Životní prostředí v říjnu 2022

Zelená dohoda EU: Komise předložila návrhy na přísnější ochranu ovzduší a vody, Rada a EP se dohodly na nulových emisí nových automobilů, EU přijala svůj postoj k nadcházející konferenci COP27 a COP15, Rada našla shodu nad pravidly pro energetickou náročnost budov

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v říjnu 2022

Životní prostředí v červnu 2022

Rada a EP přijaly vyjednávací postoje ke klíčové části balíku Fit for 55, Komise navrhuje omezení rizika a používání pesticidů a právní rámec ochrany přírody, Rada podpořila opatření proti globálnímu odlesňování, Rada a EP se shodly na další regulaci přítomnosti perzistentních organických znečišťujících látek v odpadu

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červnu 2022

Životní prostředí v dubnu 2022

Komise chce zpřísnit regulaci F-plynů i látek poškozujících ozonovou vrstvu, Zelená dohoda: Komise chce zpřísnit regulaci průmyslových emisí, Rada podporuje vznik standardu evropských zelených dluhopisů

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v dubnu 2022

Životní prostředí v prosinci 2021

10.01.2022 Euroskop Zelená dohoda pro Evropu: Nová pravidla pro energetickou náročnost budov, pohlcování uhlíku a trestnou činnost proti životnímu prostředí, Instituce se dohodly na 8. akčním plánu pro životní prostředí…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v prosinci 2021

Životní prostředí v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop Komise navrhuje další opatření týkající se lesů, přepravy odpadů a půdy v rámci Zelené dohody pro Evropu, EU se zúčastnila zasedání COP26 a přijala nové závazky, Rada zhodnotila…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v listopadu 2021

Životní prostředí v červenci 2021

10.08.2021 Euroskop EU chce zlepšit udržitelné financování, Komise předložila balík Fit for 55, který má pomoci naplnit cíle Zelené dohody pro Evropu, Komise zveřejnila strategii týkající ochrany a obnovy lesů,…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červenci 2021