Institucionální záležitosti v březnu 2020

10.04.2020 Euroskop Komise i Rada souhlasí s rozšířením EU o západní Balkán, EP se vyjádřil k VFR po roce 2020, Pokračování brexitu – Komise zveřejnila návrh právního textu, Komise chce…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v březnu 2020

Institucionální záležitosti v únoru 2020

06.03.2020 Euroskop Komise předložila návrhy na úpravu procesu přistoupení k EU, Komise vydala zimní balík hodnotící jednotlivé členské státy, EP jednal o budoucích vztazích mezi EU a VB, Komise zveřejnila…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v únoru 2020

Institucionální záležitosti v lednu 2020

10.02.2020 Euroskop Komise představila pracovní program na rok 2020, Chorvatsko bude poprvé předsedat Radě EU, Poslanci jednali o budoucnosti EU, Komise představila myšlenky týkající se Konference o budoucnosti Evropy, Instituce…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v lednu 2020

Institucionální záležitosti v prosinci 2019

10.01.2020 Euroskop Rady přijala závěry o stanovisku Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v EU, Komise předložila podzimní balík k evropskému semestru, Rada se vyjádřila k žádosti Bosny…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v prosinci 2019

Institucionální záležitosti v listopadu 2019

10.12.2019 Euroskop Podzimní hospodářská prognóza 2019 zveřejněna, Nová Komise nastoupí o měsíc později, Rozpočet na rok 2020 přijat, Podpora eura v EU je vyšší Všechny ekonomiky v EU by v…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v listopadu 2019

Institucionální záležitosti v říjnu 2019

08.11.2019 Euroskop Účetní dvůr hodnotil spravování rozpočtu za rok 2018, EU se stále nedohodla na VFR na období 2021–2027, Poslanci hodnotili období Junckerovy Komise, Komise hodnotila pokrok Bulharska a Rumunska…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v říjnu 2019

Institucionální záležitosti v září 2019

09.10.2019 Euroskop Komise představila plány pro brexit bez dohody, Komise zaregistrovala 3 nové iniciativy a jedna nebyla akceptována, Komise představila výsledky Eurobarometru za jaro 2019, Důraz na růst, inovace, bezpečnost…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v září 2019

Institucionální záležitosti v červenci 2019

09.08.2019 Euroskop Komise navrhla způsob, jakým by se mohl spravovat nový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost, EU vybrala své vrcholné představitele, Komise zaregistrovala 3 nové občanské iniciativy, Komise rozhodla, že…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v červenci 2019

Institucionální záležitosti v červnu 2019

10.07.2019 Euroskop Komise předložila návrh rozpočtu na rok 2020, Financování migrační, pohraniční a bezpečnostní politiky má být do budoucna navýšeno, Komise vydala hodnotící zprávu o pokroku při prohlubování HMU, Nová…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v červnu 2019

Institucionální záležitosti v květnu 2019

10.06.2019 Euroskop Komise zveřejnila jarní hospodářskou prognózu, Evropská rada jednala o budoucnosti EU, Rada přijala opatření ke snížení rizik v bankovním systému, Jaké bude složení výboru regionů a Evropského hospodářského…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v květnu 2019