Dnes slavíme Světový den oceánů

U příležitosti Světového dne oceánů si každoročně 8. června připomínáme význam oceánů pro náš život a planetu. V rámci události jsou pořádány tisícovky eventů, jejichž cílem je aktivizace společnosti k celoročním akcím na ochranu modré planety. Do oslav se pravidelně zapojuje na 150 států světa.

Návrh konceptu Světového dne oceánů byl poprvé předložen na konferenci Organizace spojených národů (OSN) o životním prostředí a rozvoji (známé také jako Earth Summit), která se konala v roce 1992 v Rio de Janeiru. Světový den oceánů byl následně oficiálně ustanoven v roce 2008 za účelem upozornění na důležitost oceánů pro náš život a zdůraznění potřeby chránit cenné přírodní zdroje před lidskou činností a s tím související klimatickou změnou. První oslava se konala v roce 2009.

Akce pořádané v rámci Světového dne oceánů dlouhodobě podporují plnění celosvětových cílů udržitelného rozvoje a zároveň se snaží vyvolat zájem veřejnosti o ochranu oceánů a udržitelné hospodaření s jejich zdroji. Do oslav Světového dne oceánů se pravidelně zapojují školy, mládežnické skupiny, podniky i zoologické zahrady. Po celém světě jsou pořádány vzdělávací konference, ekologické a charitativní akce či festivaly na pobřežích.

Událost je součástí mezinárodní iniciativy „30 by 30“, jejímž cílem je prostřednictvím vlád členských států zachovat 30 % světových půdních a mořských systémů a jejich biodiverzitu do roku 2030. K závazku se připojilo k říjnu 2022 již 100 států včetně České republiky. Na iniciativu navazuje Strategie Evropské komise pro biologickou rozmanitost do roku 2030, která byla navržena 20. května 2020 jako příspěvek Evropské unie ke globálnímu rámci pro biologickou rozmanitost po roce 2020. Strategie obsahuje několik závazků a opatření týkajících se zachování evropské flóry a fauny, které mají být splněny do roku 2030.

Mezi hlavní faktory ohrožující oceány patří na prvním místě znečistění plasty, které se v oceánech hromadí a ohrožují mořské živočichy. Podobný problém představují i odpadní látky z průmyslu a zemědělství, jež mají negativní dopad na mořské ekosystémy. Ty ovlivňuje i nadměrný rybolov. Ke snižování populace ryb a mořských živočichů přispívá také přehřívání oceánů, které je důsledkem globálního oteplování.

Oceán pokrývá více než 70 % povrchu Země. Zároveň produkuje nejméně polovinu kyslíku na planetě a pohlcuje přibližně 30 % oxidu uhličitého produkovaného lidmi. Moře je domovem většiny naší biologické rozmanitosti a podle OSN na něm závisí živobytí 3 miliard lidí na celém světě.

Zdroj: unep.org, unworldoceanday.org, Evropská komise

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.