Kvíz 1: Agentury EU1 Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

B. ACER

2 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

C. EU–OSHA

3 Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

A. Frontex

4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

A. eu-LISA

5 Evropská agentura pro bezpečnost letectví

B. EASA

6 Evropský orgán pro bankovnictví

D. EBA

7 Evropská agentura pro chemické látky

C. ECHA

8 Evropská agentura pro životní prostředí

A. EEA

9 Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

A. eu-POISSON

10 Evropský úřad pro bezpečnost potravin

B. EFSA


11 Agentura Evropské unie pro kosmický program

B. EUSPA

12 Evropská agentura pro námořní bezpečnost

D. EMSA

13 Evropská agentura pro léčivé přípravky

B. EMA

14 Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací

B. ENISA

15 Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva

B. CEPOL

16 Evropský policejní úřad

B. Europol

17 Agentura Evropské unie pro železnice

A. ERA

18 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

C. ESMA

19 Evropská jednotka pro soudní spolupráci

B. Eurojust

20 Výkonná agentura pro malé a střední podniky

A. EASME

21 Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

B. ERCEA

22 Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny

C. Chafea

23 Výkonná agentura pro inovace a sítě

C. INEA

24 Evropská obranná agentura

A. EDAKvíz 2: Instituce EU1 Jaké jiné označení má Rada EU?

C. Rada ministrů

2 Kde se nachází hlavní sídlo Rady EU?

A. Brusel

3 Celý název formace Rady EU se zkratkou COMPET:

A. Rada pro konkurenceschopnost

4 Po kolika měsících se střídají členské země v předsednictví Rady EU?

B. po 6 měsících

5 Od kdy jsou europoslanci voleni v přímých volbách?

A. Od roku 1979

6 Kolik komisařů má Evropská komise?

C. 27 (1 z každé členské země)

7 Co je Justus Lipsius?

A. Budova, jež je hlavním sídlem Rady EU a jejího generálního sekretariátu a konají se v ní zasedání Evropské rady

8 Kolik má Evropský parlament členů (poslanců)?

B. 705

9 Co je SDEU?

A. Soudní dvůr EU


10 Kde sídlí Evropská centrální banka?

A. Frankfurt nad Mohanem

11 Její hlavní funkcí je udržovat stabilitu cen v eurozóně a vést měnovou politiku. O kterou instituci EU jde?

B. Evropská centrální banka

12 Kdy byla založena Evropská centrální banka?

A. V roce 1998

Kvíz 3: Češi v EU1 Kolik má Česká republika svých zástupců v Evropském parlamentu?

B. 21

2 Kdy bude Česká republika předsedat Radě EU?

A. v roce 2022

3 Co je COREPER?

B. Výbor stálých zástupců

4 Kdo reprezentuje Českou republiku na zasedání Evropské rady?

B. premiér ČR

5 Kde sídlí Agentura Evropské unie pro kosmický program?

A. v Praze

6 Kolik nejméně soudců má každá země EU v Tribunálu Soudního dvora EU?

A. alespoň 1 soudce

7 Co je VEU?

A. Výbor pro EU – tvoří jej ministři a předsedá mu premiér ČR

8 Jak se jmenují specializované výbory Poslanecké sněmovny, které mají na starosti evropské záležitosti?

B. Výbor pro evropské záležitosti a Zahraniční výbor

9 Jak se jmenují specializované výbory Senátu PČR, které mají na starosti evropské záležitosti?

B. Výbor pro záležitosti Evropské unie a Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

10 Na kterém webovém portálu najdete Monitoring legislativy EU, Periskop a seriál Češi v EU?

B. Euroskop.cz

11 Kdy začal vycházet seriál Češi v EU a kdo jej vytvořil?

A. Redaktoři Euroskop.cz, 2018

12 Kolik máme v ČR Eurocenter?

A. 13

13 Na jaké číslo volat, pokud se chcete na něco zeptat Eurofonu?

B. Na číslo 800 200 200

Kvíz 4: Historie EU1 V jakém roce byla zveřejněna Schumannova deklarace?

