doprovázeny zpěvem a tanci
začátek červnaVerdiho festivalkoná se každoročně v Ancienit Philippopolis Theatre na okraji historického Starého města Plovdivu
8.-13. srpenMezinárodní jazzový festivalměsto Bansk – jedna z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních akcí na Balkáně – milovníci jazzu mají příležitost setkat se světově proslulými jazzovými umělci – koncerty jsou pro veřejnost zdarma (http://www.bansko-jazz.com/?ac=home〈=en)
začátek záříFestival Apollonského uměníměsto Sozopol – slavnosti na počest řeckého boha hudby trvají 10 dní – festival představuje nejlepší divadelní hry, recitály a filmové premiéry – s velmi pestrým hudebním doprovodem jak bulharských, tak zahraničních umělců
28.-30. prosinecFestival mladého červeného vínave městě Sandanski
Dopravní předpisy


Povolená rychlost
– 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 130 km/h na dálnici.

Světla – povinné osvětlení v noci a za snížené viditelnosti. Mlhovky smí být použity pouze za mlhy, deště nebo sněžení, a to současně s obrysovými světly. Motocykly svítí za jízdy stále.

Alkohol – povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰.

Povinné vybavení – bezpečnostní pásy povinné zapnuté i na zadních sedadlech, jsou-li tam. Výstražný trojúhelník, hasicí přístroj a autolékárnička jsou povinné.

Dálniční poplatky – pro řidiče platí povinnost zakoupit na hranicích dálniční známku (vinětku). Známky platí i pro ostatní silnice a jsou týdenní, měsíční a roční. Poplatek je též vybírán na mostech přes Dunaj.

Stopování a chodci – v Bulharsku neexistují žádné předpisy, týkající se stopování. Chodci mají na značených přechodech přednost před motorovými vozidly s výjimkou kolejových vozidel.


Praktická telefonní čísla

166 – policie
160 – hasiči
150 – první pomoc
165 – dopravní policie
146 – pomoc na silnicích


Obvyklá pracovní doba

Obvyklá pracovní doba je od 9:00 do 17:30. Týdenní pracovní doba je 40 hodin týdně a 8 hodin denně.

Otvírací doba obchodů

Banky: po – pá od 9:00 do 12:00 a 15:00 do 17:00
Úřady: po – pá od 9:00 do 18.00
Obchody: po – pá od 10:00 do 20:00, některé soboty od 8:00 do 14:00
Většina supermarketů 24 hodin denně, některé jsou otevřeny o sobotách a nedělích.

Kouření

Od 1. června 2012 platí zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách a na pracovištích.

Státní svátky v Bulharsku
1. ledenNový rok
3. březenOsvobození od osmanské nadvlády (1879)
březen/dubenVelikonoce (pohyblivý svátek)
1. květenSvátek práce
6. květenDen sv. Jiří (svátek bulharské armády)
24. květenDen slovanského písemnictví
6. záříDen sjednocení (1885)
22. záříDen nezávislosti Bulharska (1908)
1. listopadDen vůdců národního obrození
25.-26. prosinceVánoce
Autor: Daniela Veselá, Eurofon