Institucionální záležitosti v dubnu 2022

Komise představuje novou strategii v oblasti vlastního HR

  • Komise chce jít příkladem v oblasti HR

Komise představuje novou strategii v oblasti vlastního HR

  • Komise představuje novou strategii v oblasti lidských zdrojů.
  • Cílem je přilákat špičkové talenty ze všech členských států, realizovat své priority a dosáhnout do roku 2030 klimatické neutrality.
  • S pomocí strategie se má EU stát moderním pracovištěm a nabídnout perspektivu naplňující kariéry, která by přilákala špičkové talenty ze všech členských států. 
  • V rámci této strategie bylo rovněž ve sdělení o ekologizaci Komise stanoveno, že má Komise do roku 2030 dosáhnout klimatické neutrality.

Communication to the Commission: A new Human Resources Strategy for the Commission (C(2022)2229)

Communication to the Commission: Greening the Commission (C(2022)2230)

  • Komise 5. 4. 2022 přijala novou strategii pro oblast lidských zdrojů, s jejíž pomocí se má stát moderním pracovištěm a nabídnout perspektivu naplňující kariéry, která by přilákala špičkové talenty ze všech členských států.

Pozadí

Strategie byla vypracována po rozsáhlých konzultacích se zaměstnanci a vedením Komise a hlavními zúčastněnými stranami. GŘ pro lidské zdroje a bezpečnost a ostatní zúčastněné útvary Komise mají nyní strategii provést prostřednictvím řady opatření uvedených v jejím znění. 1. takovými opatřeními jsou sdělení o ekologizaci a rozhodnutí o pracovní době a hybridní práci. Strategie má přinést vizi moderní, flexibilní organizace založené na hodnotách, která zajistí, že z nasazení jejích zaměstnanců budou mít lidé v celé EU maximální prospěch. Strategie reaguje na to, že Komise musí dosahovat výsledků na nejvyšší úrovni v zájmu všech občanů EU a nabídnout moderní pracoviště a naplňující kariéru, která přiláká špičkové talenty ze všech členských států.

Klíčové a sporné body

V rámci strategie bylo rovněž ve sdělení o ekologizaci Komise stanoveno, že má Komise do roku 2030 dosáhnout klimatické neutrality. Má tak dát dobrý příklad korporátních opatření v oblasti klimatu, což odpovídá duchu politických návrhů, jak splnit cíle Zelené dohody pro Evropu. Komise sníží do roku 2030 své emise skleníkových plynů o 60 % ve srovnání s rokem 2005 a zbývající emise kompenzuje pomocí pohlcování uhlíku.

Dokument se zaměřuje na 3 strategické priority:

Atraktivní pracoviště

Komise plánuje posílit svou atraktivitu zaměstnavatele v otázkách náboru a udržení nejlepších talentů ze všech členských států a zohlednit rozmanitost evropské společnosti, jíž slouží. Díky strategii se zintenzivní stávající úsilí o vytvoření inkluzivního, udržitelného a flexibilního pracovního prostředí s pracovními podmínkami vstřícnými k rodině a s perspektivami profesního rozvoje pro všechny. Prostřednictvím nových opatření má být i nadále aktivně podporováno pracovní prostředí, které nebude diskriminační a bude inkluzivní, genderově vyvážené a přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Sdělení o ekologizaci Komise kromě toho má sladit způsob, jakým je pracováno s politickými prioritami, s konkrétními opatřeními, která budou okamžitě provedena:

  • další snižování emisí z budov Komise v Bruselu a na jiných pracovištích Komise,
  • inteligentnější a ekologičtější politika pro služební cesty, aniž by byla oslabena přítomnost v členských státech a schopnost oslovit občany,
  • podněcování zaměstnanců k tomu, aby při dojíždění do práce více využívali udržitelnou dopravu, a nahrazení parku služebních konvenčních vozidel elektromobily.

Rychlejší a pružnější výběr a přijímání pracovníků

Komise ve spolupráci s Evropským úřadem pro výběr personálu plánuje zavést moderní, rychlejší a pružnější postupy výběru a náboru externích i interních uchazečů. Cílem je vybrat nejnadanější a nejvhodnější jednotlivce, zajistit rovné podmínky pro uchazeče z různých prostředí a udržet si interní talenty. Komise chce rovněž spolupracovat s nedostatečně zastoupenými členskými státy v zájmu lepší zeměpisné vyváženosti svého personálu.

Pružná a naplňující profesní dráha pro všechny zaměstnance

Nová strategie v oblasti lidských zdrojů má posílit kariérní vyhlídky zaměstnanců podporou vnitřní a vnější mobility na všech úrovních a ve všech místech zaměstnání. Mělo by být reorganizováno a posíleno profesní poradenství, mentorství, odborné vedení a interní nábor.

Všechny 3 priority ještě podpoří 4. průřezová priorita: racionalizace služeb v oblasti lidských zdrojů, která zjednoduší a urychlí postupy. Inteligentní služby by měly být koncipovány s ohledem na koncové uživatele s cílem poskytovat rychlou podporu a řešení. To by mělo být možné díky účinným nástrojům IT pro oblast lidských zdrojů, které splňují očekávání zaměstnanců a odpovídají pracovním požadavkům.

Předpokládaný další vývoj

Měl by být vypracován akční plán ve spolupráci s členskými státy, který bude zahrnovat analýzy pro jednotlivé země, aby bylo možné pochopit důvody nízkého zastoupení některých zemí, a navrhnout opatření k řešení tohoto problému.

Odkazy

Budoucnost české infrastruktury

Do sektoru dopravy každoročně z Evropské unie proudí velké obnosy peněz. Jen na současné období je tato částka pro Českou republiky stanovena na 100 miliard Kč. Naše země se pyšní

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Jak je na tom česká krajina? Jaké výzvy před námi stojí v oblasti její ochrany? A jaké konkrétní projekty se realizují proto, abychom byli schopni čelit změně klimatu? Přečtěte si reportáž z předposlední debaty k #CZPRES organizované Eurocentrem Olomouc ⤵️ https://euroskop.cz/2022/05/15/debata-v-ramci-priprav-na-ceske-predsednictvi-ochrana-lesu-vod-a-tradicni-ceske-krajiny/1

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.