Evropský účetní dvůr hledá odborníky pro provádění auditu

Evropský účetní dvůr (EÚD) vypsal výběrové řízení na pozici Odborník pro provádění auditu. Více informací naleznete v textu níže.

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrové řízení

Místo výkonu pracovní pozice: Brusel, Belgie

Uzávěrka pro přihlašování: 31. ledna 2023, 12:00 (poledne) středoevropského času

Přihlašování: Součástí přihlášky by měl být životopis, motivační dopis (ve formátu Europass) a písemný souhlas zaměstnavatele uchazeče, že se může k Evropskému účetnímu dvoru připojit. Přihlášky musí být napsány v angličtině nebo francouzštině a zaslány na adresu ECA-Selection@eca.europa.eu.

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU