Doporučení Národního konventu o EU: Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál

Národní konvent o Evropské unii vydal ve středu 7. června 2023 doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 26. května, jehož tématem bylo Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál. Debata se uskutečnila v prostorách Lichtenštejnského paláce a prostřednictvím online platformy Webex Teams. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, neziskových organizací, akademické, sociální a hospodářské sféry, společně s reprezentanty evropských institucí. Odborným garantem kulatého stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Z prezentovaných stanovisek a následné diskuze vyplynula tato doporučení:

  1. Evropské politické společenství se osvědčilo jako platforma pro neformální setkávání zástupců evropských zemí na nejvyšší úrovni a tento charakter EPS by měl být zachován i do budoucna. Přizvání zástupců mezinárodních organizací či dalších zemí ke konkrétním jednáním by mělo být umožněno, pokud by jejich účast měla výraznou přidanou hodnotu. EPS nemá konkurovat jiným organizacím v evropském prostoru ani nahrazovat integrační procesy jako je rozšiřování EU. Cenným přínosem EPS je jeho potenciál pro vytvoření prostoru k řešení sporů na nejvyšší politické úrovni, a to za zavřenými dveřmi.

  2. S ohledem na diskutovaná témata by měl být dále zachován flexibilní charakter EPS jako platformy, která reaguje na aktuální výzvy a vývoj s celoevropským významem. Stanovení témat by mělo nadále záležet na zemi, která summit aktuálně hostuje.

  3. Organizace summitů dvakrát ročně se jeví jako adekvátní a zároveň je pozitivním prvkem dosavadní střídání členských a nečlenských zemí EU, navíc s určitou geografickou diverzitou. Ačkoli EPS není přímo vázáno na Evropskou unii, do budoucna by instituce EU vzhledem ke svým kapacitám měly být připraveny poskytnout podporu hostujícím zemím v případě jejich zájmu a potřeby.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.cz, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (@Narodnikonvent). Doporučení budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autorka: Kristýna Bartáková, Národní konvent o EU
Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.