Digitální transformace a Evropský akt o čipech

Digitální transformace je jednou z priorit současného politického vedení EU. Evropský parlament chce prostřednictvím svých politik posílit kapacitu Evropy v oblasti nových digitálních technologií. To by mělo otevřít nové příležitosti pro podniky a spotřebitele, podpořit zelenou transformaci EU a pomoci jí dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050, podpořit digitální dovednosti lidí a školení pracovníků a pomáhat digitalizovat veřejné služby aniž by byly ohroženy základní práva a hodnoty. Digitální transformace je integrace digitálních technologií firmami a podniky a dopad těchto technologií na společnost. Technologie mohou pomoci optimalizovat výrobu, snížit emise a plýtvání, podpořit konkurenční výhody společností a přinést spotřebitelům nové služby a produkty.

Evropský akt o čipech

Evropský akt o čipech má stavět na silných stránkách Evropy – předních světových výzkumných a technologických organizacích a sítích, jakož i na řadě výrobců průkopnických zařízení –, a bude řešit přetrvávající nedostatky. Přispěje ke vzniku prosperujícího odvětví polovodičů zahrnujícího výzkum, výrobu i odolný dodavatelský řetězec. Společně s členskými státy a našimi mezinárodními partnery zmobilizuje veřejné a soukromé investice ve výši více než 43 miliard eur a stanoví opatření pro prevenci a předvídání potenciálních budoucích narušení dodavatelských řetězců, jakož i přípravu a rychlou reakci na ně. Umožní EU dosáhnout svého cíle, totiž do roku 2030 zdvojnásobit svůj stávající podíl na trhu na 20 %. Díky evropskému aktu o čipech bude EU mít k dispozici nezbytné nástroje, dovednosti
a technologické schopnosti, aby v této oblasti zaujala vedoucí postavení, a to nad rámec výzkumu a technologií, tedy i v oblasti navrhování, výroby a balení pokročilých čipů: tím si zajistí dodávky polovodičů a sníží svou závislost.

Evropská komise nastavila spolu se členskými státy nová pravidla, kterými se budou muset řídit nejenom velké platformy, ale obecně všichni uživatelé online prostoru, a to od roku 2024. Týkat se to bude zejména sociálních platforem.

Téma měsíce se zaměří na následující sérii témat v rámci této oblasti:

  • Jaký bude zásah do soukromí v rámci digitální transformace?
  • Jak budou vymáhána nová pravidla v online prostředí?
  • Může být v současné době EU soběstačná v otázce výroby čipů?
  • Jaký dopad to bude mít na české firmy?

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.