Úřad vlády uspořádal kulatý stůl k přípravě Národního programu reforem ČR 2023

V úterý 14. března 2023 se uskutečnila diskuse kulatého stolu k přípravě Národního programu reforem (NPR) ČR 2023. NPR je každoročně připravovaným strategickým dokumentem popisujícím reformy a investice, které vláda plánuje uskutečnit v nadcházejících přibližně 12 měsících. NPR reaguje na aktuální hospodářské a sociální výzvy pro Českou republiku. V letošním roce se jedná především o dopady ruské agrese proti Ukrajině a související výzvy v zajištění dostupných dodávek energií.

NPR souběžně zohledňuje pokrok v oblasti implementace Národního plánu obnovy (NPO), díky kterému má Česko možnost čerpat finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Jednání k přípravě NPR proběhlo za účasti hospodářských a sociálních partnerů, zástupců Parlamentu ČR a dalších relevantních aktérů, kteří měli možnost tento strategický dokument připomínkovat.

Jednání kulatého stolu zahájil vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Štěpán Černý, který v rámci úvodního slova ocenil dosavadní spolupráci na přípravě letošního i předchozích NPR. Uvedl, že příprava NPR probíhá každý rok v rámci cyklu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropském semestru, a to již déle než deset let. Letošní kulatý stůl byl však ve srovnání s těmi předchozími specificky zaměřen, a to na hlavní výzvy v oblasti energetiky související s vysokými cenami energií a riziky energetické chudoby.

Svým zaměřením na sociální aspekty energetické problematiky kulatý stůl k NPR nepřímo tematicky navázal mj. i na mezinárodní konferenci k řešení energetické chudoby, kterou pořádal Úřad vlády ČR v říjnu loňského roku v rámci českého předsednictví v Radě EU. Vrchní ředitel Černý rovněž informoval, že po vypořádání obdržených připomínek bude NPR předložen vládě ke schválení a následně zaslán Evropské komisi (EK). EK v návaznosti na obdržený NPR navrhne letošní specifická doporučení pro Českou republiku.

V rámci kulatého stolu k NPR proběhly tři diskusní bloky, přičemž první byl zaměřen na opatření cílící na omezení závislosti na importu fosilních paliv z Ruska v rámci plánu REPowerEU, druhý na téma energetických úspor a třetí na problematiku energetické chudoby.

Opatření k posílení energetické nezávislosti

V rámci prvního diskusního bloku vystoupil zástupce vrchního ředitele energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla, který účastníky obeznámil s některými opatřeními cílícími na snížení energetické závislosti Česka na importu fosilních paliv z Ruska. V této souvislosti informoval o projektu intenzifikace ropovodu TAL či výstavbu přeshraničního plynovodu STORK II.

Právě snížení závislosti EU na ruských fosilních palivech a podpora obnovitelných zdrojů je spolu s opatřeními zaměřujícími se na dosažení energetických úspor hlavním cílem plánu REPowerEU, který Evropská komise představila v březnu 2022. EU tak za účelem omezení energetické závislosti na Rusku spolupracuje s mezinárodními partnery ve snaze o možnosti využívat alternativní zdroje energie, důležitou roli by v tomto směru měl do budoucna představovat obnovitelný vodík.

Energetické úspory a snižování rizik energetické chudoby

V rámci druhého diskusního bloku věnovanému tématu energetických úspor informoval vrchní ředitel Sekce životního prostředí Ministerstva životního prostředí Jan Kříž o opatřeních, mj. na podporu zvýšení energetické účinnosti budov. Zdůraznil potřebu, aby příjmy z emisních povolenek směřovaly na podporu ekologických opatření. Následně ředitel Odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí Jan Vrbický zahájil třetí diskusní blok věnovaný problematice energetické chudoby. V rámci debaty zdůraznil potřebu nastavení flexibilní formy pomoci rizikovým skupinám ve společnosti a zajištění jejich dostatečné informovanosti o možnostech využívání sociální podpory. V rámci těchto diskusních bloků aktivně vystoupili i hospodářští a sociální partneři, kteří se pravidelně podílejí na přípravě NPR.

Problematika energetických úspor a sociálních rizik souvisejících s rostoucími cenami energií není však jen klíčovou kapitolou letošního NPR, ale hraje významnou roli v souvislosti s aktualizací a využíváním nových finančních prostředků pro Národní plán obnovy (NPO), které byly dojednány českým předsednictvím v Radě EU v rámci změny stávajícího nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Součástí této změny bylo i zahrnutí kapitoly zaměřující se na zmíněné cíle plánu REPowerEU do NPO. Opatření NPR i NPO tak společně reagují na dopady energetické krize, kterým musí nejen Česká republika, ale celá EU aktuálně čelit.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády ČR

Foto: Úřad vlády ČR

Přehled nelegální migrace do EU v roce 2023

Podívejte se na pravidelný přehled nelegální migrace do EU, který zpracovává agentura Frontex. V prvních dvou měsících roku 2023 se počet nelegálních překročení hranic zvýšil na 28 130, což je…

Webinář k výběrovým řízením do institucí EU

Diplomatická akademie MZV ČR pořádá dne 13. dubna 2023 jednodenní webinář zaměřený na přípravu pro české uchazeče na výběrová řízení do institucí EU. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor vzdělávání a…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.