Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou sbírkou 17 globálních cílů stanovených Organizací spojených národů v roce 2015, které pokrývají otázky sociálního a ekonomického rozvoje včetně životního prostředí, vzdělávání, změny klimatu, chudoby, hladu, zdraví, rovnosti pohlaví, vody, hygieny, energie. urbanizace a sociální spravedlnost.

Se svým globálním a zastřešujícím politickým přístupem byla Agenda OSN 2030 pro udržitelný rozvoj  vysoce relevantní pro Radu Evropy, která od počátku přispívala k procesu, který vedl k přijetí Agendy 2030.

Hlavní filozofií je, že většina, ne-li všechny, aktivity Rady Evropy jsou relevantní a přispívají k implementaci Agendy 2030. Nebylo tedy nutné, aby organizace stanovovala nové cíle, nástroje nebo aktivity, ale spíše sladit stávající s příslušnými cíli udržitelného rozvoje. To se promítlo do dvouletého programu činností a rozpočtu na období 2018–2019, který identifikuje, ke kterým konkrétním cílům udržitelného rozvoje je každý program napojen. Úlohou EU jako mezinárodní organizace je pomáhat a usnadňovat členským státům přispívat k implementaci udržitelného rozvoje. Zejména organizace prostřednictvím svých nástrojů. Rada Evropy je pravidelně zastoupena na příslušných akcích OSN, včetně Regionálního fóra EHK OSN a Politického fóra na vysoké úrovni.

Generální tajemnice Marija Pejčinović Burić od počátku svého mandátu zdůrazňovala úzké propojení mezi cíli Rady Evropy a cíli udržitelného rozvoje. Krátce po svém jmenování přednesla písemné prohlášení o přístupu Rady Evropy k Agendě 2030 na Politickém fóru na vysoké úrovni pod 74. Zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v září 2020 na téma „Urychlení provádění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj“. Na SDGs se také odkazuje ve „Strategickém rámci Rady Evropy“ v kontextu podpory vztahů mezi Radou Evropy a dalšími mezinárodními organizacemi.

Jak EU plní cíle SDG?

Evropská komise vypracovala soubor ukazatelů při plnění cílů udržitelného rozvoje, který se používá k monitorování dosaženého pokroku v této oblasti v rámci EU. Tento soubor ukazatelů byl vypracován během rozsáhlého konzultačního procesu, do něhož bylo zapojeno mnoho zúčastněných stran, včetně členských zemí Unie, výborů Rady EU, nevládních organizací, akademické obce a mezinárodních organizací. Ukazatele plnění cílů udržitelného rozvoje v rámci EU byly vybrány jak pro jejich politický význam, tak pro jejich statistickou kvalitu. Soubor ukazatelů se každoročně přezkoumává. Další monitoring naleznete zde: https://www.sdgwatcheurope.org/

Zdroj: Evropská komise

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇳🇪🇺 Předseda Evropské rady Charles Michel dnes navštívil Peking a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína bude pokračovat ve strategické komunikaci a spolupráci s Evropskou unií, uvedl po jednání čínský prezident. Více si přečtěte zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/12/01/sef-evropske-rady-michel-se-v-pekingu-setkal-s-cinskym-prezidentem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.