Vláda upravila statut Výboru pro EU, tajemníkem bude náměstek Černý

Vláda na včerejším zasedání schválila aktualizaci statutu Výboru pro Evropskou unii, jenž je stálým pracovním a poradním orgánem vlády pro záležitosti týkající se politik EU. Materiál kabinetu předložil premiér Petr Fiala. V současnosti platný dokument byl schválen v roce 2014.

Výbor zasedá na vládní nebo na pracovní úrovni. Členy výboru na vládní úrovni jsou ministři, předsedá mu premiér. Prvním místopředsedou výboru se nově stane ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Přidruženými členy jsou vedoucí prezidentské kanceláře, guvernér České národní banky nebo jím určený viceguvernér, vedoucí Úřadu vlády, předseda Českého statistického úřadu a vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU. Tajemníkem výboru zasedajícího na vládní úrovni bude nově náměstek pro řízení sekce pro evropské záležitosti Štěpán Černý.

Také výboru na pracovní úrovni předsedá premiér, který může pověřit řízením ministra pro evropské záležitosti, místopředsedou je pak ministr zahraničí Jan Lipavský. Členy výboru na pracovní úrovni jsou náměstci či jiní řídicí pracovníci přímo podřízení členovi výboru na vládní úrovni.

Hlavním cílem předložení revidovaného znění Statutu je sladění obsahu dokumentu s institucionálními a organizačními změnami (zřízení funkce ministra pro evropské záležitosti, nejmenování státního tajemníka pro evropské záležitosti) a zavedení flexibilit pro potřeby předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině letošního roku. Specifická předsednická role totiž v některých přesně vymezených případech vyžaduje pružnější a efektivnější mechanismus meziresortní koordinace evropských agend v ČR.

Kabinet za tímto účelem schválil také Koordinační mechanismy předsednictví ČR v Radě EU, které rovněž stanovují pravidla pro postup zástupců ČR v pracovních orgánech Rady EU. Během předsednictví se bude ČR řídit zásadou „honest broker“, tj. předsedajícího státu coby nestranného vyjednavače usilujícího o dosažení kompromisu. V průběhu výkonu předsednictví proto bude primárním zájmem ČR pokročit v projednávaných návrzích dle předem stanovené prioritizace, a to získáním co nejširší podpory pro návrh mezi členy Rady, resp. následně v rámci neformálního trialogu mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí. V přípravném období je úkolem právě Výboru pro Evropskou unii rozpracovat agendu a priority předsednictví na základě návrhů jednotlivých ministerstev a dalších relevantních subjektů.

Zdroj: čtk, Úřad vlády

Autor: Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.