Posílení sociálního dialogu v Evropské unii

V návaznosti na vyjádření předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na Tripartitním sociálním summitu 19. října 2022 Evropská komise ve středu 25. ledna 2023 představila balíček k posílení sociálního dialogu. Balíček se skládá ze sdělení a návrhu doporučení Rady, Sociální dialog a zapojení zaměstnanců jsou klíčovou zásadou Evropského pilíře sociálních práv a nedílnou součástí Portského sociálního závazku z roku 2021.

Hlavním cílem návrhu doporučení je podpořit členské státy při prosazování sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na vnitrostátní úrovni za současného respektování specifik jednotlivých států a rozdílů mezi nimi. Komise tuto iniciativu připravila v úzké spolupráci se sociálními partnery. Doporučení taktéž doplní směrnici o přiměřených minimálních mzdách v EU.

Návrh doporučení Rady členským státům doporučuje, aby:

  • vedly konzultace se sociálními partnery při tvorbě a provádění hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky podle vnitrostátních zvyklostí,
  • vybízely sociální partnery k tomu, aby se zabývali novými formami práce a atypickým zaměstnáním a aby důkladně informovali o přínosech sociálního dialogu a o veškerých platných kolektivních smlouvách,
  • umožnily zvýšení potenciálu organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů, například tím, že jim zajistí přístup k příslušným informacím a podporu vlád.

Navrhované doporučení respektuje vnitrostátní tradice a autonomii sociálních partnerů. Umožňuje členským státům určit, jak nejlépe dosáhnout stanovených cílů s přihlédnutím k jejich konkrétní situaci.

Za účelem podpory úlohy sociálních partnerů při tvorbě politik EU Komise navrhuje soubor opatření, aby:

  • posílila evropský odvětvový sociální dialog modernizací jeho rámce v úzké spolupráci se sociálními partnery EU prostřednictvím případné revize stávajících pravidel,
  • podpořila dohody sociálních partnerů, zejména administrativní podporou a právním poradenstvím,
  • posílila zapojení sociálních partnerů do tvorby politik EU, např. shromažďováním názorů evropských sociálních partnerů napříč odvětvími před vypracováním pracovního programu Komise,
  • zvýšila účinnost technické a finanční podpory EU pro sociální partnery, např. zřízením výzkumné sítě pro monitorování a podporu sociálního dialogu v EU.

Evropský sociální dialog zahrnuje diskuse, konzultace, vyjednávání a společné akce organizací zastupujících zaměstnavatele a zaměstnance. Má dvě hlavní formy: tripartitní dialog, do něhož jsou zapojeny veřejné orgány, a bipartitní dialog mezi evropskými zaměstnavateli a odborovými organizacemi. Ten probíhá na meziodvětvové úrovni a v rámci výborů pro sociální dialog v jednotlivých odvětvích.

Zdroj: ÚV ČR, Evropská komise

Evropská konference mládeže

Od pondělí do středy, 20. až 22. března, probíhala Evropská konference mládeže ve švédském Växjö pod taktovkou švédského předsednictví v Radě EU. Jednalo se o zakončení devátého cyklu konference pod režií Tria…

Evropská rada ve dnech 23. a 24. března 2023

Ve čtvrtek a v pátek probíhá v Bruselu jednání Evropské rady. Hlavními tématy diskuze lídrů EU budou Ukrajina, konkurenceschopnost a energetika. Na okraj jednání se v pátek uskuteční zasedání eurosummitu v rozšířeném…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.