Zasedání ministrů pro energetiku

V úterý 28. března proběhlo první řádné zasedání Rady TTE ve formátu ministrů pro energetiku během švédského předsednictví. Ministři se shodli na prodloužení nouzového nařízení, které cílí na snížení poptávky po zemním plynu, a také přijali obecný přístup k plynárenskému balíčku. Diskutovali rovněž o revizi evropského trhu s elektřinou a o připravenosti na příští zimní sezónu.

Českou republiku zastupoval na jednání ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ten se mimo jiné na okraj Rady setkal s ministry zemí podporujících rozvoj jaderné energetiky a přijal s nimi společné prohlášení zdůrazňující nutnost rovnocenného přístupu ke všem bezuhlíkovým zdrojům, včetně jádra.

Energetické úspory

Ministři pro energetiku se dohodli na ročním prodloužení a úpravě platnosti nařízení o snižování poptávky po zemním plynu, které bylo přijato v červenci 2022 na první mimořádné Radě pro energetiku během českého předsednictví v Radě EU. Podle ministra Síkely představují energetické úspory nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak čelit ruskému zneužívání energetiky jako zbraně. Rychlá a jednoznačná shoda ministrů členských zemí Evropské unie v této věci dokazuje, že si je toho celý evropský kontinent vědom.

Ministr Síkela na na svém Twitter účtu informoval o tom, že Česká republika od začátku roku nedovezla žádný zemní plyn z Ruska. Dodávky plynu byly nahrazeny importem z Norska. Zkapalněný zemní plyn (LNG) se dováží především z Nizozemí a Belgie. V současnosti Česká republika disponuje plynovými zásobníky naplněnými z více než 50 %, což je objem téměř čtyřikrát vyšší oproti loňskému roku.

Plynárenský balíček

Ministři dosáhli obecného přístupu k revizi tzv. plynárenského balíčku, který představuje výchozí pozici Rady EU do vyjednávání s Evropským parlamentem. Balíček určuje pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem a obnovitelnými zdroji jako je vodík nebo biometan. Pravidla se týkají např. transportu a rozvoje infrastruktury či ochrany spotřebitele a bezpečnosti dodávek. Cílem je přechod plynárenského odvětví na obnovitelné a nízkouhlíkové plyny. Podrobnější informace se dočtete zde.

Revize uspořádání trhu s elektřinou

Ministři členských států diskutovali o úpravě uspořádání trhu s elektřinou, kterou navrhla Evropská komise dne 14. března. Předložená revize se zaměřuje na posílení stability a předvídatelnosti dlouhodobých trhů s elektřinou, zajištění cenově dostupných energií, ochranu a posílení role spotřebitele, bezpečnost dodávek, připravenost energetického systému pro případ mimořádných událostí a posílení investic na přechod k čisté energii. V této souvislosti ministr Síkela uvedl, že pro ČR je důležité, „aby nová podoba trhu zahrnovala rovnocenný přístup ke všem bezuhlíkovým technologiím, včetně jádra.“

Příprava na zimu 2023/2024

Evropská komise na Radě shrnula průběh uplynulé zimní sezóny, kdy se podařilo výrazným způsobem snížit dodávky zemního plynu z Ruska, a představila další kroky, které by měly zajistit Evropské unii dostatek energetických surovin v příští zimní sezóně 2023/2024. Cílem EU je zbavení se závislosti na dodávkách zemního plynu z Ruska a zajištění bezpečných a stabilních dodávek plynu za přijatelné ceny. K tomu bude zapotřebí vyjednávání s mezinárodními partnery o dodávkách, zahájení společných nákupů, navýšení dovozu zkapalněného plynu LNG i posílení infrastruktury.

Zdroj: Rada EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Twitter účet ministra Síkely

Autorka: Martina Wranová, Euroskop.cz

Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU