Terorismus: současná situace v Evropské Unii

Teroristické útoky jsou trestné činy páchané za účelem zastrašování obyvatelstva nebo pokusu o nátlak na vlády a mezinárodní organizace či destabilizaci nebo zničení základních politických, ústavních, ekonomických a sociálních struktur. Výroční zpráva Europolu o situaci a trendech v oblasti terorismu v EU („TE-SAT“) poskytuje přehled fenoménu terorismu v EU.

Boj proti terorismu je nejvyšší prioritou pro EU a Europol, TE-SAT je tudíž jednou z jejich nejvýznamnějších strategických analýz. TE-SAT je připravován odborníky z Europolu a je založen na informacích poskytnutých a ověřených členskými státy EU a partnery Europolu. Skrze něj, Europol Informuje tvůrce politik, pracovníky donucovacích orgánů a širší veřejnost o vývoji souvisejícím s terorismem, stejně jako o formách extremismu, které ho mohou ovlivňovat nebo s ním být spojeny.

 Terorismus zůstává klíčovou hrozbou pro vnitřní bezpečnost EU. V roce 2021 bylo v EU zaznamenáno 15 dokončených, zmařených a neúspěšných teroristických útoků. Čtyři dokončené útoky zahrnovaly tři džihádistické teroristické útoky a jeden levicový teroristický útok. Národní soudní řízení ukončená v roce 2021 vedla k odsouzení 423 jedinců za trestné činy spojené s terorismem, přičemž donucovací orgány EU zatkly 388 podezřelých z těchto činů. Závěry TE-SAT 2022 potvrzují, že největší hrozbou spojenou s potenciálními teroristickými a násilnými extremistickými útoky v EU zůstávají osamělí aktéři spojení s džihádistickým a pravicovým extremismem.

Dopad pandemie COVID-19 na terorismus byl zvláště viditelný z hlediska utváření extremistických narativů a zvýšenou zranitelností jednotlivců vůči radikalizaci z důvodu sociální izolace a více času stráveného v online prostředí, které usnadňuje (sebe)radikalizaci, a to zejména mezi mladšími lidmi. Online prostředí využívají násilní extrémisté a teroristé všech ideologií ke spojení, sdílení pokynů, šíření propagandy a náboru nových stoupenců. Pandemie COVID-19 navíc možná znovu zaměřila pozornost na biologické zbraně, jako jsou viry.

Europol

Geopolitické výzvy, především tedy důsledky ruské agrese na Ukrajinu budou mít nepochybně trvalý dopad na bezpečnost EU v nadcházejících letech. Tato válka již přilákala několik desítek radikalizovaných jednotlivců z členských států, kteří se zapojili do boje na obou stranách. Pokračující válka navíc pravděpodobně vyvolá násilné extremistické reakce a mobilizaci, zejména v online doméně.

Přestože sociální, politické a ekonomické nerovnosti nejsou obvykle dostatečné k tomu, aby podporovaly proces radikalizace mezi jednotlivci, násilné extremistické skupiny mohou využívat (vnímané) nerovnosti k prohlubování společenských propastí a polarizaci vedoucí k dalšímu extrémismu. Inflace v eurozóně, a zejména rostoucí životní náklady, v kombinaci s novými výzvami pro ekonomiku EU, které představuje rusko-ukrajinská válka, mohou být použity jako páka v propagandě teroristických a extremistických skupin k propagaci jejich narativů podkopávajících sdílené společenské hodnoty.

Zdroj: Europol
Autor: Anna Kučerová

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.