Vnější obchodní vztahy v únoru 2023

EU a VB uzavřely dohodu o tzv. Windsdorském rámci k Severnímu Irsku, EU a Singapur zahájily digitální partnerství, EU posílí vztahy s Indií, Obchodní dohoda mezi EU a Novým Zélandem pokročila k ratifikaci

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v únoru 2023

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2023

EU pokračuje v pomoci Africe, Komise a Rada posíly bilaterální vztahy se Severní Makedonií, EU pomáhá po zemětřesení v Sýrii a Turecku, Rada zmocnila členské státy k ratifikaci mezinárodní dohody o přístupu k elektronickým důkazům, EU zahájila civilní misi, která má přispět ke stabilitě v pohraničních oblastech Arménie, EU podporuje oblast Velkých jezer, EU uvalila další omezující opatření vůči osobám a subjektům odpovědným za porušování lidských práv v Íránu, Rada požádala EP o souhlas s uzavřením Istanbulské úmluvy, EU pozměnila stávající omezující opatření vůči Sýrii, Rada prodloužila platnost seznamu teroristů vedeného EU, EU prodloužila o 1 rok platnost omezujících opatření v souvislosti s represivními události v Bělorusku

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2023