Institucionální záležitosti v září 2022

Předsedkyně Komise stanovila priority EU na nadcházející rok v rámci projevu o stavu Unie (SOTEU), Komise navrhuje pravidla na ochranu plurality a nezávislost médií, Komise vydala 12. tranši v hodnotě 12 mld. € na obnovu Evropy

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v září 2022

Institucionální záležitosti v červnu 2022

Komise doporučuje aby Rada udělila status kandidátské země EU Gruzii, Moldavsku a Ukrajině, Komise navrhla rozpočet na rok 2023, Členské státy eurozóny doporučily, aby se Chorvatsko stalo 20. členem eurozóny, Rada vydala doporučení pro jednotlivé členské země

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v červnu 2022

Institucionální záležitosti v březnu 2022

Komise přijala pokyny k mechanismu podmíněnosti, Instituce se shodly na transparentnějším financování evropských politických stran, Rada stanovila své priority pro rozpočet EU na rok 2023

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v březnu 2022

Institucionální záležitosti v prosinci 2021

Komise plánuje vydat do června 2022 dlouhodobé dluhopisy v hodnotě 50 mld. € na financování oživení, EU chce vyčlenit 1,5 mld. € na podporu globálních organizací občanské společnosti, Orgány EU se dohodly na prioritách na rok 2022 pro odolnou a silnější EU, Komise stanovila priority v rámci nástroje Globální Evropa

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v prosinci 2021