Předání předsednické štafety mezi ČR a Švédskem

V poslední prosincový den roku 2022 skončí historicky druhé předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Pomyslnou štafetu v prvním pololetí roku 2023 převezme Švédsko, jehož předsednictví bude představovat závěrečnou etapu tzv. předsednického tria, které spolu s ním tvoří Francie a Česká republika.

Ve výkonu předsednictví v Radě Evropské unie se členské státy střídají vždy po šesti měsících. Toto střídání se řídí pořadím, které je aktuálně stanovené až do roku 2030.

Program předsednického tria stanovuje společné priority třech po sobě jdoucích půlročních předsednictví a zároveň se opírá o otázky, jež jsou aktuálně projednávány v institucích EU. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější šestiměsíční program.

Společný program Francie, České republiky a Švédska je rozdělen do čtyř prioritních tematických oblastí, kterými jsou ochrana občanů a svobod, budování hospodářských základů: evropský model pro budoucnost, budování klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy a prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě.

Vzhledem k probíhající ruské invazi na Ukrajinu není překvapením, že mezi nejvýznamnější témata, jimž se české předsednictví po dobu šesti měsíců v Radě Evropské unie věnovalo patřilo řešení důsledků invaze, od posílení energetické bezpečnosti přes řešení uprchlické krize až po odolnost dodavatelských řetězců.

Proměnlivá geopolitická situace se rovněž promítla ve vyšším důrazu kladeném na utváření vztahů k zemím sousedícím s EU. V Praze se na začátku října poprvé sešli zástupci 44 evropských států tvořících Evropského politického společenství, byla zahájena přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií a přihlášku ke členství v EU oficiálně podalo Kosovo.

Česká republika v roli předsednické země získala zasloužené uznání díky schopnosti trpělivě vést vyjednávání a dosahovat shody o legislativních návrzích, které budou mít dlouhodobý dopad na celý evropský kontinent a jeho místo ve světě. Díky doposud úspěšné zvládnutému předsednictví Česká republika upevnila své místo jako respektovaný člen sedmadvacítky a dokázala svou spolehlivost a důvěryhodnost vůči evropským partnerům.

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.