Ministři členských států EU jednali na Radě pro zemědělství a rybolov

Ministři zemědělství jednali v pondělí 30. ledna na Radě pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) v Bruselu. Na programu bylo představení priorit nadcházejícího švédského předsednictví, diskuze k situaci na zemědělských trzích a k příležitostem v biohospodářství na venkově. Další body jednání zahrnovaly diskuzi o směrnici o průmyslových emisích, revizi předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, revizi směrnice o označování medu, dopady energetické krize na zemědělce a jejich konkurenceschopnost v EU a otázku zvyšujících se zemědělských dovozů z Ukrajiny do sousedních členských států EU.

Na počátku zasedání SE PRES představilo své priority v oblasti zemědělství a rybolovu. Dále ministři zhodnotili situaci na trhu v členských státech, zejména s ohledem na válku na Ukrajině. Dále obdrželi od Evropské komise informace o nejnovějším vývoji na zemědělských trzích. Ačkoli se v posledních měsících projevila větší stabilita, ceny energií zůstávají vysoké, což oslabuje ziskovost a vede k vysokým spotřebitelským cenám a ohrožení konkurenceschopnosti unijních zemědělců.

Ministři si vyměnili názory na možná opatření, která by pomohla zmírnit situaci na Ukrajině v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a obnovili svůj závazek nadále usnadňovat a posilovat pozemní spojení prostřednictvím solidárních tras EU. Uznali dopad války na EU zemědělství a jednali o podpůrných opatřeních pro nejvíce postižené oblasti, včetně možného využití zemědělské rezervy.

Dále se ministři věnovali otázce biohospodářství s cílem přijmout závěry Rady k tomuto tématu během SE PRES. Diskuse se zaměřila zejména na jeho přínosy pro venkovské oblasti a uznala pozitiva, která může přinést k řešení několika současných výzev, včetně změny klimatu, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, energetiky a zvyšování odolnosti. Ministři se shodli na tom, že pro využití tohoto potenciálu lze udělat více, například mobilizovat finanční zdroje pro inovace a zajistit, aby politika EU podporovala rozvoj udržitelného biohospodářství.

Ministři byli dále informováni o revizi právních předpisů týkajících se přepravy zvířat a o potřebě zvýšit pohodu zvířat při jejich přepravě jak uvnitř EU, tak při vývozu do třetích zemí. V souvislosti s válkou na Ukrajině ministři také dostali informace o opatřeních na navýšení podpory příjmů zemědělců pro rok 2023, o dopadu zemědělského dovozu z Ukrajiny na členské státy sousedící s Ukrajinou a o potřebě dlouhodobého strategického přístupu k zemědělsko-potravinářskému odvětví s cílem zajistit odolnost a globální konkurenceschopnost EU. Poté ministři sdělili své stanovisko k zemědělským aspektům revize směrnice o průmyslových emisích, projednali plánovanou revizi směrnice o medu a byli informováni o mezinárodní ministerské konferenci, která se konala 21. ledna 2023 v rámci celosvětového fóra pro potraviny a zemědělství.

Zdroj: Rada EU

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU