Evropská komise právě schválila aktualizovaný plán obnovy pro moderní Česko 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen během dnešní návštěvy České republiky oznámila, že kolegium komisařek a komisařů přijalo návrh změny prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení dodatku k dosavadnímu Národnímu plánu obnovy. Dokument reviduje vybrané milníky a cíle Národního plánu obnovy a také navíc přináší nové reformy a investice. K původnímu Národnímu plánu obnovy za cca 179 miliard Kč přibyly další reformy a investice za cca 49 miliard.

Evropská komise tento návrh celkové aktualizace Národního plánu obnovy (NPO) posoudila během léta a nyní předloží své hodnocení revidovaného a rozšířeného NPO Radě EU k projednání a schválení prostřednictvím přijetí návrhu jejího prováděcího rozhodnutí, k čemuž by mělo dojít zpravidla do čtyř týdnů.

Po přijetí prováděcího rozhodnutí Radou EU dojde mezi Evropskou komisí a Českou republikou k podepsání dohody o financování i dohodě o půjčce. A také k uzavření tzv. provozního ujednání upřesňujícího podmínky milníků a cílů stanovených v přijatém prováděcím rozhodnutí. Následně bude Česká republika získávat postupně finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost v jednotlivých splátkách – vždy po vyhodnocení uspokojivého splnění stanoveného souboru milníků a cílů NPO.

Cílem rozšířeného NPO je mimo jiné přispět k plánu REPowerEU na ukončení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska. Součástí dodatku je proto nová kapitola REPowerEU, jež využívá dodatečnou grantovou finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost. Nová opatření této speciální kapitoly NPO posunou Česko směrem k udržitelnému hospodářskému růstu i k čistší a odolnější energetice.

Kapitola REPowerEU zahrnuje reformy a investice připívající k lepší udržitelnosti, odolnosti a bezpečnosti energetiky díky většímu využití obnovitelných zdrojů energie, vyšší energetické účinnosti a dekarbonizaci dopravy. Půjde např. o posílení distribuční elektrické sítě, komplexní poradenství pro renovace a zateplení budov coby boj proti energetické chudobě i podporu čisté mobility.

Dodatek NPO ovšem obsahuje i další investice a reformy využívající financování z půjčky – investice do dostupného bydlení a digitálních technologií i kybernetické bezpečnosti. Nová opatření financovaná z navýšené grantové národní obálky pak přinesou např. komplexní přeměnu řízení a zavádění digitální transformace veřejné správy, rozvoj a modernizaci infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti, veřejnou podporu výzkumu a vývoje v soukromé sféře i systematickou podporu veřejných investic.

Autor: Úřad vlády ČR

Foto: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU