Evropský den: České předsednictví v Radě Evropské unie

Po třinácti letech je Česká republika opět předsednickou zemí Rady Evropské unie, což jí přináší výjimečnou možnost spoluurčovat témata, kterým se tento vrcholný orgán Evropské unie bude věnovat. Její role v současné situaci, kdy evropský kontinent čelí celé řadě problémů a výzev, tedy nabývá na významu.

Termín: čtvrtek 13. října 2022
Organizátoři: Mezinárodní politologický ústav MU a Nadace Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice
Místo konání: Aula FSS MU
Pracovní jazyk: čeština, němčina (tlumočení zajištěno)

Tato konference, která proběhne na počátku druhé poloviny předsednictví, si klade za úkol odpovědět na otázku, jak ČR a její politická reprezentace prozatím zvládá odpovědnost, která je spojená s vedením evropských summitů, moderováním diskuzí a nalézání řešení palčivých evropských problémů, a zda přitom dokáže prosazovat i své vlastní priority. Pozornost bude ovšem věnována i Evropské unii jako celku, její odolnosti v krizi, ale příležitostech, které se před ní otevírají do budoucna.

Program konference:

14:00 – Zahájení
14:00 – 14:45 – Keynote speech: Hans-Gert Pöttering (KAS)
14:45 – 15:00 – Přestávka (Coffee break)
15:00 – 16:00 – Jak zvládáme vést Evropskou unii
16:00 – 16:15 – Přestávka (Coffee break)
16:15 – 17:15 – Krize (zase) jako příležitost pro Evropskou unii?

Podrobný program a seznam vystupujících si můžete prohlédnout zde.

Zdroj: FSS MUNI, Euroskop

Ilustrační foto: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU