Přehled aktuální pracovních nabídek v EU: EuroHPC JU, Frontex, ESMA

V evropských agenturách pokračují výběrová řízení na řadu zajímavých pracovních pozic. Prozkoumejte výběr z nejnovějších pracovních nabídek v textu níže.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

Vedoucí oddělení interního auditu

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženéoznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu této pracovní pozice: Varšava.

Uzávěrka pro přihlašování: 10. listopadu 2023 ve 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlásí vyplněním příslušného přihlašovacího formuláře a jeho následným uložením do online přihlašovacího rozhraní agentury Frontex. Věnujte, prosím, pozornost detailnímu popisu veškerých náležitostí týkajících se přihlašovacího procesu (sekce 11. v oznámení o výběrovém řízení – „Vacancy Notice“). 

Referenční číslo pracovní pozice: RCT-2023-00069

Účetní/vedoucí účtárny

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženéoznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu této pracovní pozice: Varšava.

Uzávěrka pro přihlašování: 10. listopadu 2023 ve 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlásí vyplněním příslušného přihlašovacího formuláře a jeho následným uložením do online přihlašovacího rozhraní agentury Frontex. Věnujte, prosím, pozornost detailnímu popisu veškerých náležitostí týkajících se přihlašovacího procesu (sekce 11. v oznámení o výběrovém řízení – „Vacancy Notice“). 

Referenční číslo pracovní pozice: RCT-2023-00070

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU)

Dissemination Officer

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Lucemburk.

Uzávěrka pro přihlašování: 12. listopadu 2023, ve 23:45 středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlašují skrz integrovaný systém EU CV online. Více informací o procesu přihlašování naleznete a vstupních kritériích naleznete v oznámení o výběrovém řízení.

Referenční číslo pracovní pozice: EuroHPC/2023/11

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Vedoucí pracovník pro oblast politiky

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a detailech způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení

Místem výkonu této pracovní pozice je Paříž.

Uzávěrka pro přihlašování je 22. listopadu 2023 ve 23:59 středoevropského času.

Přihlašovací proces probíhá přes online nástroj agentury ESMA na tomto odkaze. Podrobnosti o náležitostech a průběhu přihlašování naleznete v oznámení o výběrovém řízení.

Referenční číslo pracovní pozice: ESMA/2023/VAC21/AD7

Vedoucí pracovník pro lidské zdroje

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a detailech způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení

Místem výkonu této pracovní pozice je Paříž.

Uzávěrka pro přihlašování je 22. listopadu 2023 ve 23:59 středoevropského času.

Přihlašovací proces probíhá přes online nástroj agentury ESMA na tomto odkaze. Podrobnosti o náležitostech a průběhu přihlašování naleznete v oznámení o výběrovém řízení.

Referenční číslo pracovní pozice: ESMA/2023/VAC22/AD7

Pracovník pro právní záležitosti

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a detailech způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení

Místem výkonu této pracovní pozice je Paříž.

Uzávěrka pro přihlašování je 24. listopadu 2023 ve 23:59 středoevropského času.

Přihlašovací proces probíhá přes online nástroj agentury ESMA na tomto odkaze. Podrobnosti o náležitostech a průběhu přihlašování naleznete v oznámení o výběrovém řízení.

Referenční číslo pracovní pozice: ESMA/2023/VAC23/AD5

Foto: Frontex

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU