Ministři a ministryně zemědělství projednali situaci na zemědělských trzích a úpravu nařízení o obalech a obalovém odpadu

V úterý 30. května zasedali v Bruselu ministři a ministryně členských zemí EU pro zemědělství a rybolov. Mezi hlavní body jednání spadala situace na zemědělských trzích po ruské invazi a podpora zemědělců zasažených zemí. Na začátku této diskuse vystoupili ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj, který se k zástupcům členských států připojil také na oběd. Dalším důležitým bodem jednání bylo nařízení o obalech a obalovém odpadu, jehož úpravu členské státy vítají. Českou republiku zastupoval na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek.

Válečný konflikt na Ukrajině i nadále nepříznivě ovlivňuje situaci na trzích v EU. Členské státy včetně České republiky vyjádřily Ukrajině podporu, ale upozornily, že i nadále čelí problémům napříč odvětvími. Jedná se například o odvětví živočišné výroby, ovoce a zeleniny a také mléka. Česká republika zaznamenává problémy zejména v odvětví ovoce a zeleniny, cukru a chmele.   

Náměstek Miroslav Skřivánek také zdůraznil, že je „důležité posílit a zefektivnit takzvané koridory solidarity, aby se ukrajinské zboží dostávalo zejména do třetích zemí tak, jako před válkou.“ Dovoz zemědělských komodit z Ukrajiny totiž ovlivňuje například ceny produktů, naplněnost skladů a logistiku zboží na evropském trhu. Přestože Evropská komise zavedla opatření (zákaz dovozu pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen z Ukrajiny do sousedních států) a finanční podporu ve výši 100 milionů pro sousední státy Ukrajiny, Česká republika požaduje podporu a zavedení opatření vztahující se na všechny postižené země, nevyjímaje Česko.

Za podpory Italů, Francouzů a Španělů otevřela portugalská delegace diskuzi k extrémnímu počasí a klimatickým podmínkám. Problémy s extrémním počasím připustily i další členské státy.  Zejména jih Evropy se totiž potýká se suchem, požáry a intenzivními záplavami.

Druhým důležitým bodem jednání bylo nařízení o obalech a obalovém odpadu a jeho úprava s cílem snížit potravinový a obalový odpad o 15 % do roku 2040, a zároveň zajistit bezpečnost potravin. Podle Evropské komise je potřeba změnit a zefektivnit cyklus, ve kterém se obal vyrobí, použije a vyhodí. Proto navrhla nahrazení jednorázových plastových obalů opakovatelně použivatelnými a zvýšení recyklace. Zástupci všech členských států včetně České republiky obecně s cíli v této oblasti souhlasili a podpořili je. Zároveň Evropské komisi poskytli připomínky k problematickým aspektům současného návrhu, které Komise zváží při další úpravě návrhu.

Zdroje:

Rada EU, Ministerstvo zemědělství ČR, EURACTIV

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.