Archiv

Spotřebitelé v listopadu 2018

10.12.2018 Euroskop EU usiluje o větší bezpečnost výrobků uváděných na trh Členské státy podpořily posílení bezpečnosti výrobků uváděných na trh EU Krátce… EU usiluje o větší bezpečnost výrobků uváděných na…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2018

10.12.2018 Euroskop Rada projednala přísnější bezpečnostní pravidla pro průkazy totožnosti, Rada podpořila změny v Eurojustu, Posílení úlohy agentury eu-LISA schválila Rada, Rada přijala nová pravidla k posílení bezpečnosti v EU,…

Veřejné zdraví v listopadu 2018

10.12.2018 Euroskop Zdravotní stav v EU: zpomaluje se prodlužování střední délky života Komise hodnotila zdravotní stav Evropanů Krátce… Zdravotní stav v EU: zpomaluje se prodlužování střední délky života Až donedávna…

Vnější obchodní vztahy v listopadu 2018

10.12.2018 Euroskop Předsednictví dosáhlo politické dohody ohledně prověřování investic ze třetích zemí, Rada přijala opatření s cílem zakročit proti nezákonnému obchodování s kulturními statky Podle nové dohody by měla být…

Vnitřní trh v listopadu 2018

10.12.2018 Euroskop Vytváření norem pro plně fungující jednotný trh, Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a ke konfiskaci schváleno, EIB působí v ČR 25 let, Rada s EP se shodly na…

Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2018

10.12.2018 Euroskop Evropský sbor solidarity by měl nadále pokračovat, Rozšíření a posílení programu Erasmus+, chce Rada po roce 2020, Mladí mohou zdarma procestovat Evropu Rada se dohodla na pokračování Evropského…

Zemědělství a rybolov v listopadu 2018

10.12.2018 Euroskop Komise zaregistrovala občanskou iniciativu týkající se označování výrobků, Návrhy nové SZP nenaplňují ambice pro zelenější a odpovědnější politiku, řekli auditoři, Zásoby sušeného odstředěného mléka se snížily o polovinu,…

Životní prostředí v listopadu 2018

10.12.2018 Euroskop Dlouhodobá vize Komise požaduje do roku 2050 klimaticky neutrální EU Podle Komise je reálné, aby Evropa byla klimaticky neutrální a zároveň aby ekonomicky i sociálně prosperovala Krátce… Dlouhodobá…

Týden v EU – 26. listopadu až 2. prosince

Euroskop, 7. 12. 2018 Stáhněte si pdf Týden v EU – 26. listopadu až 2. prosince V tomto vydání Týdne v EU si můžete přečíst následující příspěvky: Doporučení k českému…

Eurolisty 12/2018

Prosincové vydání Eurolistů Z obsahu čísla: Poslední vydání Eurolistů v roce 2018 informuje o průběhu prosincového summitu Evropské rady v Bruselu. Přináší též profil nadcházejícího rumunského předsednictví v Radě EU a zaměřuje se i na blížící…