Evropská komise informovala o předvybraných českých projektech k podpoře z Nástroje pro technickou podporu

V závěru roku informovala Evropské komise (EK) o předvybraných projektech v pořadí již třetí řádné výzvy Nástroje pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI).  V rámci této řádné výzvy bylo předvybráno k podpoře za ČR 9 projektů a další 2 přeshraniční projekty s účastí ČR (podané Finskem a Lotyšskem). Podpořeny tak byly reformní aktivity pro ČR v předpokládané výši překračující 4 miliony EUR. Jedná se tak o nejvyšší poskytnutou míru podpory pro ČR v rámci nástroje TSI i jeho předchůdce Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme, SRSP).

Nástroj TSI je přímo řízených programem, který se zaměřuje na poskytování podpory institucím veřejné správy při přípravě, implementaci či evaluaci strukturálních reforem zemí EU. V rámci tohoto nástroje podávají členské státy EU své projektové žádosti EK, z nichž pak je následně vybírána část projektů k podpoře. ČR se zúčastnila všech pravidelných i mimořádných výzev nástroje TSI (i jeho předchůdce SRSP), přičemž EK dlouhodobě považuje projekty ČR za velmi kvalitní.

V letošním roce proběhly dvě výzvy o podporu z nástroje TSI. Zatímco jarní mimořádná výzva byla tematicky zaměřena na podporu reforem souvisejících s dopady války na Ukrajině, v druhém případě šlo o každoroční pravidelnou výzvu vrcholící na konci října. Mimořádná výzva nástroje TSI se zaměřovala především na podporu reforem v oblasti integrace osob ze třetích zemí a omezení závislosti na importu fosilních paliv z Ruska. ČR patřila v kontextu války na Ukrajině k zemím, které byly tímto konfliktem nejvíce zasaženy. Čelila masivnímu přílivu uprchlíků z válkou zasažených oblastí, což vytvářelo zvýšený tlak na instituce poskytující zdravotnické, sociální či vzdělávací služby. Zároveň však ČR musela reflektovat nutnost omezení závislosti na odběru ruských fosilních paliv. EK pak v této souvislosti vybrala všechny podané projektové žádosti za ČR k podpoře a krátce na to zahájila výběr dodavatele požadovaných výstupů jednotlivých projektů.

V rámci třetí řádné výzvy TSI, která proběhla na podzim, bylo za ČR podáno 20 projektových žádostí ze strany ministerstev a dalších orgánů veřejné správy. Před samotným podáním měli žadatelé možnost vést technické konzultace s experty z EK nad připravovanými projekty. Tyto konzultace jsou ze strany českých institucí dlouhodobě považovány za velmi přínosné, jelikož zvyšují šance podaných projektů při jejich následném výběru. V letošním roce zároveň proběhla dvě osobní setkání s delegacemi EK na kterých byly projednávány nejen zvažované projekty pro řádnou výzvu, nýbrž i priority českého předsednictví v Radě EU.

Na konci února 2023 bude výběr projektů k podpoře z nástroje TSI schválen kolegiem komisařů a komisařek a EK přistoupí k výběru příslušného dodavatele podpořených aktivit. Neúspěšní žadatelé pak mohou dále využívat možnost technických konzultací s EK za účelem opětovného podání projektu v příští řádné výzvě TSI, která proběhne standardně na podzim 2023.

Seznam předvybraných projektů k podpoře v rámci 3. řádné výzvy nástroje TSI:

 • Developing a comprehensive framework for the monitoring and evaluation of early childhood education and care in the Czech Republic
 • Implementation of Housing Reform
 • Strengthening the efficiency of the judicial system in the Czech Republic
 • Supporting the Czech Republic to implement spending reviews and build a performance budgeting framework
 • Mapping competencies of national authorities in the area of implementation of EU restrictive measures. Best practices and legislative recommendations.
 • Climate adaptation – Wildfire prevention and capacity building in the Czech Republic
 • Sustainable Finance Policy Options
 • Supporting businesses to achieve a higher level of digitalisation
 • Supporting evidence-based regulatory practice and policy coherence for implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development in Czechia

Předvybrané přeshraniční projekty se zapojením ČR:

 • Proof of concept of AI models in market abuse monitoring (projekt podaný Finskem)
 • Developing in-house capacity for Latvia and other Member States (projekt podaný Lotyšskem)

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.