B. 1950

2 Co označuje zkratka EURATOM?

A. Evropské společenství atomové energie

3 Kdy proběhly první přímé volby do Evropského parlamentu?

A. 1979

4 Kdy vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva?

B. 1. května 1999

5 Kdy byla podepsána Schengenská dohoda?

A. 1985

Kvíz 5: Evropské řeky1 Řeka, která je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), a která protéká územím celkem 10 zemí

A. Dunaj

2 Nejdelší řeka na Islandu

B. Þjórsá

3 Nejdelší řeka na ostrově Irsko, která protéká územím Irské republiky

B. Shannon

4 Jedna z největších řek a vodních cest Evropy, která pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí estuárem (speciální typ ústí řeky nálevkovitého tvaru) do Severního moře

C. Labe

5 Nejdelší řeka na území Česka. Pramení na Šumavě u obce Černý Kříž

A. Vltava

6 Řeka, která je délkou toku a plochou povodí třetí největší řekou v Česku

B. Morava

7 Největší řeka v Dánsku

A. Gudenå

8 Druhá nejdelší finská řeka, která protéká provincií Severní Pohjanmaa. Na dolním toku je několik vodních elektráren.

B. Iijoki

9 Řeka v severní Francii, která pramení v jižní části náhorní planiny Langers poblíž města Dijon a protéká Paříží.

A. Seina

10 Řeka v Chorvatsku a Slovinsku, dlouhá 292 km. Pramení na chorvatském území, v jeho severozápadní části, v regionu Gorski Kotar.

A. Kupa

11 Řeka v Lotyšsku, tvořící též částečně hranici Lotyšska s Estonskem. Jediná velká lotyšská řeka, která pramení a ústí na lotyšském území.

C. Gauja

12 Kde se nachází nejkratší řeka Evropy Aril měřící 175 metrů?

C. v Itálii

13 Řeka v západní Evropě, která patří mezi nejdelší evropské řeky. Protéká postupně šesti zeměmi: Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Rakouskem, Německem, Francií a Nizozemskem.

A. Rýn

14 Nejdůležitější a nejdelší řeka v Polsku

B. Visla

15 Řeka v provincii Severní Holandsko v Nizozemí, která protéká městem Amsterdam.

B. Amstel

16 Jedna z nejdelších řek na Skandinávském poloostrově a nejdelší a největší v Norsku.

A. Glomma

17 Nejdelší řeka Řecka

A. Aliákmon

18 Nejdelší řeka Slovenska

C. Váh

19 Řeka protékající jižní Anglií, která spojuje Londýn se Severním mořem. Pramení asi 1 km severně od vesnice Kemble, poblíž Cirencesteru ve vysočině Cotswolds.

A. Temže

20 Řeka na severovýchodě Španělska, jedna z nejdelších a nejvýznamnějších řek na Pyrenejském poloostrově. Protéká sedmi španělskými společenstvími a v jejím povodí leží další dvě země: Andorra a Francie.

A. Ebro

Kvíz 6: Evropští skladatelé – přiřaďte hudebního skladatele k jeho díluLudwig van Beethoven Měsíční sonáta

Johann Sebastian Bach Braniborské koncerty

Wolfgang Amadeus Mozart Figarova svatba

Johannes Brahms Maďarské tance

Richard Wagner Tristan a Isolda

Claude Debussy Clair de lune

Frédéric Chopin Polonéza As dur, op. 53, „Heroická“

Joseph Haydn Smyčcový kvartet C dur, op. 76 „Císařský“

Antonio Vivaldi Čtvero ročních dob

Antonín Dvořák Symfonie č. 9 E moll, op. 95, „Novosvětská“

Bedřich Smetana Má vlast

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi Falstaff

Edward Elgar Pomp and Circumstance

Edvard Hagerup Grieg Orchestrální suity Peer Gynt

Gustav Mahler Symfonie č. 2 c moll, „Vzkříšení“Kvíz 7: Evropští malíři – najděte celé jméno malířeVincent van Gogh

