Diskuze mladých lidí

Přihlaste se do Rady mládeže Podunají. Nechte váš hlas zaznít a formujte budoucnost regionu

Zajímáte se o dění v našem regionu a chcete se přímo zapojit do utváření jeho budoucnosti? Pokud Vám je mezi 18 a 28 lety, máte jedinečnou příležitost přihlásit se do 15. srpna do Rady mládeže Podunají a stát se jejími historicky prvními členy. Rada mládeže bude poradním orgánem národních koordinátorů Strategie EU pro Podunají a koordinátorů tematických prioritních oblastí s cílem podílet se na hledání řešení výzev regionu Podunají a přinášet perspektivu mládeže do tvorby politik.

Podunajská strategie EU spojuje 14 zemí podél řeky Dunaje a pokrývá oblast, kde žije více než 112 milionů lidí. Kromě členských států pokrývá i státy mimo Evropskou unii. Tematicky se strategie zabývá 12 prioritními oblastmi. Každá z nich má řídící výbor se zástupci všech zapojených států, který identifikuje výzvy a připravuje řešení. Například ČR spolu s Maďarskem vede řídící výbor pro udržitelnou energetiku, dalšími tematickými oblastmi jsou mj. životní prostředí, konkurenceschopnost nebo kultura a turismus.

Strategie EU pro Podunají
Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie) vznikla jako druhá makroregionální strategie EU po Strategii pro region Baltského moře. Podunajská strategie byla ustavena na základě pověření Evropské rady z 19. června 2009. Od roku 2011 se rozběhla implementační fáze této strategie.   Cílem makroregionálních strategií je vytvořit rámec pro spolupráci, která by vedla ke konkrétním odpovědím na výzvy, jimž daný makroregion čelí, a to v podobě konkrétních projektů či provázanější spolupráce. Doposud byly přijaty čtyři makroregionální strategie EU (Strategie EU pro region Baltského moře, Strategie EU pro Podunají, Strategie EU pro jadransko-jónský region a Strategie EU pro alpský region).

Příležitost pro mládež z Podunají

Podunajská rada mládeže se bude skládat z 28 členů, každou zapojenou zemi budou zastupovat dva členové (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina).

Dunajská rada mládeže bude poskytovat platformu pro institucionální zapojení mladých lidí do všech orgánů Strategie EU pro Podunají, aby byly nápady a názory mladých lidí slyšet a mohly tak formovat region.

Členové Rady mládeže Podunají budou:

  • navrhovat konkrétní akce a projekty
  • upozorňovat aktéry Strategie EU pro Podunají na důležitá témata v regionu
  • přispívat k prioritám a politikám Strategie EU pro Podunají
  • mít možnost upozorňovat na zvláštnosti svých regionů na nadnárodní úrovni
  • účastnit se všech mládežnických aktivit Strategie EU pro Podunají i vybraných mezinárodních akcí pro mládež souvisejících s EU
  • účastnit se vybraných jednání Strategie EU pro Podunají

Členové Podunajské rady mládeže budou vybíráni na jednoletý mandát (září 2022 – říjen 2023). Finančně bude podporována Evropskou komisí a městem Vídeň a tato finanční podpora pokryje i cestovní náklady a náklady na ubytování členů Rady mládeže Podunají na setkání a akce. Očekává se, že v průběhu ročního mandátu se budou konat tři až čtyři prezenční akce, přičemž úvodní setkání proběhne ve Vídni. Průběžně budou členové Rady pracovat na dálku v menších skupinkách na konkrétních projektech a vybraných tématech.

Podmínky účasti

Hlásit se mohou mladí lidé mezi 18 a 28 lety, kteří  mají trvalé bydliště v jednom ze 14 zúčastněných států/regionů strategie pro Podunají. Podmínkou účasti je dobrá znalost anglického jazyka, zájem utvářet budoucnost Podunají skrze spolupráci s národními koordinátory Podunajské strategie a koordinátory prioritních oblastí tak, aby byl hlas mládeže Podunají slyšet. Zájemci se mohou přihlašovat do 15. srpna.

Více informací a přihlašovací formulář naleznete zde: https://danube-region.eu/danube-youth-council/

Zdroj: Úřad vlády, foto Pixabay

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.