Hlavní výsledky 24. summitu EU-Ukrajina

Nejvyšší představitelé EU se v pátek na summitu v Kyjevě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby mimo jiné vyjádřili podporu zemi, která již téměř rok bojuje proti ruským jednotkám a usiluje o vstup do 27-členného bloku. Historicky se jednalo již o 24. summit tohoto formátu, avšak zároveň o první summit EU-Ukrajina od začátku ruské agrese a od doby, kdy Evropská rada udělila Ukrajině status kandidátské země. 

Vedoucí představitelé EU vydali společné prohlášení, v němž vyjádřili názory a očekávání Ukrajiny a EU ohledně cesty země do Unie. 

Proces přistoupení

Evropští představitelé v Kyjevě vyslali jasný signál, že se Ukrajina eventuálně stane členským státem EU. „Evropa s vámi bude tak dlouho, dokud to bude nutné – až do dne, kdy bude ukrajinská vlajka vztyčena tam, kam patří: v Bruselu v srdci Evropské unie,“ prohlásila Ursula von der Leyenová při čtvrtečním setkání kolegia komisařů EU s ukrajinskou vládou, které předcházelo pátečnímu summitu. V otázce budoucího přistoupení Ukrajiny k evropskému bloku tak nebyly uvedeny žádné pevné časové plány. Jako první krok von der Leyenová uvedla, že Evropská komise na jaře vypracuje první zprávu o pokroku Ukrajiny v přístupu k EU, kterou zašle členským státům k posouzení. Na podzim pak Komise vydá velkou zprávu o rozšíření, která bude zahrnovat všechny země považované za kandidáty na členství (Turecko, Srbsko, Severní Makedonie a Albánie).

EU je spokojena s dosavadním tempem reforem na Ukrajině

Evropská unie sice ocenila značné úsilí, které Ukrajina vynaložila v posledních měsících, aby splnila cíle požadované pro získání statusu kandidátské země EU, avšak k otevření přístupových rozhovorů musí Ukrajina nejdříve provést všech sedm kroků doporučení Evropské komise. Mezi tyto kroky patří reformy v oblasti soudnictví, anti-korupčních praktik, přístupu k národním menšinám či posílení legislativy v mediální oblasti. Jakmile Ukrajina tyto podmínky, uvedené ve stanovisku Evropské komise k její žádosti o členství v EU, splní, rozhodne Unie o dalších krocích. 

Evropská unie je však s tempem reforem na Ukrajině spokojena. „EU oceňuje značné úsilí, které Ukrajina v posledních měsících vynaložila na splnění cílů, na nichž je založen její status kandidáta na členství v EU, vítá její reformní úsilí v tak obtížných dobách a vyzývá ji, aby v této cestě pokračovala a splnila podmínky stanovené ve stanovisku Komise k její žádosti o členství, a pokročila tak směrem k budoucímu členství v EU,“ stojí ve společném prohlášení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že formální přístupová jednání o vstupu do bloku by měla začít „ještě letos“.

Evropská unie bude pokračovat v poskytování podpory Ukrajině tak dlouho, dokud to bude nutné

Podle společného prohlášení EU a Ukrajiny bude EU i nadále poskytovat Ukrajině politickou a vojenskou podporu, dokud to bude nutné. Podpora zahrnuje vojenskou pomoc ve výši přibližně 3,6 miliardy eur v rámci Evropského mírového nástroje a vojenské asistenční mise EU, která má v roce 2023 vycvičit 30 000 ukrajinských vojáků. Celková pomoc Ukrajině, která byla jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států dosud přislíbena, činí téměř 50 miliard eur. Dne 4. března 2022 také EU aktivovala směrnici o dočasné ochraně – jedná se o nouzový mechanismus EU, který vysídleným osobám umožňuje požívat v celé EU harmonizovaných práv. Tohoto mechanismu využívají 4 miliony Ukrajinců. EU podporuje Ukrajinu i v rámci mezinárodních fór a všechny země vyzývá k neochvějné solidaritě s Ukrajinou a k tomu, aby se připojily k omezujícím opatřením EU.

Globální potravinové zabezpečení

Ruské útoky cílené na zemědělské plodiny a dopravní infrastrukturu narušily schopnost Ukrajiny vyvážet své zemědělské a potravinářské produkty, což dále zhoršilo celosvětovou potravinovou krizi. „Připomněli jsme, že Rusko tím, že ve své útočné válce proti Ukrajině zneužívá potravin jako zbraně, zapříčinilo celosvětové narušení zemědělské produkce, dodavatelských řetězců a obchodu, což vyhnalo ceny potravin a hnojiv do bezprecedentních výšin,” stojí ve společném prohlášení. Díky trasám solidarity EU se v období od května do prosince 2022 podařilo z Ukrajiny vyvézt více než 23 milionů tun zemědělských produktů. Potraviny směřují do zemí v Africe, na Blízkém východě a v Asii, které je nejvíce potřebují.

EU připravuje 10. balíček sankcí proti Rusku

Pátečnímu summitu předcházelo setkání komisařů EU s ukrajinskou vládou, po kterém předsedkyně Komise von der Leyenová uvedla, že do 24. února, tedy prvního výročí zahájení invaze, chce EU zavést desátý balíček sankcí proti Rusku. Sankce by měli být  mimo jiné zaměřeny na technologie používané ruskou válečnou mašinérií. Ukrajinský prezident tuto perspektivu uvítal, avšak zároveň vyjádřil politování nad tím, že „tempo sankcí v Evropě poněkud zpomalilo, zatímco teroristický stát zvyšuje tempo přizpůsobování se sankcím.“

Zdroj: Evropská rada, Evropská komise

Autorka: Barbora Novotná, Euroskop.cz

Foto: Evropská rada

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU