Rada pro obecné záležitosti se věnovala přípravě Evropské rady a stavu právního státu v Polsku a Maďarsku

Květnová Rada pro obecné záležitosti se zabývala přípravou nadcházející Evropské rady, která se uskuteční ve dnech 29. a 30. června 2023. Na programu byla dále slyšení s Polskem a Maďarskem v rámci procedury dle článku 7 Smlouvy o EU. Na okraji Rady proběhla neformální večeře ministrů, kde francouzsko-německá akademická expertní skupina k institucionální reformě představila první výsledky své práce.

Ministři v rámci přípravy Evropské rady projednali komentovaný návrh pořadu jednání, v němž jsou uvedeny hlavní body, jimiž se budou lídři na svém červnovém zasedání zabývat. Konkrétně se zaměří na válečnou agresi Ruska vůči Ukrajině, hospodářské otázky, spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, diskuzi o Číně a nadcházející summit EU–CELAC, na kterém se setkají představitelé EU se svými protějšky ze zemí střední a jižní Ameriky.

V rámci postupu dle článku 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii se v rámci Rady pro obecné záležitosti konala dvě slyšení zaměřená na stav právního státu v Polsku a dodržování hodnot EU v Maďarsku. Hlavním cílem obou slyšení bylo poskytnout Radě aktuální informace o vývoji situace v těchto zemích.

V předvečer zasedání Rady se uskutečnila neformální pracovní večeře ministrů se zástupci pracovní skupiny odborníků na institucionální reformy EU. Členové francouzsko-německé expertní skupiny popsali způsob jejich práce a představili svá očekávání ohledně výsledků jejich činnosti, které plánují předložit na podzim. Mezi tématy, na něž se skupina zaměřuje, vyzdvihli mimo jiné metody hlasování, velikost a složení Evropské komise, boj proti korupci, reformu procesu rozšiřování či potřebu zvýšit flexibilitu víceletého finančního rámce.

Během následné diskuse některé členské státy upozornily, že kvalifikovaná většina není řešením pro všechny situace. Byl také připomenut vznik Evropského politického společenství (EPC) a zdůrazněna potřeba přemýšlet o konceptech postupného rozšíření, jako je například možnost, že noví členové nejprve získají přístup na vnitřní trh nebo budou mít možnost se zapojit do rozhodovacích procesů ještě před svým formálním členstvím.

Delegace České republiky upozornila, že navrhované institucionální změny musí být posuzovány s ohledem na potřebu zachování jednoty EU, konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a také silnější podpory reforem v případě kandidátských zemí ještě před jejich přistoupením.

Autor: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz
Zdroj a foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.