Claude Monet

Pablo Picasso

Pierre Auguste Renoir

Leonardo da Vinci

Michelangelo Buonarroti

Raphael Sanzio da Urbino

Rembrandt van Rijn

George Seurat

Johannes Vermeer

Gustave Klimt

Édouard Manet

Marc Chagall

Salvador Dalí

Francis Bacon

Sandro Botticelli

Michelangelo Merisi da Caravaggio

Paul Cézanne

Edgar Degas

Eugène Delacroix

Anthonis van Dyck

Thomas Gainsborough

Diego Velázquez

Jakub Schikaneder

Alfons Maria MuchaKvíz 8: Hlavní města Evropy – přiřaďte stát k jeho hlavnímu městuFrancie Paříž

Belgie Brusel

Česko Praha

Německo Berlín

Polsko Varšava

Rakousko Vídeň

Maďarsko Budapešť

Slovensko Bratislava

Holandsko Amsterdam

Španělsko Madrid

Malta Valletta

Dánsko Kodaň

Finsko Helsinky

Chorvatsko Záhřeb

Itálie Řím

Albánie Tirana

Bělorusko Minsk

Bosna a Hercegovina Sarajevo

Bulharsko Sofie

Černá Hora Podgorica

Estonsko Tallinn

Irsko Dublin

Island Reykjavík

Kypr Nikósie

Lichtenštejnsko Vaduz

Litva Vilnius

Lotyšsko Riga

Lucembursko Lucemburk

Makedonie Skopje

Moldavsko Kišiněv

Monako Monaco-Ville

Norsko Oslo

Polsko Varšava

Portugalsko Lisabon

Rumunsko Bukurešť

Řecko Atény

San Marino San Marino

Slovinsko Lublaň

Srbsko Bělehrad

Švédsko Stockholm

Švýcarsko Bern

Ukrajina Kyjev

Vatikán Vatikán

Velká Británie Londýn

Rusko Moskva

Andorra Andorra la VellaKvíz 9: Evropští spisovatelé – přiřaďte spisovatele k jeho díluKingsley Amis Šťastný Jim

Louis Aragon Basilejské zvony

Jane Austenová Pýcha a předsudek

Henri Barbusse Oheň

Simone de Beauvoir Mandaríni

Samuel Beckett Čekání na Godota

Milan Begović Kdoule v truhle

Aischylos Oresteia

Hans Christian Andersen Pohádky vyprávěné dětem

Ludovico Ariosto Zuřivý Roland

Aristofanes Žáby

Honoré de Balzac Lidská komedie

Charles Pierre Baudelaire Květy zla

Giovanni Boccaccio Dekameron

John Braine Místo nahoře

Bertolt Brecht Žebrácká opera

Max Brod Boj za pravdu

Emily Brontëová Na Větrné hůrce

Charlotte Brontëová Jana Eyrová

Elizabeth Barrett Browningová Portugalské sonety

Robert Browning Paracelsus

George Gordon Noël Byron (Lord Byron) Childe Haroldova pouť

Pedro Calderón de la Barca S láskou nejsou žádné žerty

Albert Camus Cizinec

Giovanni Giacomo Casanova Paměti

Gaius Valerius Catullus Básně

Miguel de Cervantes y Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

Samuel Taylor Coleridge Píseň o starém námořníku

Dante Alighieri Božská komedie

Daniel Defoe Život a zvláštní podivuhodná dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku

Charles Dickens Oliver Twist

Denis Diderot Pojednání o kráse

Sir Arthur Conan Doyle Dobrodružství Sherlocka Holmese

Marin Držić Dundo Maroje

Alexandre Dumas ml. Dáma s kaméliemi

Alexandre Dumas st. Tři mušketýři

Friedrich Dürrenmatt Soudce a jeho kat

Umberto Eco Jméno růže

Euripides Médeia

Ezop (Aisopos) starověké řecké bajky

Gustav Flaubert Paní Bovaryová

Edward Morgan Forster Pokoj s vyhlídkou

Ugo Foscolo Poslední dopisy Jasopa Ortise

Anatole France Historie našich dnů

John Galsworthy Sága rodu Forsytů

Federico García Lorca Cikánské romance

Johann Wolfgang von Goethe Utrpení mladého Werthera

Sir William Golding Pán much

Carlo Goldoni Sluha dvou pánů

Günter Grass Plechový bubínek

Graham Greene Brightonská skála

Jacob a Wilhelm Grimmové Pohádky pro děti a celou rodinu

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill šestisvazkové historické dílo Druhá světová válka

