Ministři členských států EU jednali na Radě pro zemědělství a rybolov

Ministři zemědělství jednali v pondělí 30. ledna na Radě pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) v Bruselu. Na programu bylo představení priorit nadcházejícího švédského předsednictví, diskuze k situaci na zemědělských trzích a k příležitostem v biohospodářství na venkově. Další body jednání zahrnovaly diskuzi o směrnici o průmyslových emisích, revizi předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, revizi směrnice o označování medu, dopady energetické krize na zemědělce a jejich konkurenceschopnost v EU a otázku zvyšujících se zemědělských dovozů z Ukrajiny do sousedních členských států EU.

Na počátku zasedání SE PRES představilo své priority v oblasti zemědělství a rybolovu. Dále ministři zhodnotili situaci na trhu v členských státech, zejména s ohledem na válku na Ukrajině. Dále obdrželi od Evropské komise informace o nejnovějším vývoji na zemědělských trzích. Ačkoli se v posledních měsících projevila větší stabilita, ceny energií zůstávají vysoké, což oslabuje ziskovost a vede k vysokým spotřebitelským cenám a ohrožení konkurenceschopnosti unijních zemědělců.

Ministři si vyměnili názory na možná opatření, která by pomohla zmírnit situaci na Ukrajině v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a obnovili svůj závazek nadále usnadňovat a posilovat pozemní spojení prostřednictvím solidárních tras EU. Uznali dopad války na EU zemědělství a jednali o podpůrných opatřeních pro nejvíce postižené oblasti, včetně možného využití zemědělské rezervy.

Dále se ministři věnovali otázce biohospodářství s cílem přijmout závěry Rady k tomuto tématu během SE PRES. Diskuse se zaměřila zejména na jeho přínosy pro venkovské oblasti a uznala pozitiva, která může přinést k řešení několika současných výzev, včetně změny klimatu, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, energetiky a zvyšování odolnosti. Ministři se shodli na tom, že pro využití tohoto potenciálu lze udělat více, například mobilizovat finanční zdroje pro inovace a zajistit, aby politika EU podporovala rozvoj udržitelného biohospodářství.

Ministři byli dále informováni o revizi právních předpisů týkajících se přepravy zvířat a o potřebě zvýšit pohodu zvířat při jejich přepravě jak uvnitř EU, tak při vývozu do třetích zemí. V souvislosti s válkou na Ukrajině ministři také dostali informace o opatřeních na navýšení podpory příjmů zemědělců pro rok 2023, o dopadu zemědělského dovozu z Ukrajiny na členské státy sousedící s Ukrajinou a o potřebě dlouhodobého strategického přístupu k zemědělsko-potravinářskému odvětví s cílem zajistit odolnost a globální konkurenceschopnost EU. Poté ministři sdělili své stanovisko k zemědělským aspektům revize směrnice o průmyslových emisích, projednali plánovanou revizi směrnice o medu a byli informováni o mezinárodní ministerské konferenci, která se konala 21. ledna 2023 v rámci celosvětového fóra pro potraviny a zemědělství.

Zdroj: Rada EU

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Přehled nelegální migrace do EU v roce 2023

Podívejte se na pravidelný přehled nelegální migrace do EU, který zpracovává agentura Frontex. V prvních dvou měsících roku 2023 se počet nelegálních překročení hranic zvýšil na 28 130, což je…

Webinář k výběrovým řízením do institucí EU

Diplomatická akademie MZV ČR pořádá dne 13. dubna 2023 jednodenní webinář zaměřený na přípravu pro české uchazeče na výběrová řízení do institucí EU. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor vzdělávání a…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.