Konkurenceschopnost evropské ekonomiky

Konkurenceschopnost evropské ekonomiky představuje již od prvopočátků evropské integrace stěžejní téma, jehož význam narůstá ruku v ruce s ekonomickým vzestupem globálních mocností v čele s Čínou. Evropská unie disponuje největším jednotným trhem na světě, který bývá označován za jeden ze základních výdobytků evropské integrace. V souladu s tím i Koncepce politiky ČR v EU označuje prohlubování vnitřního trhu EU za jednu z pěti priorit politiky České republiky.

Význam konkurenceschopnosti evropské ekonomiky Evropané pocítili během pandemie covidu-19, která s sebou přinesla destabilizaci celosvětových dodavatelských řetězců. Není proto náhodou, že právě konkurenceschopnost je jedním ze čtyř prioritních okruhů probíhajícího švédského předsednictví v Radě EU, jehož program uvádí, že pozornost věnovaná úsilí o podporu hospodářského růstu je i nadále nezbytná, abychom mohli čelit dlouhodobým výzvám. Kromě toho program současného předsednictví konstatuje, že síla, odolnost a globální postavení Evropy závisí na naší hospodářské produkci, která úzce souvisí s jednotným trhem a globálními obchodními příležitostmi.

Konkurenceschopnost evropské ekonomiky je zdůrazňována i ve společném programu zemí současného předsednického tria, zahrnujícího Francii, Českou republiku a Švédsko. Společný program mimo jiné uvádí konkurenceschopnost jako jeden z prostředků, díky kterým Unie překoná aktuální hospodářské výzvy. V oblasti průmyslu je kladen důraz na ambiciózní průmyslovou politiku připravenou na budoucnost, čehož má být dosaženo mj. zvýšením globální konkurenceschopnosti, k čemuž povede cesta prostřednictvím udržitelné a digitální Evropy zaměřené na malé a střední podniky.

V letošním roce rovněž slavíme 30. výročí jednotného evropského trhu, který je jedním z pilířů konkurenceschopné evropské ekonomiky. Od svého vzniku v roce 1993 usnadňuje jednotný evropský trh každodenní život lidem i podnikům, vytváří nová perspektivní pracovní místa a podporuje ekonomický růst v celé EU. Integrace národních ekonomik do jednotného evropského trhu posílila hospodářskou a politickou pozici EU, a tedy i jednotlivých členských států. Díky odstranění překážek v přístupu na trh i pro státy sousedící s EU se vnitřní trh pozitivně podílel nejen na hospodářské, ale i politické integraci nových členských států. Dnes je jednotný trh největším vnitřním trhem na světě. Součástí vnitřního trhu EU je 447 milionů spotřebitelů a 23 milionů podniků, na kterých je navázaných 56 milionů pracovních míst.

Téma měsíce zahrne řadu témat od fungování jednotného evropského trhu a politiku ochrany spotřebitele po úspěchy českého předsednictví v oblasti obchodu či digitální hospodářství, výzkum a inovace.

Přehled nelegální migrace do EU v roce 2023

Podívejte se na pravidelný přehled nelegální migrace do EU, který zpracovává agentura Frontex. V prvních dvou měsících roku 2023 se počet nelegálních překročení hranic zvýšil na 28 130, což je…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.