Zahraniční politika, obrana a bezpečnost – o čem se jedná v Radě FAC ve formátu ministrů zahraničí a ministrů obrany?

Rada pro zahraniční věci ve formátu ministrů zahraničí či ministrů obrany se zabývá otázkami Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), která vznikla v roce 1993 dle Maastrichtské smlouvy. Její současná podoba je zakotvena v hlavě V. Lisabonské smlouvy. Hlavními cíli SZBP je zachování míru, upevňování mezinárodní bezpečnosti, posilování mezinárodní spolupráce a prosazování lidských práv a základních svobod prostřednictvím diplomacie. Hlavní roli ve formování SZBP ve strategické rovině má Evropská rada. V rovině podrobnějšího rozpracování politiky má hlavní roli právě Rada pro zahraniční věci (FAC).

V dnešním článku se vracíme k Radě pro zahraniční věci (FAC), která zasedá ve čtyřech formacích. Předchozí články věnující se Radě FAC představily mimo jiné agendy, o kterých se jedná v oblasti obchodu a rozvoje. Tento článek se zaměří na zbylé formace Rady FAC, a to ve složení ministrů zahraničí či ministrů obrany. K některým tématům se scházejí ministři zahraničí a obrany ke společnému jednání (tzv. jumbo formát). Všem třem formacím vždy předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise (dále jen vysoký představitel), který zároveň stojí v čele diplomatické služby EU – Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Momentálně jím je Josep Borrell. Vedle ministrů a vysokého představitele se jednotlivých diskuzních bodů rovněž účastní věcně příslušný člen Evropské komise.

V rámci jednání Rady FAC (i nižších přípravných orgánů) se o otázkách SZBP rozhoduje jednomyslně. Návrhy mohou v oblasti SZBP samostatně předkládat pouze členské státy či vysoký představitel. Rozhodnutí přijatá Radou jsou následně prováděna vysokým představitelem a členskými státy, a to za využití vnitrostátních prostředků členských států a společných prostředků EU.

Ministři zahraničí se k formálnímu jednání scházejí každý měsíc s výjimkou srpna a září, přičemž srpen bývá rezervován na neformální jednání ministrů – tzv. Gymnich. Jedno neformální jednání se koná i během prvního pololetí. Ministři obrany mají formální jednání Rady FAC jen dvakrát ročně – většinou v květnu a v listopadu. Vedle toho pro ministry obrany pořádá každé předsednictví neformální setkání. V případě nutnosti může ještě vysoký představitel pro obě formace svolat mimořádné jednání.

Vnější vztahy a obranná politika EU

Rada pro zahraniční věci obecně vytváří vnější vztahy EU a společně s vysokým představitelem a Komisí zajišťuje soudržnost vnějších činností EU. Ministři zahraničí přitom nejčastěji diskutují o společném postupu a strategiích EU v jednotlivých regionech, o nastavení vzájemných vztahů a způsobu spolupráce s jinými partnery, státy, regionálními uskupeními či jinými regionálními a mezinárodními organizacemi, a zaujímají společné postoje k různým mezinárodním otázkám a problémům.

Ministři obrany se během svých zasedání zabývají především tématy souvisejícími se Společnou bezpečnostní a obrannou politikou EU (SBOP), která tvoří nedílnou součást SZBP. EU provádí SBOP především prostřednictvím vysílání civilních a vojenských misí mimo EU za účelem udržení míru, předcházení konfliktům a posilování mezinárodní bezpečnosti. Dále ministři obrany diskutují o společných iniciativách členských států a EU zaměřených na posilování obranné spolupráce a rozvoj společných vojenských schopností EU. Pro obrannou politiku EU je rovněž klíčové prohlubovat vzájemnou spolupráci se Severoatlantickou aliancí (NATO) v řadě různých oblastí. Velmi častým hostem společných jednání proto bývá generální tajemník NATO.

Agenda Rady během CZ PRES

Jelikož jednáním Rady pro zahraniční věci ve formátech ministrů zahraničí i ministrů obrany předsedá vysoký představitel, jenž má zodpovědnost za provádění celé SZBP, bývá role předsednické země v této oblasti omezená. České předsednictví (CZ PRES) bude nicméně s vysokým představitelem, ESVČ a Komisí úzce spolupracovat za účelem maximální koordinace aktivit EU v oblasti vnějších vztahů.

Je zřejmé, že se obě formace ministrů budou zabývat následky ruské invaze na Ukrajinu a budou pracovat na podpoře suverenity a teritoriální integrity Ukrajiny v různých dimenzích – diplomatickým úsilím na mezinárodní scéně, přijímáním sankčních opatření proti ruskému agresorovi a posilováním obranyschopnosti Ukrajiny (materiální, finanční i jinou formou).

Kromě toho se CZ PRES bude soustředit na prohlubování transatlantické vazby a další rozvoj vztahů EU s východní Evropou. Bude podporovat politický dialog mezi EU a zeměmi západního Balkánu, přičemž se zaměří na normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem a řešení složité situace v Bosně a Hercegovině. Důležitá bude také spolupráce s asijskými zeměmi a regionem Indo-Pacifiku, a to zejména v kontextu Strategie EU pro spolupráci v Indo-Pacifiku.

V obranné oblasti bude pro české předsednictví důležité posílení spolupráce EU s NATO a implementace hlavních iniciativ stanovených Strategickým kompasem, jenž byl schválen letos v březnu. Intenzivně se CZ PRES bude zabývat tématy hybridního působení a kybernetických hrozeb. Podporovat bude také přípravu strategie pro bezpečnostní a obranné aspekty využití vesmíru. V zájmu zajištění inovativního a konkurenceschopného evropského obranného průmyslu se CZ PRES bude podílet na efektivní implementaci Evropského obranného fondu či podpoře aktivit a kroků směřujících ke snižování technologické závislosti z hlediska nedostatku kritických technologií.

Úspěchy českého předsednictví – prosinec

Prosinec byl posledním měsícem českého předsednictví. Dokončovala se veškerá práce, kterou předsednictví 1. července započalo. U většiny legislativních návrhů, které měli čeští vyjednavači a diplomati na stole, se podařilo dosáhnout…

Švédsko po Česku přebírá vedení Evropské unie

Česko dnes o půlnoci zakončí své všeobecně velmi dobře hodnocené předsednictví Rady Evropské unie, kterého se po něm na půl roku chopí Švédsko. Skandinávská země se bude pokoušet zachovat jednotný…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.