Přehled aktuálních pracovních nabídek v institucích EU

Řada evropských agentur a institucí Evropské unie v nedávné době vypsala výběrová řízení na zajímavé pozice. Vyberte si ze široké škály nabídek zaměstnání v textu níže. Více pracovních nabídek a informací o výběrových řízeních naleznete v sekci Kariéra v EU na našem webu.

EUSPA - Agentura Evropské unie pro Kosmický program

Referent pro lidské zdroje

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete na této internetové stránce agentury EUSPA

Místo výkonu pracovní pozice: Praha

Uzávěrka pro přihlašování: 26. září 2023, 11:59 (poledne) středoevropského času

Přihlašování: Zájemci se přihlásí prostřednictvím internetového přihlašovacího rozhraní (e-recruitment) agentury EUSPA, kde se nejdříve zaregistrují vytvořením svého profilu. V tomto dokumentu naleznete oficiální návod, který vám pomůže zorientovat se v tomto přihlašovacím rozhraní.

Referenční číslo pracovní pozice: EUSPA/2023/AD/017

FRONTEX - Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

European Border and Coast Guard standing corps

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženéoznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu této pracovní pozice: Varšava.

Uzávěrka pro přihlašování: 18. září 2023 ve 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlásí vyplněním příslušného přihlašovacího formuláře a jeho následným uložením do online přihlašovacího rozhraní agentury Frontex. Věnujte, prosím, pozornost detailnímu popisu veškerých náležitostí týkajících se přihlašovacího procesu (sekce 11. v oznámení o výběrovém řízení – „Vacancy Notice“). 

Referenční číslo pracovní pozice: RCT-2023-00022

EUAA - Agentura Evropské unie pro otázky azylu

a) Úředník pro právní záležitosti v rámci sektoru všeobecných právních záležitostí

b) Úředník pro právní záležitosti v odvětví soudních sporů a stížností

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Valetta

Uzávěrka pro přihlašování: 3.října 2023, 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Pro platnou přihlášku využijí zájemci online nástroj EUAA (dostupný zde), kde bude vytvořen a aktivován jejich kandidátský účet. Na vstupní stránce je k dispozici i manuál. Přihláška je vyplňována v angličtině.

Referenční číslo pracovní pozice: EUAA/2023/TA/014_External

Eurojust - Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci

Úředník pro justiční spolupráci

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu této pracovní pozice: Haag, Nizozemsko.

Uzávěrka pro přihlašování: 21. září 2023, 23:59 středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci o tuto pracovní pozici se přihlásí přes online systém eRecruitement. Více informací o výběrovém řízení i procesu přihlašování naleznete v oznámení o výběrovém řízení.

Referenční číslo pracovní pozice: 23/EJ/13

ELA - Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Odborník v oblasti pracovní mobility – řízení rizik a analýzy

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Bratislava

Uzávěrka pro přihlašování: 13. září 2023, 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlásí přes EU CV Online system na tomto odkaze. Přihláška musí obsahovat motivační dopis a životopis. Oba dokumenty budou psány v angličtině.

Referenční číslo pracovní pozice: ELA/AD/2023/12

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.