Výchova, vzdělání a mládež v květnu 2018

10.06.2018 Euroskop EU chce zlepšit všechny úroveň vzdělání EU chce pomocí podpory vzdělání zlepšit budoucnost mladých v EU a zlepšit mobilitu studentů EU chce zlepšit všechny úroveň vzdělání EU pokračuje…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v květnu 2018

Výchova, vzdělání a mládež v dubnu 2018

09.05.2018 Euroskop EU plní strategii Evropa 2020 v oblasti vzdělávání Takřka 40 % Evropanů ve věku 30-34 let dokončilo terciární vzdělávání Krátce...EU plní strategii Evropa 2020 v oblasti vzdělávání EU…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v dubnu 2018

Výchova, vzdělání a mládež v březnu 2018

10.04.2018 Euroskop Rada přijala doporučení k Evropskému rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu EU chystá lepší učňovskou přípravu Krátce...Rada přijala doporučení k Evropskému rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v březnu 2018

Výchova, vzdělání a mládež v únoru 2018

09.03.2018 Euroskop Spolupráce EU a UEFA se prohlubuje Komise chce pomocí sportu bojovat proti rasismu a podporovat znevýhodněné osoby Krátce...Spolupráce EU a UEFA se prohlubuje Komise a UEFA podepsali druhou…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v únoru 2018

Výchova, vzdělání a mládež v lednu 2018

09.02.2018 Euroskop Nové iniciativy Komise ve vzdělání Komise chce zlepšit vzdělávání a digitální gramotnost Nové iniciativy Komise ve vzdělání Komise navrhla 3 iniciativy na zlepšení vzdělání a posílení klíčových kompetencí.…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v lednu 2018

Výchova, vzdělávání a mládež v listopadu 2017

08.12.2017 Euroskop EU podporuje inkluzi v odborném vzdělávání, Rada se dohodla na parametrech fungování Evropského sboru solidarity Nový monitor vzdělávání a odborné přípravy Rada souhlasí e změnou parametrů Evropského sboru…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělávání a mládež v listopadu 2017

Výchova, vzdělání a mládež v červenci 2017

09.08.2017 Euroskop Prostřednictvím Evropského sboru solidarity lze hledat práci nebo stáž Prostřednictvím Evropského sboru solidarity lze hledat práci nebo stáž Krátce...Evropský sbor solidarity již nabízí práci a stáže Komise nově…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v červenci 2017

Výchova, vzdělání a mládež v květnu 2017

09.06.2017 Euroskop Komise usiluje o vysoce kvalitní, inkluzívní a moderní vzdělávání, Komise navrhla rozpočet pro Evropský fond solidarity Nová strategie inkluzivního vzdělávání Evropský sbor solidarity by měl obdržet 340 mil.…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v květnu 2017

Výchova, vzdělání a mládež v dubnu 2017

09.05.2017 Euroskop Rada přijala závěry o prosazování a ochraně práv dítěte EU chce posílit ochranu práv dítěte Krátce... Rada přijala závěry o prosazování a ochraně práv dítěte Ochrana dětí vychází…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v dubnu 2017

Výchova, vzdělání a mládež v březnu 2017

09.04.2017 Euroskop Evropský sbor solidarity by měl pomoci i k hledání práce a stáže, Komise chce zvýšit mobilitu mládeže Evropský sbor solidarity by mohl pomoci mladým při hledání zaměstnání K…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v březnu 2017