Ministři životního prostředí se dohodli na společném postoji pro klimatickou konferenci COP28

Ministři životního prostředí členských států EU se 16. října sešli v Lucemburku, aby se zabývali nadcházející konferencí OSN o změně klimatu COP28, která proběhne v Dubaji. Rada rovněž schválila obecný přístup k návrhu na zpřísnění nařízení o emisních normách CO2 pro těžká nákladní vozidla. Českou republiku zastupoval ministr pro životní prostředí Petr Hladík a ministr dopravy Martin Kupka.

Ministři během pondělního zasedání Rady pro životní prostředí schválili závěry o přípravách na klimatický summit COP28, který se bude konat od 30. listopadu do 12. prosince 2023 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Shodli se také na obecném vyjednávacím postoji EU pro konferenci i aktualizovaném příspěvku Unie k plnění Pařížské dohody.

Hlavní očekávané body konference COP28 by se měly týkat tématu zmírňování klimatických změn, celosvětového snižování emisí CO2 nebo financování klimatických opatření včetně náhrady ztrát a škod. „Chceme také, aby svět jednotně skončil s podporou jakýchkoliv fosilních paliv. Důležitá je rovněž výzva ke ztrojnásobení instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů a zdvojnásobení energetické efektivity,“ doplnil Hladík později na síti X.

Závěry Rady zahrnují opatření v oblasti ochrany životního prostředí, spravedlivého přechodu k udržitelné a klimaticky neutrální ekonomice a zajištění odolnosti společnosti vůči klimatickým změnám. Členské státy současně schválily stávající cíl Pařížské dohody ke snížení emisí skleníkových plynů o alespoň 55 % do roku 2030.

Na jednání Rady byl také přijat obecný přístup k nařízení o nových emisních limitech CO2 pro nákladní automobily a autobusy. Tento předpis zavádí mimo jiné přísnější limity pro snižování emisí CO2 u těchto vozidel  o 45% od roku 2030 a dále například závazek plně bezemisních městských autobusů od roku 2035. Podle České republiky je tato norma velmi ambiciózní a těžko dosažitelná, a i když se během vyjednávání podařilo významně zmírnit její dopady, ve finálním hlasování se Česká republika zdržela.

„Nákladní vozidla a autobusy jsou důležitou součástí silniční dopravy a ovlivňují každodenní život milionů občanů. Občané si zaslouží žít v ekologičtějším a zdravějším prostředí a my jsme nyní tomuto cíli o krok blíže. Současně zajišťujeme konkurenceschopnost odvětví tím, že vyjasňujeme plán pro nové investice.“

Teresa Ribera, španělská ministryně pro ekologickou transformaci

Ministři se také dohodli na podobě návrhu revize směrnice o čištění městských odpadních vod, která je plánována na období let 2025 – 2040. Čištění odpadních vod se dle ministra Petra Hladíka posouvá na další evoluční stupeň a bude schopné zachytit i mikropolutanty. „Opatření zavedená směrnicí přispějí ke snížení znečištění vody, ale i množství mikroplastů nebo látek způsobujících zvyšování produkce řas v povrchových i podzemních vodách,“ uvedl Hladík.

Komise během zasedání Rady informovala ministry o aktuálním stavu aktualizovaných národních plánů v oblasti energetiky a klimatu a dále o návrhu revize rámcové směrnice textilním a potravinovém odpadu. Ministři Hladík a Kupka se rovněž setkali s místopředsedou Komise Marošem Šefčovičem, který má nově na starosti agendu Zelené dohody pro Evropu, a diskutovali o otázce výnosů z emisního obchodování, využití Modernizačního fondu a dalších aktuálních projektech.

Zdroj: Rada EU, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy
Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU