Zaměstnanost a sociální věci v září 2021

10.10.2021 Euroskop Komise zveřejnila 2. zprávu o dopadu nástroje SURE Komise je spokojená s fungováním nástroje SURE Krátce…Komise zveřejnila 2. zprávu o dopadu nástroje SURE Nástroj SURE má mít k…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v září 2021

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop EU posiluje ochranu zdraví při práci, Rada se dohodla na evropské záruce pro děti, EU podporuje boj proti bezdomovectví Komise předložila Strategii pro ochranu zdraví EU chce zavést…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v červnu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2021

10.06.2021 Euroskop Proběhl sociální summit v Portu, Instituce se dohodly na systému modrých karet, Komise vyplatila 12 státům prostředky z nástroje SURE Zástupci EU jednali v Portu EU chce podpořit…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v květnu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Byly vyhlášeny 1. výzvy v rámci Evropského sboru solidarity Evropský sbor solidarity podporuje mladé lidi Krátce… Byly vyhlášeny 1. výzvy v rámci Evropského sboru solidarity Program založený na…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v dubnu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2021

10.04.2021 Euroskop Komise představila strategii práv osob se zdravotním postižením, EU požaduje stejné odměny za stejnou práci, Komise se zabývala evroským pilířem sociálních práv, EU představila první strategii týkající se…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v březnu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2021

10.03.2021 Euroskop Komise vyplatila 9 členským státům 14 mld. € z nástroje SURE Komise vydala další kolo sociálních dluhopisů Krátce… Komise vyplatila 9 členským státům 14 mld. € z nástroje…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v únoru 2021

Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2021

10.02.2021 Euroskop EP schválil dodatečné financování pro nejchudší osoby, EP chce zajistit více práv pro občany EU, EU se zabývá tím, jak řešit důsledky stárnutí obyvatelstva, Komise vydala sociální dluhopis…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v lednu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2020

10.12.2020 Euroskop EU chce rozšiřovat dovednosti a rekvalifikace pracovníků, Komise představila první strategii pro rovnost LGBTIQ, Komise předložila Akční plán pro rovnost žen a mužů, EU podnikla další pokrok v…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v listopadu 2020

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2020

10.11.2020 Euroskop Komise navrhla minimální mzdy pro pracovníky ve všech členských státech, Komise spouští nový desetiletý plán na podporu Romů, Rada prosazuje posílení ochrany minimálního příjmu v EU, Na lucemburské…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v říjnu 2020

Zaměstnanost a sociální věci v září 2020

10.10.2020 Euroskop EU usiluje o zlepšování integrace migrantů a uprchlíků na trhu práce, Čtvrtá revize směrnice o karcinogenech a mutagenech stanovuje nové nebo revidované limitní hodnoty, Pomoc z nástroje SURE…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v září 2020