Trygve Gulbranssen Věčně zpívají lesy

Knut Hamsun Hlad

Thomas Hardy Tess z d’Urbervillů

Verner von Heidenstam Pouť sv. Birgitty

James Herriot Všechny velké a malé bytosti

Paul Heyse Andrea Delfin

Ludvig Holberg Peder Paars

Jan Hollý Cyrilo-Metodiada

Homér Odyssea

Victor Hugo Bídníci

Geoffrey Chaucer Canterburské povídky

Agatha Christie Vražda Rogera Ackroyda

Kiril Christov Symfonie Prahy

Henrik Ibsen Peer Gynt

Eugène Ionesco Plešatá zpěvačka

Johannes Vilhelm Jensen Králův pád

Juan Ramón Jiménez Platero a já

Mór Jókai Uherský nabob

James Joyce Odysseus

Josip Jurčič Jurij Kozak, slovinský janičář

Franz Kafka Zámek

Elias Lönnrot sestavil epos … Kalevala

Nikos Kazantzakis Řek Zorbas

John Keats Óda na slavíka

Imre Kertész Trilogie bezosudovosti

Sören Aabye Kierkegaard Báseň a chvění

Joseph Rudyard Kipling Knihy džunglí

Egon Erwin Kisch Zuřivý reportér

Jan Kochanowski Odmítnutí řeckých vyslanců

Ignacy Krasicki Příhody Mikołaje Doświadczyńského

Karl Kraus Poslední dnové lidstva

Selma Lagerlöfová Löwensköldův prsten

Giacomo Leopardi Morální dílka

Carlo Levi Kristus se zastavil v Eboli

Astrid Lindgrenová Pipi Dlouhá Punčocha

Maurice Maeterlinck Modrý pták

Niccolò Machiavelli Vladař

Thomas Mann Buddenbrookovi

Alessandro Manzoni Snoubenci

Guy de Maupassant Kulička

François Mauriac Farizejka

Czesław Miłosz Tři zimy

Molière Mizantrop

Alberto Moravia Římanka

George Orwell 1984

Publius Ovidius Naso Proměny

Francesco Petrarca ZpěvníkKvíz 10 Evropské památky – přiřaďte evropskou památku k místu, kde se nacházíAtomium Brusel, Belgie

Hallgrímskirkja Reykjavík, Island

Cristo rei Lisabon, Portugalsko

La Sagrada Familia Barcelona, Španělsko

Šikmá věz Pisa, Itálie

The Royal Pavilion Brighton, Velká Británie

Guggenheimovo muzeum Bilbao, Španělsko

Kubuswoningen Rotterdam, Nizozemsko

Eiffelova věž Paříž, Francie

Cattedrale di Santa Maria del Fiore Florencie, Itálie

Big Ben Londýn, Velká Británie

Colosseo Řím, Itálie

Akropolis Atény, Řecko

Mont-St-Michel Normandie, Francie

Zámek Neuschwanstein Německo

Schönbrunn Vídeň, RakouskoKvíz 11 Národní květiny evropských zemí – přiřaďte stát k jeho národní květiněprotěž Andorra, Rakousko, Švýcarsko

len Bělorusko

kosatec žlutý, mák, kokarda Belgie

růže Bulharsko

kosatec chorvatský Chorvatsko

brambořík Kypr

jetel luční, kopretina bílá Dánsko

chrpa Estonsko

konvalinka Finsko

dryádka Island

ruta Litva

mák vlčí Polsko

karafiát Portugalsko, Španělsko

heřmánek Rusko

růže, narcis, čtyřlístek, bodlák Velká Británie

slunečnice Ukrajina