Dodavatelské řetězce

Jak posílit odolnost globálních dodavatelských řetězců po pandemii a válce?

K prodiskutování dopadů pandemie COVID-19 a budoucnosti obchodu ve světle války na Ukrajině uspořádal bruselský think-tank Bruegel velmi podnětnou online debatu. Adil Mohommad, ekonom výzkumného oddělení MMF, nabídl svůj pohled na globální ekonomický výhled MMF, zveřejněný v dubnu 2022.

Historický vliv na globální ekonomiku

Na počátku 90. let se postkomunistické země včetně České republiky začaly připojovat k Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF), což zrychlilo globalizaci obchodu. V roce 2008 byla však ekonomika zasažena finanční krizí, která vyústila v kolaps světového obchodu v roce 2009. I když se ekonomika za pomoci globalizace nakonec ze dna odrazila, jen o deset let později přišla pandemie COVID-19, která přivedla svět k další finanční krizi. Toto narušení obchodu a dovozu znovu podnítilo otázky týkající se globálních hodnotových řetězců, často označovaných jako GVC (global value chain), které se nyní výrazně zhoršily konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou.

Dopady pandemie a války na Ukrajině na chod obchodu

Konflikt na Ukrajině přináší jedinečné výzvy pro prosperitu obchodu a globálních hodnotových řetězců. V souvislosti s obchodem dovozy klesly mnohem dramatičtěji, než se předpokládalo, a jediné země, které zaznamenaly větší dovoz služeb, byly ty s vyšší úrovní zdravotní připravenosti. Velmi negativně utrpěl obchod v průmyslových odvětvích náročných na GVC. Zejména pak v zemích, jejichž obchodní partneři měli omezenou schopnost práce na dálku, což vedlo k dvojnásobnému poklesu.

Mezinárodní měnový fond se – i přes negativní dopady pandemie na obchod – zaměřuje na zlepšení odolnosti a adaptability globálních hodnotových řetězců. Adil Mohommad zmiňuje, že produkty související s GVC se zvládly dobře přizpůsobit otřesům na obchodním trhu. Tuto skutečnost lze pozorovat na dopadech v Asii, Severní Americe a Evropě, které byly mírnější než v ostatních regionech. To však neznamená, že pandemie neměla na obchod v těchto oblastech zdrcující dopad. Dozvuky pandemie bohužel nadále způsobují nárůst inflace. Mohommad přichází s dvěma hlavními možnostmi, jak zlepšit odolnost GVC. V první řadě hovoří o diverzifikaci vkladů na mezinárodní úrovni. Dále dodává, že tyto vklady, přicházející z různých zemí, lze nahradit. Je dle něj pravděpodobné, že odolnost vůči přeshraničním ekonomickým otřesům lze zvýšit větší diverzifikací vstupních zdrojů a jejich udržitelností.

I po výzvách a následném postupném zotavování z pandemie COVID-19, čelí v roce 2020 globální obchod dalšímu zásadnímu poklesu, který je způsobený ekonomickými dopady konfliktu na Ukrajině. I přes přední postavení Ruska na globálním trhu, dominantní postavení v energetickém sektoru a přední pozici v globálních hodnotových řetězcích, lze i Ukrajinu považovat za velmi důležitého hráče. Obě země jsou velmi významnými dodavateli palladia a neonu, které jsou klíčovými prvky při výrobě elektroniky a čipů. Narušení dovozu těchto komodit spolu se zemědělstvím, dovozem ropy a plynu do závislých zemí poškozuje nejen GVC, ale i ekonomiky jednotlivých států.

Globální ekonomický výhled

Adil Mohommad na závěr zmiňuje čtyři politická doporučení, která mohou pomoci zlepšit prosperitu globálních hodnotových řetězců. Vezmeme-li v potaz, že pandemie nadále zůstává významným faktorem ovlivňujícím obchodní řetězce, považuje Mohommad široké očkování napříč zeměmi jako jedno z řešení. Zároveň je důležité zlepšit digitální i fyzickou infrastrukturu, aby došlo k vyrovnání průmyslových odvětví, která jsou náročná v souvislosti s GVC. To by znamenalo posílení kapacit práce na dálku a modernizaci infrastruktury. Vlády by měly pracovat na odstranění informačních mezer generováním více informací o sítích dodavatelského řetězce a používáním těchto informací k provádění zátěžových testů k identifikaci slabin na trhu. V neposlední řadě lze přispět k větší obchodní prosperitě snížením obchodních nákladů a minimalizací nejistoty v oblasti obchodní politiky. Toto opatření by mohlo vést k otevřenému a stabilnímu režimu obchodní politiky založené na pravidlech podporujících diverzifikaci. Pokud by země po celém světě přijaly tuto politiku, GVC by se v současném světě věčné nejistoty staly odolnějšími a simultánně by pracovaly na ochraně globální ekonomiky před recesemi.

Zatímco se mnozí zaměřují na budoucí strukturální trendy a změny závislé na globálních hodnotových řetězcích, Adil Mohommad zůstává nejistý a tvrdí, že jeho data nelze použít ke spekulacím o budoucnosti globální ekonomiky. Vzhledem k tomu, že trh zaznamenal v roce 2020 značný skok v tržních podílech a následnou rychlou změnu tempa, nebylo by vhodné spekulovat o dopadu GVC v dlouhodobém horizontu. Místo toho se svět musí i nadále soustředit na současný stav. Zejména s ohledem na současnou vlnu COVID-19 v Číně a její dopady.

Na závěr diskuse o globálním ekonomickém stavu je důležité poznamenat, že otázka obchodu i klimatu má mnohostranný význam, který vyžaduje mnohostranné diskuse a dohody. Modely, které v současnosti zkoumá Adil Mohommad v MMF, neidentifikují čisté zisky nebo ztráty pro klima ani nerozlišují mezi zeleným a neekologickým zbožím. To však neznamená, že klima není pro tuto diskusi relevantním aspektem. Dlouhodobý konflikt na Ukrajině by navíc měl podstatný vliv na obchod se zeleným zbožím, vezmeme-li v úvahu dopad, který má v současnosti na technologické komponenty jako palladium. Proto musí země v určitém okamžiku přijít s kompromisy a oběťmi v hospodářském sektoru v souvislosti s globálním zmírňováním klimatu, což vyžaduje mnohem komplexnější přezkum než pouhé zaměření na obchod a dovoz.

Autor: Jessica Reilly, psáno pro Euroskop (do češtiny přeložila Barbora Novotná); Pixabay.com

Budoucnost české infrastruktury

Do sektoru dopravy každoročně z Evropské unie proudí velké obnosy peněz. Jen na současné období je tato částka pro Českou republiky stanovena na 100 miliard Kč. Naše země se pyšní

Trasy solidarity pro zemědělské výrobky

Komise jako součást solidární reakce EU v souvislosti s Ukrajinou představila soubor opatření, která mají Ukrajině pomoci vyvážet její zemědělské produkty. Po nevyprovokované a neoprávněné invazi Ruska na Ukrajině a

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Jak je na tom česká krajina? Jaké výzvy před námi stojí v oblasti její ochrany? A jaké konkrétní projekty se realizují proto, abychom byli schopni čelit změně klimatu? Přečtěte si reportáž z předposlední debaty k #CZPRES organizované Eurocentrem Olomouc ⤵️ https://euroskop.cz/2022/05/15/debata-v-ramci-priprav-na-ceske-predsednictvi-ochrana-lesu-vod-a-tradicni-ceske-krajiny/1

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.