Posílení obrany proti kybernetickým hrozbám je nutnost, shodla se Rada EU

Ministři obrany zemí EU se na jednání Rady pro zahraniční věci v úterý 23. května shodli na záměru posílit kybernetickou bezpečnost Evropské unie a její obranu proti nepřátelskému chování v kyberprostoru. Zásadní nástroje má představovat navyšování investic, rozvoj technologického výzkumu a posílení spolupráce členských států. K podpoře sdílené kybernetické obrany má v budoucnu dopomoci také zřízení nového koordinačního střediska EU pro kybernetickou obranu.

Důraz na nutnost nadále posilovat odolnost členských států proti kybernetickým hrozbám přichází v období stávající ruské agrese na Ukrajině. Návrat války na evropský kontinent přinesl rostoucí počty kybernetických útoků zaměřených nejen na vojenské cíle, ale i kritickou civilní infrastrukturu v EU. Nebezpečné a zlovolné chování v kyberprostoru v posledních letech zintenzivnilo, přičemž přichází ze strany státních i nestátních aktérů, zejména však ze zemí s vládnoucími autoritářskými režimy. Ty se pak pokoušejí zpochybnit a destabilizovat mezinárodní systém pravidel zavedených pro sdílený virtuální prostor. Rada EU vnímá dané skutečnosti jako varovný signál, a proto zdůrazňuje právo EU a členských států na hájení svých zájmů, a to i v prostoru nejnovějších telekomunikačních technologií.

Zkušenosti z minulých let ukazují, že kybernetické útoky mívají velmi často přeshraniční charakter, kdy jsou cíleny nejen na jednotlivé státy, ale mohou postihnout i několik členských zemí najednou s úmyslem poškodit ekonomiku, kritické civilní objekty či demokratickou společnost. Stále častější jsou také útoky na státní instituce v obdobích krizových situací a voleb či případy kybernetické špionáže. EU v tomto směru apeluje na členské státy, aby postupně snižovaly svou strategickou závislost na špičkových technologiích mimoevropských dodavatelů a zasazovaly se o rozvoj vlastních schopností umožňujících provádět operace kybernetické obrany k zabezpečení obranného ekosystému EU.

Rada uvítala návrh na zřízení nového koordinačního střediska EU pro kybernetickou obranu, jež má zajistit zlepšení bezpečnostní koordinace a informovanosti o situaci, a to například u velitelů vojenských operací či misí EU, čímž by mělo dojít k posílení řídící struktury EU. Činnost koordinačního střediska se bude soustředit nejen na ochranu před kybernetickými útoky, ale i včasnou detekci potenciálních hrozeb, jejich odhalování a případné odstrašování. V tomto ohledu je rovněž třeba zvýšit investice do výzkumu a posílení evropské technologické a průmyslové obranné základny.

Evropská unie plánuje udržovat dialog s mezinárodními partnery a organizacemi, přičemž zásadní význam má nadále strategické partnerství s NATO, jehož záměrem je podniknutí dalších kroků k vypracování jednotných postupů při společném řešení hrozeb. Předpokládaný vývoj a pokrok v provádění obranné strategie bude průběžně monitorován a jeho závěry budou pravidelně předkládány Radě EU ve výroční zprávě.

Zdroj: eeas.europa.eu, Rada EU
Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.