Plzeň: Dějiště dalšího dílu série regionálních akcí Předsedáme Evropě

Série regionálních akcí, konajících se v krajských městech při příležitosti probíhajícího českého předsednictví v Radě EU, načala svoji druhou polovinu. Po Karlových Varech se dějištěm dalšího dílu stala Plzeň. Náměstí Republiky, středobod západočeské metropole, se v sobotu 24. září na celý den proměnilo v prostor plný vzdělávání, zábavy a kultury.

Poslední zářijová sobota se pod majestátní katedrálou svatého Bartoloměje nesla v příjemném duchu babího léta. Návštěvníci, kterých sem zavítalo velmi mnoho, si mohli vybírat z pestré palety stánků, zaměřujících se na vědu, poznávání či příležitosti pro mladé lidi.

Součástí prezentační a vzdělávací show „Jetotu“, pořádané střediskem volného času Radovánek, bylo rozsáhlé představení českého předsednictví v Radě EU. Eurocentrum Plzeň pro návštěvníky svého stánku připravilo zábavné kvízy, jejichž úspěšní řešitelé byli odměněni zajímavými věcnými cenami. O Evropské unii se mohli zájemci dozvědět rovněž ve stáncích Europe Direct Klatovy a Domu zahraniční spolupráce.

V debatním stanu se diskutovalo o předsednictví i příležitostech pro mladé

Součástí akce byl i debatní stan, v němž proběhlo několik debat o tématech týkajících se EU. Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, zhodnotila necelou polovinu českého předsednictví v Radě EU tak, že si Česko zatím vede velmi dobře – aktivně se například podílí na řešení energetické krize. „Tím, že jednáme jako 27 zemí společně, je naše vyjednávací pozice mnohem silnější,“ podtrhla význam role předsednické země. Ladmanová stručně shrnula pět hlavních priorit českého předsednictví.

Mladí lidé, kteří debatu moderovali a zároveň tvořili většinu publika, jí rovněž položili otázku, jak by se EU měla dostat k mladým lidem. „EU o tom nemůže rozhodovat, ale může to podporovat – podporou iniciativ jako Evropský rok mládeže či konkrétních projektů,“ poskytla návod vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Na totéž téma navázal host následující debaty, koordinátor informačních středisek Europe Direct v ČR Martin Pelc. Ten vyzdvihl přínos práce s učiteli a projektů zaměřujících se na mediální vzdělávání či ekologickou výchovu. „Je důležité, aby mladí lidé věděli o příležitostech, které jim EU nabízí, a využívali je,“ apeloval. Konkrétní příklady takových příležitostí divákům představil Jakub Jeřábek, ambasador programu DiscoverEU a host poslední z debat.

Program zakončil galavečer a vystoupení tanečních souborů  

Kromě debatního stanu po celé odpoledne probíhala taneční a jiná komponovaná vystoupení na hlavním podiu, která vyvrcholila galavečerem, jenž celý povedený program zakončil. Svoje umění divákům předvedly například taneční soubory Storm Ballet a Spider Dance.

Série regionálních akcí Předsedáme Evropě se po dvou západočeských zastávkách přesune do Jihlavy, kde proběhne další pokračování ve čtvrtek 29. září. Více informací o akci se dozvíte na webu a sociálních sítích Euroskopu.

Autor: Petr Pospíšil

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU