Přehled Frontexu o nelegálních přechodech vnější hranice EU za měsíc říjen

Za prvních deset měsíců letošního roku bylo na vnějších hranicích Evropské unie zjištěno 281 000 nelegálních vstupů. To představuje nárůst o 77 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a jedná se o nejvyšší počet od roku 2016. Přičemž západobalkánská trasa do Evropské unie zůstává nejaktivnější.

V říjnu jendotlivé členské státy EU zaznamenaly přibližně 42 000 nelegálních přechodů, což je o 71 % více než ve stejném měsíci roku 2021. Celkem se různých operačních činností na vnějších hranicích EU účastní více než 2 300 stálých důstojníků sboru a zaměstnanců agentury Frontex.

Nejvíce vytížené migrační trasy do EU:

Západobalkánská trasa je i nadále nejaktivnější migrační trasou do EU s více než 22 300 nelegálními vstupy v říjnu, což je téměř třikrát více než před rokem. V letošním roce zaznamenal region západního Balkánu zatím nejvyšší počet odhalení od vrcholu migrační krize v roce pověstném 2015. Vysoký počet nelegálních překročení hranic lze přičíst opakovaným pokusům o překročení hranice ze strany migrantů, kteří se již na západě Balkánu nacházejí, ale také osobám zneužívajícím bezvízový přístup do regionu. Někteří migranti využívající bezvízový přístup cestují přes letiště v Bělehradě a poté po souši směrem k vnějším hranicím EU. V reakci na tento mimořádný migrační tlak podporuje Frontex země západního Balkánu s více než 500 stálými důstojníky a zaměstnanci, kteří operují v daném regionu.

Středomořská trasa zaznamenala 59% nárůst počtu nelegálních překročení hranic zjištěných v období leden–říjen na více než 85 000, což z ní činí druhou nejaktivnější migrační trasu do EU.

V prvních deseti měsících roku 2022 dosáhl počet nelegálních migrantů zjištěných v Lamanšském průlivu 62 000, což představuje 70% nárůst ve srovnání se stejným obdobím v roce 2021, a to jak při pokusech, tak při přeplavbách na malých lodích. Očekává se, že tento trend naroste dříve, než zimní podmínky ztíží plavby přes moře.

Zdroj: Frontex

Bek ladí Evropu: Rule of law – Právní stát

Demokratický právní stát je klíčový pojem českého ústavního systému: je založený na úctě k právům a svobodě člověka a dodržuje závazky, které pro něj vyplývají z mezinárodního práva. Principy právního…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.