Digitální vzdělávání a Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků – co se bude řešit během českého předsednictví v Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport?

Série článků o formacích Rady EU je u svého konce. V jejím průběhu bylo představeno již devět konfigurací této instituce Evropské unie, které bude Česká republika ve druhé polovině letošního roku předsedat. V dnešním posledním díle se pozornost zaměří na Radu pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS). Za oblasti politik, jimiž se Rada EYCS zabývá, odpovídají členské státy. Úlohou EU v oblastech vzdělávání, mládeže, kultury a sportu je proto vytvořit rámec pro spolupráci mezi členskými státy a pro výměnu informací a zkušeností v oblastech společného zájmu.

V Radě EYCS zasedají ministři ze všech členských států EU odpovědní za školství, kulturu, mládež, sdělovací prostředky, komunikaci a sport. Rada EYCS zasedá zpravidla dvakrát ročně. Během dvoudenních zasedání se jeden den schází ministři školství a řeší témata z oblasti vzdělávání a mládeže, a druhý den ministři pro sport a ministři kultury. Jednání Rady se účastní rovněž zástupce Evropské komise – obvykle se jedná o komisaře pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Úlohou EYCS je nastavit spolupráci mezi státy EU

V souvislosti s Radou EYCS je důležitým faktorem, že za oblasti politik této formace odpovídají členské státy. Úlohou Rady je tak vytvořit rámec pro spolupráci a pro výměnu informací mezi členskými státy. I z toho vyplývá, že Rada EYCS přijímá primárně stimulační opatření a doporučení. Iniciativy schválené Radou, jako jsou programy Erasmus+ či Kreativní Evropa, však mohou pro občany EU představovat velmi konkrétní přínos.

Rada EYCS může v případě, že jí to Smlouvy umožňují, přijímat i legislativní akty, například v audiovizuální oblasti či ve věci vzájemného uznávání diplomů. Rada je také úzce zapojena i do sledování pokroku v plnění cílů v oblasti vzdělávání a mládeže, které vymezuje strategie Evropa 2020, a podílí se i na zvyšování přínosu kulturního odvětví k inovativnější Evropě. Dále pomáhá zajistit, aby potenciál Evropy jakožto světového centra produkce tvůrčího digitálního obsahu plně přispíval k digitální agendě vymezené ve výše zmíněné strategii.

Cílem opatření EU v oblasti vzdělávání, mládeže, kultury a sportu je uchovat kulturní dědictví Evropy, podporovat její kulturní a kreativní odvětví, propagovat mobilitu studentů a učitelů a podporovat fyzickou aktivitu a sociální začlenění prostřednictvím sportu.

Vzdělání a mládež

Priority českého předsednictví (CZ PRES) v oblasti vzdělávání vycházejí z aktuálních témat na úrovni EU. V návaznosti na akční plán digitálního vzdělávání (2021-2027) bude CZ PRES zpracovávat návrh závěrů Rady z oblasti digitálního vzdělávání se zaměřením na otázky wellbeingu a kyberbezpečnosti. Záměrem je otevřít diskuzi o nastavení podmínek v digitálním vzdělávání tak, aby byly podpořeny jeho pozitivní aspekty, a bylo bezpečné, efektivní, ohleduplné k potřebám žáků.

Společnou prioritu členů tria (FR-CZ-SE) tvoří dva z jedenácti evropských cílů mládeže, které jsou součástí strategie EU pro mládež roky 2019 – 2027. Konkrétně kombinace cíle „Udržitelná zelená Evropa“ a cíle „Otevřená společnost“. V návaznosti na společnou prioritu členů tria plánuje ČR připravit závěry Rady o rozměru mezigeneračního dialogu a mezigenerační solidarity a spravedlnosti v politikách mládeže a v práci s mládeží.

Mimo půdu Rady EU české předsednictví aktivně podpoří Evropský rok mládeže 2022, přičemž v tomto ohledu uspořádá společně s Evropskou komisí a Evropským parlamentem konferenci zaměřenou na odkaz Evropského roku mládeže.

Sport, kultura a audiovize

Základním rámcem CZ PRES v oblasti sportu je nový pracovní plán EU pro sport na roky 2021-2024 schválený během německého předsednictví. V souladu s tímto plánem budou během CZ PRES zpracovávána dvě témata, téma udržitelné a dostupné infrastruktury a téma sportu jako rámce k propagaci tolerance, solidarity, inkluzivnosti a dalších sportovních a EU hodnot.

V oblasti kultury a audiovize bude české předsednictví dokončovat jednání v rámci příprav pracovního plánu pro kulturu na léta 2023 – 2026, který bude finálně schválen právě v době CZ PRES.

V oblasti audiovize se aktuálně očekává vydání návrhu legislativní iniciativy s názvem Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků (European Media Freedom Act), za nějž je odpovědná česká eurokomisařka Věra Jourová. Iniciativa bude zaměřena na posílení svobody médií a plurality na mediálním trhu, zároveň by se měla věnovat zlepšení spolupráce regulačních orgánů. Evropská komise chce tímto návrhem navázat na směrnici o audiovizuálních mediálních službách.

Úspěchy českého předsednictví – prosinec

Prosinec byl posledním měsícem českého předsednictví. Dokončovala se veškerá práce, kterou předsednictví 1. července započalo. U většiny legislativních návrhů, které měli čeští vyjednavači a diplomati na stole, se podařilo dosáhnout…

Švédsko po Česku přebírá vedení Evropské unie

Česko dnes o půlnoci zakončí své všeobecně velmi dobře hodnocené předsednictví Rady Evropské unie, kterého se po něm na půl roku chopí Švédsko. Skandinávská země se bude pokoušet zachovat jednotný…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.