Mise EU zaměřená na vznik klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030

Komise zveřejnila seznam 100 měst EU, která se zúčastní mise EU zaměřené na vznik 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030 – mise „Města“. Vybraných 100 měst zastupuje všech 27 členských států a dalších 12 měst se nachází v zemích přidružených k programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027), či v zemích s potenciálem přidružení k tomuto programu.

Naše městské oblasti jsou domovem 75 % občanů EU. V celosvětovém měřítku spotřebovávají více než 65 % světové energie, což představuje více než 70 % emisí CO2. Je proto důležité, aby města fungovala jako experimentální a inovační ekosystémy a pomáhala všem ostatním městům v transformaci, aby se stala do roku 2050 klimaticky neutrální.

Aby se mohly zahájit inovace vedoucí ke klimatické neutralitě do roku 2030, mise zaměřená na města získá na období 2022–2023 360 milionů EUR z prostředků programu Horizont Evropa. Akce v oblasti výzkumu a inovací se zaměří na čistou mobilitu, energetickou účinnost a ekologické městské plánování a nabídnou možnost vytvářet společné iniciativy a posilovat spolupráci v součinnosti s dalšími programy EU.

Města mohou mimo jiné využívat individuální poradenství a pomoc poskytovanou prostřednictvím specializované platformy této mise, kterou provozuje síť NetZeroCities, dodatečné financování i další možnosti financování, jakož i možnost zapojit se do rozsáhlých inovačních akcí a pilotních projektů. Mise rovněž přináší příležitosti k navazování kontaktů, výměnu osvědčených postupů mezi městy a podporu zapojení občanů do mise.

Komise vyzve každé ze 100 vybraných měst, aby vypracovalo klimatickou smlouvu, která bude zahrnovat celkový plán pro dosažení klimatické neutrality ve všech odvětvích, jako je energetika, budovy, nakládání s odpady a doprava, a související investiční plány. Do tohoto procesu budou zapojeni občané, výzkumné organizace a soukromý sektor. Jasné a viditelné závazky, které města v klimatických smlouvách přijmou, jim umožní na naplnění tohoto ambiciózního cíle spolupracovat s orgány EU, vnitrostátními a regionálními orgány, a zejména s místními občany.

Vzhledem k vysokému zájmu o účast na misi ze strany 377 měst Komise navíc zavádí podporu pro města, která nebyla vybrána, včetně podpory prostřednictvím platformy této mise a možností financování z pracovního programu mise „Města“ v rámci programu Horizont Evropa.

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU