Vnější obchodní vztahy v září 2022

Rada potvrdila rámcovou dohodu s Austrálií

  • Proces ratifikace a přijetí rámcové dohody s Austrálií na úrovni EU ukončen

Krátce…

Rada potvrdila rámcovou dohodu s Austrálií

  • Po několikaletém procesu ratifikace členských států došlo k rozhodnutí o uzavření dohody s Austrálií.
  • Dohoda zahrnuje mj. otázku lidských práv, změny klimatu či obchodních záležitostí.

Rada 20. 9. 2022 přijala rozhodnutí o uzavření rámcové dohody mezi EU a jejími členskými státy a Austrálií. Dohoda má posílit partnerství s Austrálií včetně dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod, právního státu, mezinárodního míru a bezpečnosti. Spolupráce se má orientovat směrem k řešení výzev v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, udržitelného rozvoje, změny klimatu a hospodářských a obchodních záležitostí. Dohoda zahrnuje i další oblasti jako zdraví, životní prostředí, energetika, vzdělávání, kultura, trh práce, zvládání katastrof, rybolov a námořní záležitosti, doprava, právní spolupráce, praní peněz a financování terorismu, organizovaná trestná činnost a korupce, ale i uzší vazby mezi představiteli obou stran, podniků i občanské společnosti. Dohoda mezi EU a Austrálií byla uzavřena v srpnu 2017, EP vydal souhlas v dubnu 2018. Členské státy dokončily ratifikační proces 27. 7. 2022. Rozhodnutí o uzavření rámcové dohody vstupuje v platnost dnem přijetí a samotná rámcová dohoda vstoupí v platnost 30. dnem po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení svých právních postupů. Na straně EU nabyde dohoda platnosti do konce října 2022.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.