EU přerozdělí 18 miliard na rozvoj sektoru s biometanem

Evropská bioplynová asociace (EBA) přináší náhled na rozdělení 18 miliard eur, které Evropa vyčlenila na rozšíření výroby biometanu s cílem podpořit ambice Evropy v oblasti energetické bezpečnosti i zmírňování dopadů změny klimatu. Tyto investice budou generovat výnosy v hodnotě 7,9 miliardy eur ročně pro celý systém.

Válka na Ukrajině vedla k výraznému zvýšení cen v různých oblastech, zejména však na zemědělských a energetických trzích po celém světě. Ceny komodit mají významný dopad na provozní náklady palivových zdrojů energie, mezi které patří bioplynové a biometanové stanice. Tato zařízení přitom mají velký potenciál nahradit třetinu spotřeby zemního plynu v roce 2030. Evropa právě rozděluje 18 miliard eur na rozvoj biometanu v EU.

Před rokem EBA odhadovala, že si dosažení cíle REPowerEU 35 miliard m3 biometanu v roce 2030 vyžádá investice ve výši 83 miliard eur. Právě zveřejněná výhledová zpráva EBA ukazuje, že toto úsilí nabývá konkrétní obrysy. Prvních 4,7 miliardy eur bude investováno v nadcházejících 2 letech, 72,4 miliardy eur do roku 2030 a dalších 7 miliard eur je vyčleněno bez konkrétního časového rámce.

Řada členských států si díky příznivým investičním podmínkám v sektoru biometanu vybírá významný podíl alokovaných prostředků. Mezi ně patří Francie (1,4 miliardy eur) a Itálie (1,1 miliardy eur). Následují Nizozemsko (951 milionů eur), Španělsko (948 milionů eur), Německo (658 milionů eur), Švédsko (635 milionů eur) a Polsko (429 milionů eur). Česká republika si nárokuje pouze 25 milionů eur následovaná již jen Slovenskem s 3 miliony eur. Kapitál 5,5 miliardy eur zůstane v EU, přičemž jeho konečné určení je stále otevřené, a 3,3 miliardy eur budou směřovat na území mimo EU, včetně Spojeného království a Ukrajiny.

“Rychlý rozvoj biometanu je klíčový pro dekarbonizaci českého průmyslu, dopravy i energetiky. Roky se scházejí pracovní skupiny, navrhují se karty opatření, identifikují se bariéry a potenciály, pořádají se konference, workshopy a odborné panely, které potvrzují pozitivní efekty biometanu na životní prostředí, energetiku i zemědělství. Nechápu, jak je možné, že stát dosud nebyl schopen vytvořit funkční trh, který by rozvoj biometanu umožnil. Jde přitom o energetickou bezpečnost i ochranu klimatu.”

Martin Schwarz, vedoucí biometanové sekce CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu a výkonný ředitel EBW Solution

Německo hned z kraje letošního roku revidovalo zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG 2023). Reagovalo tak na výsledky posledních aukcí Německé Spolkové agentury pro sítě (BNetzA), do kterých se v roce 2022 přihlásily pouze dva projekty na biometan a v prvních aukcích roku 2023 dokonce žádný, přestože agentura BNetzA snížila nabízený objem z 300 MW na 19 MW.

“Pro ČR platí analogicky stejné problémy jako v sousedním Německu. Česká republika by měla co nejrychleji reagovat na stávající situaci na trhu i energetickou krizi a zajistit vhodné podmínky pro rozvoj biometanu, ideálně obdobné, jako má právě Německo,” komentuje situaci Jan Habart, předseda CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.