Cvičení Integrated Resolve 2022

digitální ekonomika

EU Integrated Resolve 2022, společné cvičení vedené Radou Evropské unie, Evropskou komisí a Evropskou službou pro vnější činnost.

Během posledních tří měsíců EU otestovala svou připravenost a schopnost účinně zvládat složité meziodvětvové krize. Cvičení pomůže zlepšit schopnost EU reagovat na složitou hybridní krizi s vnitřním i vnějším rozměrem. Toto cvičení, které bylo zahájeno 19. září, bylo strukturováno do dvou fází. První se týkala plánování vojenské operace společné obranné a bezpečnostní politiky (SBOP) a civilní mise. Ve druhé fázi, od 14. do 18. listopadu, byla EU konfrontována se simulací různých hybridních hrozeb. Této simulace se účastnily instituce EU, agentury a orgány EU a celkově 20 členských států.

Během této fáze se cvičení dostalo do samého středu rozhodovacího procesu EU, s debatou organizovanou na úrovni velvyslanců členských států EU a aktivací ujednání Rady o integrované reakci na politické krize (IPCR).

Cvičení se poté neslo ve znamení provedení operace a mise SBOP plánované v první fázi. To zahrnovalo živé vojenské cvičení, které provedla „HELBROC BG“, bojová skupina EU s Řeckem jako rámcovým národem a Bulharskem, Rumunskem, Kyprem, Ukrajinou, Srbskem a Republikou Severní Makedonie jako národy přispívajícími k vojsku.

Posílení spolupráce EU a NATO

EU Integrated Resolve 2022 také pomohla posílit spolupráci mezi EU a NATO. Souběžně s druhou fází EU Integrated Resolve 2022 ve dnech 14. až 18. listopadu NATO uskutečnilo stolní cvičení PACE 2022. V tomto období si zástupci NATO a EU vyměňovali informace o rozhodovacích postupech v obou organizacích. Byla to především příležitost jak otestovat jejich příslušné postupy krizového řízení a koordinovat je na více úrovních mezi zaměstnanci.

Celkově EU Integrated Resolve 2022 nabídla cennou zkušenost jak otestovat reakci EU na hybridní kampaně. Cvičení proběhlo rovněž v souladu se strategickým kompasem EU, který poskytuje společné hodnocení možných hrozeb a pokyny, pokud jde o reakci EU. 

EU v těchto měsících čelí bezprecedentní době, která vyžaduje jednotný postup, rychlé rozhodování a rychlou, účinnou a koordinovanou evropskou reakci. Toto úspěšné rozsáhlé cvičení je jedním z konkrétních opatření přijatých za účelem zlepšení mechanismů připravenosti a reakce EU a souvisejících rozhodovacích procesů.

Zdroj: Rada EU, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.