Životní prostředí v říjnu 2020

10.11.2020 Euroskop Komise zveřejnila strategii týkající se renovací, která je součástí Zelené dohody pro Evropu, Komise přijala novou strategii pro chemické látky, V rámci Zelené dohody pro Evropu přijala Komise…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v říjnu 2020

Životní prostředí v září 2020

10.10.2020 Euroskop EU vydala 10. zprávu o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod, EP chce více prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu, Rada usiluje o ochranu biologické rozmanitosti EU…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v září 2020

Životní prostředí v červenci 2020

10.08.2020 Euroskop Výbor regionů se v červenci zaměřil na životní prostředí, ÚD vyhodnotil výdaje EU na opatření v oblasti klimatu, Komise předložila plán nového energetického systému Výboru regionů záleží na…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červenci 2020

Životní prostředí v červnu 2020

10.07.2020 Euroskop EU hodnotila kvalitu vod ke koupání, Komise hodnotila modrou ekonomiku, EP schválil taxonomii, EIB půjčí ČR 300 mil. €na projekty hospodaření s vodou, Komise upozorňuje, že členské státy…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červnu 2020

Životní prostředí v květnu 2020

10.06.2020 Euroskop Komise podporuje členské státy při přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku, Komise představila úvěrový nástroj, který má podporovat zelené investice Komise hodlá pokračovat v plnění Zelené dohody pro Evropu…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v květnu 2020

Životní prostředí v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Rada přijala jednotný klasifikační systém EU, který má stanovit, co je environmentálně udržitelné, Ekologická stopa Evropy je příliš velká, říká EEA Rada přijala nařízení týkající se taxonomie EU…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v dubnu 2020

Životní prostředí v březnu 2020

10.04.2020 Euroskop V rámci Zelené dohody pro Evropu bude klíčová emisní trajektorie, EU hodnotila postoj občanů EU k životnímu prostředí Komise navrhuje evropský právní rámec pro klima a vede konzultace…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v březnu 2020

Životní prostředí v lednu 2020

10.02.2020 Euroskop EP podpořil Zelenou dohodu pro Evropu a žádá ještě ambicióznější cíle, Rada chce více prosazovat v rámci diplomacie ochranu klimatu Poslanci chtějí ambicióznější cíle v rámci Zelené dohody…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v lednu 2020

Životní prostředí v prosinci 2019

10.01.2020 Euroskop Zelená dohoda pro Evropu byla představena, Poslanci požadují právně závazné cíle v oblasti biodiverzity, Konference COP25 skončila neúspěchem, Rada přijala závěry na ochranu lesů, Rada a EP se…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v prosinci 2019

Životní prostředí v listopadu 2019

10.12.2019 Euroskop Rada přijala závěry týkající se ochrany oceánů, Boj proti změně klimatu by měl být prioritou EP, přejí si to totiž občané Moře a oceány jsou závažně ohroženy změnou…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v listopadu 2019