Podle Eurostatu Evropská unie pokročila při plnění udržitelných cílů: důstojná práce a ekonomický růst nebo snižování chudoby a nerovnosti

Eurostat publikoval zprávu o monitoringu pokroku Evropské unie v plnění udržitelných cílů.  Zpráva hodnotí pokrok za posledních pět let, přičemž největší pokrok byl zachycen zaprvé v oblasti zajišťování důstojné práce a ekonomického růstu, neboť míra zaměstnanosti představovala v EU v roce 2022 rekordních 74,6 %.  Zadruhé se jedná o pokrok při plnění cíle snižování chudoby a zatřetí snižování nerovnosti žen a mužů.

Značný progres byl mimo jiné dosažen v oblasti zajištění kvalitního vzdělání, podpory míru a osobní bezpečnosti na území EU a zlepšení přístupu ke spravedlnosti a důvěry v instituce. To znamená, že se zásadně snížil počet úmrtí v důsledku útoků a usmrcení, současně se snížila míra kriminality, násilí a vandalismu v EU. I přes překážky kladené pandemií COVID-19 byl zaznamenán dobrý pokrok také v oblasti zdraví a blahobytu.

Co se týče klimatických opatření, Evropská unie k roku 2021 snížila emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 o 30 %. EU si obecně klade ambiciózní cíle v oblasti energetiky a klimatu, například snížením emisí o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990. Proto se očekává výrazný budoucí pokrok v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných energií. Zároveň je budoucí pokrok očekáván v oblasti ochrany života na souši díky snaze o obnovu biologické rozmanitosti.

Česká republika, jak vyplývá z grafu, zaznamenala největší pokrok zaprvé při plnění cíle snižování chudoby a zadruhé podpory míru a osobní bezpečnosti na území EU a při zlepšování přístupu ke spravedlnosti i důvěry v instituce. I přes pokrok při plnění druhého cíle je však Česká republika pod průměrem EU v této oblasti.

Na čem by Česká republika měla zapracovat, neboť zaostává oproti evropskému průměru, jsou klimatická opatření, dostupné a čisté energie a globální partnerství pro udržitelný rozvoj.

Více se o jednotlivých zemích EU a jejich pokroku při plnění udržitelných cílů můžete dozvědět z interaktivního grafu zde.

Zdroje:

Evropská komise, Zastoupení Evropské komise v ČR, Eurostat

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.