Regionální politika v únoru 2018

09.03.2018 Euroskop Plnění závazků pro udržitelný rozvoj měst, Regiony nechtějí snížit podporu na politiku soudržnosti Komise hodnotila pokrok v udržitelnosti měst Výbor regionů je proti snižování kohezních fondů po roce…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v únoru 2018

Regionální politika v lednu 2018

09.02.2018 Euroskop Hlavní města kultury zahájila svůj program Evropská hlavní města kultury představila svůj program na rok 2018 Krátce...Hlavní města kultury zahájila svůj program Pro rok 2018 budou městy kultury…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v lednu 2018

Regionální politika v listopadu 2017

08.12.2017 Euroskop EIB a Komise chtějí založit novou poradní službu, která by měla městům plánovat investice Městům a regionům mohou radit odborníci z EIB v otázkách investic Krátce...EIB a Komise…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v listopadu 2017

Regionální politika v říjnu 2017

09.11.2017 Euroskop V EU jsou nadále nerovnosti mezi regiony, Unie musí investovat své prostředky cíleně na konkrétní místa, Nová strategie pro nejvzdálenější regiony Komise představila 7. zprávu o soudržnosti Přírodní…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v říjnu 2017

Regionální politika v červenci 2017

09.08.2017 Euroskop Posílení inovací v evropských regionech Evropské regiony by měly být více inovativní Posílení inovací v evropských regionech Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červenci 2017

Regionální politika v červnu 2017

09.07.2017 Euroskop EU a členské státy podepsaly společnou strategii pro vymýcení chudoby, Pomoc pro regiony zasažené katastrofami bude silnější EU chce více bojovat proti chudobě Členské státy se shodly na…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červnu 2017

Regionální politika v květnu 2017

09.06.2017 Euroskop Jak EU hodnotí globalizaci?, Rada přijala nový Evropský konsensus o rozvoji, Pomoc pro regiony zasažené katastrofami EU chce diskutovat o otázkách globalizace Nový Evropský konsensus o rozvoji je…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v květnu 2017

Regionální politika v dubnu 2017

09.05.2017 Euroskop Každý šestý Evropan žije ve znevýhodněném regionu Komise hodnotila postavení regionů v EU Krátce...Každý šestý Evropan žije ve znevýhodněném regionu Znevýhodněné regiony se nejčastěji nachází na jihu a…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v dubnu 2017

Regionální politika v březnu 2017

09.04.2017 Euroskop Coreper podpořil návrh na navýšení podpory pro regiony postižené přírodními katastrofami, EU hodnotila dopad politiky soudržnosti Regiony po přírodních katastrofách by mohly dostat více finančních prostředků Občané EU…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v březnu 2017

Regionální politika v únoru 2017

09.03.2017 Euroskop Komise zveřejnila index regionální konkurenceschopnosti Komise hodnotila stav konkurenceschopnosti regionů Krátce...Komise zveřejnila index regionální konkurenceschopnosti Nejkonkurenceschopnější jsou regiony kolem hlavních měst a metropolí Regiony na východě EU si…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v únoru 2017